Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Preschool Teachers' Knowledge Levels about Inclusion

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.14, no.4, pp.1477-1483, 2014 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier

Articles Published in Other Journals

The Preschool Classroom Management and Inclusion in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION, vol.9, no.2, pp.66-80, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

The Effects of the Preschool Inclusion Program on Teacher Outcomes in Turkey

JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD TEACHER EDUCATION, vol.36, no.4, pp.324-341, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Okul öncesi öğretmen eğitiminde performans geribildirimi

II. International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015

The effects of a training program on preschool teacher outcomes.

Embracing Inclusive Approaches for Children and Youth with Special Needs, Braga, Portugal, 14 - 17 July 2014

The lessons learned from the First Inclusive Preschool Project in Turkey (FİPEPT).

International Congress on Early Childhood Intervention – ICECI, Antalya, Turkey, 3 - 06 April 2014

Okul öncesinde sınıf yönetimi ve kaynaştırma

23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bolu, Turkey, 31 October - 01 November 2013

Inclusive preschool teachers: Their attitudes and knowledge about inclusion.

International Society on Early Intervention Regional Conference, St Petersburg, Russia, 1 - 03 July 2013

The needs of inclusive preschool teachers.

International Society on Early Intervention Regional Conference, St Petersburg, Russia, 1 - 03 July 2013

Farklı ülkelerde özel eğitim öğretmeni yetiştirme politikaları.

20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Gaziantep, Turkey, 21 - 23 October 2010 Sustainable Development

İlköğretim öğretmenliği programlarının değerlendirilmesi.

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 12 - 14 May 2007

Sınıf öğretmenlerinin sınıf ortamında meydana gelen istenmeyen davranışlara ilişkin gösterdikleri tepkilerin değerlendirilmesi

I. Şiddet ve Okul Sempozyumu: Okul ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddet ve Alınabilecek Tedbirler, Uluslararası Katılımlı Sempozyum, İstanbul, Turkey, 28 - 31 March 2006

Books & Book Chapters

Disiplin Modelleri ve Sınıfta Pozitif Disiplin İçin Öneriler

in: Pozitif Eğitim, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ersoy,Doç. Dr. Mehmet Kanak, Editor, Eğiten, Ankara, pp.157-174, 2021

Sınıfta Pozitif Disiplin

in: Pozitif Eğitim, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ersoy,Doç. Dr. Mehmet Kanak, Editor, Eğiten, Ankara, pp.137-156, 2021

Tüketici Bildirimleri - Okul Öncesi Çocukların Akran-İlişkili Sosyal Becerilerine Özgü Deneysel Alanyazının Gözden Geçirilmesi

in: Erken Çocukluk Özel Eğitimi El Kitabı, Hatice Bakkaloğlu, Şeyda Demir, Editor, Anı Yayınlcılık, pp.179-200, 2018

Erken Çocukluk Müdahalesinde Personel Gelişimi Uygulamaları

in: Erken Çocukluk Özel Eğitimi El Kitabı, Hatice Bakkaoloğlu, Şeyda Demir, Editor, Anı Yayıncılık, pp.289-336, 2018

Temel Yapı Taşları Sisteminin Kullanımı

in: Özel Gereksinimli Okul Öncesi Çocukların Öğretiminde Temel Yapı Taşları, Hatice Bakkaloğlu, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-50, 2014