Assoc. Prof.GÜLSEREN DAĞLAR


Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü

Ebelik


Research Areas: Health Sciences

Metrics

Publication

194

Citation (WoS)

62

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

52

H-Index (Scopus)

4

Project

3

Thesis Advisory

5

Open Access

24
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2010 - 2013

2010 - 2013

Doctorate

Sivas Cumhuriyet University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı (Dr), Turkey

1995 - 1998

1995 - 1998

Postgraduate

Sivas Cumhuriyet University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (Yl) (Tezli), Turkey

1989 - 1995

1989 - 1995

Undergraduate

Hacettepe University, Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Pr., Turkey

Research Areas

Health Sciences

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Associate Professor

Sivas Cumhuriyet University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü

2018 - 2020

2018 - 2020

Assistant Professor

Sivas Cumhuriyet University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü

2015 - 2020

2015 - 2020

Assistant Professor

Sivas Cumhuriyet University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü

2008 - 2015

2008 - 2015

Lecturer

Sivas Cumhuriyet University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü

1998 - 2008

1998 - 2008

Lecturer

Sivas Cumhuriyet University, Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü

1996 - 1998

1996 - 1998

Lecturer

Sivas Cumhuriyet University, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Hemşirelik Ve Bakım Hizmetleri

Managerial Experience

2017 - 2022

2017 - 2022

Assistant Director of the Institute

Sivas Cumhuriyet University

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2020

2020

The effect of electronic fetal monitoring (EFM) education program on EFM interpretation skills

Dağlar G., Demirel G., Güler H., Yurtsal B.

JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, vol.33, pp.2541-2545, 2020 (SCI-Expanded) Creative Commons License identifier identifier identifier

2014

2014

Sleep quality in the elderly either living at home or in a nursing home

DAĞLAR G., ERTEKİN PINAR Ş., SABANCIOĞULLARI S., KAV S.

AUSTRALIAN JOURNAL OF ADVANCED NURSING, vol.31, no.4, pp.6-13, 2014 (SCI-Expanded) identifier

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Ebelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarda Karşılaştıkları Şiddet ve Boyun Eğici Davranışlar Arasındaki İlişki

Dağlar G., Bilgiç D., Kaya S.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.3, pp.187-200, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2020

2020

Ebelik ve Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin İnfertiliteye İlişkin TutumlarınınBelirlenmesi

Çakır D., Dağlar G., Bilgiç D.

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.109-114, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2019

2019

Gebelerin stresle başa çıkma tarzları ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki

DAĞLAR G., NUR N., BİLGİÇ D., AYDIN ÖZKAN S.

Cukurova Medical Journal, vol.44, no.3, pp.1, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Kadınlarda Üriner İnkontinans ve Damgalanma

BOYLU İ., DAĞLAR G.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.2, pp.58-63, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Duygularla İnfertilite: Olgu Sunumu

DAĞLAR G., AĞAPINAR ŞAHİN S.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.2, pp.1-6, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Depression, Anxiety and Quality of Life of Mothers in the Early Postpartum Period

DAĞLAR G., BİLGİÇ D., AYDIN ÖZKAN S.

Int J Behav Sci, vol.11, no.4, pp.152-159, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

What women think about their spouses’ participation to the arrangement of fertility?

BİLGİÇ D., DEMİREL G., DAĞLAR G.

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, vol.12, no.4, pp.250-257, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2018

2018

Effects of Home Visits and Planned Education on Mothers’Postpartum Depression and Quality of Life

TEL H., ERTEKİN PINAR Ş., DAĞLAR G.

Journal of Clinical and Experimental Investigations, vol.9, no.3, pp.119-125, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2018

2018

Gebelikte Teratojen Enfeksiyonlara Güncel Yaklaşım

DAĞLAR G., BİLGİÇ D.

Zeynep Kamil Tıp Bülteni, vol.49, no.1, pp.100-108, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Gebelerin Gebelik Dönemine ve Doğuma İlişkin Mitlerinin Belirlenmesi

BİLGİÇ D., DEMİREL G., DAĞLAR G.

ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ, vol.49, no.1, pp.59-64, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

The Relationship Between Self-Efficacy-Sufficiency and Professional Motivation of the Midwifery Students

DAĞLAR G., BİLGİÇ D., EVCİLİ F., BOLAT Ö.

International Journal of Caring Sciences, vol.11, no.2, pp.1238-1246, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutumları

DAĞLAR G., BİLGİÇ D., DEMİREL G.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.10, no.4, pp.220-228, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Determination of midwifery students’ anxiety levels on the firstday of home visit practice

Dağlar G., Duran Aksoy Ö., Uçuk S.

