Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Fötal gelişim boyunca koyun ileumundaki Toll-like reseptör 2 ekspresyonu

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Kanatlı ve Memeli Karaciğerinde Karbonhidrat ve Yağ Metabolizmasının Karşılaştırılması

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.1, pp.33-42, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TAVUK KARACİĞERİNDE BAĞ DOKU LİFLERİNİN IŞIK MİKROSKOBİK OLARAK İNCELENMESİ

ISPEC 10th INTERNATIONAL CONFERENCE on AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES and RURAL DEVELOPMENT, Sivas, Turkey, 18 July 2022

HISTOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE LACRIMAL GLANDS IN CATTLE

3rd International Conference on Advances in Veterinary Sciences Technicsis, 5 - 09 September 2018

Apoptosis and cell proliferation during postnatal development of the testis in the rat.

2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences Technics (ICAVST), Üsküp, Macedonia, 4 - 08 October 2017

Immunohistochemical Localization of Certain Nervous System Markers on Sheep Ileum during Prenatal Period.

2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences Technics (ICAVST), 4 - 08 October 2017

Expression of Toll like receptors in rat testicular and epididymal tissues.

2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences Technics (ICAVST), Üsküp, Macedonia, 4 - 08 October 2017

Expression of TLR2 in Sheep Ileum during Prenatal Development

15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, Antalya, Turkey, 18 - 21 May 2017

Possible Effects of Vitamin D on Testicular Damage Created With Bisphenol A in Adult Male Rats

1st International Congress on Advances in VeterinarySciences & Technics Congress (ICAVST)., Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 25 - 29 August 2016

The cell proliferation in the terminal ileum of sheep fetuses during prenatal period

1st International Congress on Advences in Veterinary Sciences & Technics Congress (ICAVST), Bosnia and Herzegovina (Sarajevo), Bosnia And Herzegovina, 25 - 29 August 2016

Koyun fötüslerinde ileal müsinlerin prenatal gelişimi ve histokimyasal özellikleri

Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Histoloji-Embriyoloji Kongresi, İzmir-Çeşme, Turkey, 30 April - 03 May 2016

Postnatal dönemdeki sıçan testis ve epididimislerinde hücre proliferasyonu

Uluslararası katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İzmir-Çeşme, Turkey, 30 April - 03 May 2016