Education Information

Education Information

 • 2010 - 2017 Doctorate

  Ankara University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Turkey

 • 2005 - 2008 Postgraduate

  Turkey

 • 2001 - 2005 Undergraduate

  Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Performans geribildiriminin okul öncesi öğretmenlerinin önleyici sınıf yönetimi stratejileri ile özel gereksinimli çocuk çıktıları üzerindeki etkisi

  Ankara University, Instıtute Of Educatıonal Scıences

 • 2008 Postgraduate

  İlköğretimin amaçları açısından ilköğretim I. kademe ders kitaplarının incelenmesi