Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Preschool Teachers' Knowledge Levels about Inclusion

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.14, ss.1477-1483, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Preschool Classroom Management and Inclusion in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION, cilt.9, ss.66-80, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Effects of the Preschool Inclusion Program on Teacher Outcomes in Turkey

JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD TEACHER EDUCATION, cilt.36, ss.324-341, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Okul öncesi öğretmen eğitiminde performans geribildirimi

II. International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2015

The effects of a training program on preschool teacher outcomes.

Embracing Inclusive Approaches for Children and Youth with Special Needs, Braga, Portekiz, 14 - 17 Temmuz 2014

The lessons learned from the First Inclusive Preschool Project in Turkey (FİPEPT).

International Congress on Early Childhood Intervention – ICECI, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Nisan 2014

Okul öncesinde sınıf yönetimi ve kaynaştırma

23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bolu, Türkiye, 31 Ekim - 01 Kasım 2013

The needs of inclusive preschool teachers.

International Society on Early Intervention Regional Conference, St Petersburg, Rusya, 1 - 03 Temmuz 2013

Inclusive preschool teachers: Their attitudes and knowledge about inclusion.

International Society on Early Intervention Regional Conference, St Petersburg, Rusya, 1 - 03 Temmuz 2013

Farklı ülkelerde özel eğitim öğretmeni yetiştirme politikaları.

20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2010

İlköğretim öğretmenliği programlarının değerlendirilmesi.

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Baku, Azerbaycan, 12 - 14 Mayıs 2007

Sınıf öğretmenlerinin sınıf ortamında meydana gelen istenmeyen davranışlara ilişkin gösterdikleri tepkilerin değerlendirilmesi

I. Şiddet ve Okul Sempozyumu: Okul ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddet ve Alınabilecek Tedbirler, Uluslararası Katılımlı Sempozyum, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Mart 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Tüketici Bildirimleri - Okul Öncesi Çocukların Akran-İlişkili Sosyal Becerilerine Özgü Deneysel Alanyazının Gözden Geçirilmesi

Erken Çocukluk Özel Eğitimi El Kitabı, Hatice Bakkaloğlu, Şeyda Demir, Editör, Anı Yayınlcılık, ss.179-200, 2018

Erken Çocukluk Müdahalesinde Personel Gelişimi Uygulamaları

Erken Çocukluk Özel Eğitimi El Kitabı, Hatice Bakkaoloğlu, Şeyda Demir, Editör, Anı Yayıncılık, ss.289-336, 2018

Temel Yapı Taşları Sisteminin Kullanımı

Özel Gereksinimli Okul Öncesi Çocukların Öğretiminde Temel Yapı Taşları, Hatice Bakkaloğlu, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.1-50, 2014