IOSR Journal of Nursing and Health Science, vol.6, no.5, pp.18-23, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2016

2016

Effects of Midwifery Education on Professional Self Esteem and Problem Solving Skills

BİLGİÇ D., DAĞLAR G., DURAN AKSOY Ö.

IOSR Journal of Nursing and Health Science, vol.5, no.6, pp.68-75, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Anxiety and Depression Levels of Women’s Pre and Post Labor Stage and Influencing Factors

DAĞLAR G., BİLGİÇ D., KOÇ S., YÖRÜK B., COŞKUN P.

Innovative Journal of Medical and Health Science, vol.6, no.4, pp.114-120, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Kronik HIV/AIDS Hastasında Gebelik Doğum ve Emzirmeye Yaklaşım

BİLGİÇ D., KADIOĞLU M., AYDIN ÖZKAN S., DAĞLAR G.

International Refereed Journal of Gynaecology And Maternal Child Health, vol.6, pp.83-104, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2015

2015

Postpartum Depresyonda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler

BİLGİÇ D., DAĞLAR G., AYDIN ÖZKAN S., KADIOĞLU M.

Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, vol.2, no.2, pp.13-35, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Doğum Öncesi Ev Ziyareti Hizmeti Verilen Gebelerin Memnuniyet Düzeyleri

DAĞLAR G., UÇAR T., EVCİLİ F., BİLGİÇ ÇELİK D.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.4, no.4, pp.535-547, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Gebelikte duygulanım bozukluğu

Dağlar G., Nur N., Bilgiç D., Kadıoğlu M.

KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ, vol.2, no.1, pp.27-40, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Gebelerde Uyku Kalitesi ile Algılanan Stres Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

ERTEKİN PINAR Ş., ARSLAN Ş., ÇİFTÇİ D., POLAT K., CESUR B., DAĞLAR G.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.7, no.3, pp.171-177, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Gebelerin stresle başa çıkma tarzlarının anksiyete ve depresyon düzeyi ile ilişkisi

Dağlar G., Nur N.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLESİ DERGİSİ, vol.36, pp.429-441, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Adölesanda jinekolojik sorunlar ve üreme sağlığı üzerine etkileri

BİLGİÇ D., DAĞLAR G., DEMİREL G.

MEDICAL BULLETIN OF SISLI ETFAL HOSPITAL, vol.47, pp.157-166, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Elektronik Fetal Monitörizasyon Kursunun Etkinliğinin Değerlendirilmesi

DAĞLAR G., GÜLER H., DEMİREL G., YURTSAL Z. B.

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.22, no.4, pp.138-142, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

Vajinal Doğum Ağrısının Azaltılmasına Yönelik Nonfarmakolojik Ebelik Bakım Uygulamaları

DAĞLAR G., Aydemir N.

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.20, no.1, pp.1-6, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

2021

2021

GEBELİKTE ÜRİNER SİSTEMDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER VE BAKIM

DAĞLAR G.

in: NORMAL GEBELİK VE BAKIM, YÜKSEKOL Özlem, EVCİLİ Funda, DEMİREL Gülbahtiyar, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.184-192, 2021

2020

2020

ANNENIN SISTEMATIK HASTALIKLARINA BAGLI GELISEBILECEK RISKLI DURUMLAR VE EBELIK BAKIMI

Dağlar G.

in: RİSKLİ DOĞUM VE SONRASI DÖNEM, Fatma COŞAR ÇETİN, Kıymet YEŞİLÇİÇEK ÇALIK, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.166-182, 2020 Creative Commons License

2018

2018

Tıbbın Güncelliğinde Yenilik: Prenatal Algoritmalar

ÖZBEK H., DAĞLAR G., BİLGİÇ D.

in: Sağlık Bilimlerinde Akademik Araştırmalar, Murat A. Kuş, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.75-92, 2018

2014

2014

A Hidden Truth: The Elderly Abuse

DEMİREL G., BİLGİÇ D., DAĞLAR G.

in: A Current Perspective on Health Sciences, Ayşegül Kaptanoğlu, Editor, Zoom Tipografie Digitale, pp.929-938, 2014

2014

2014

Sexual Health for Older Women; Implications for Nurses

BİLGİÇ D., DAĞLAR G., DEMİREL G.

in: A Current Perspective on Health Sciences, Ayşegül Y. Kaptanoğlu, Editor, Zoom Tipografie Digitale, pp.885-908, 2014

2014

2014

Elderly Pain Assessment And Pain Management

DAĞLAR G., ERTEKİN PINAR Ş., BİLGİÇ D., DEMİREL G.

in: A Current Perspective on Health Sciences, Ayşegül Y. Kaptanoğlu, Editor, Zoom Tipografie Digitale, pp.909-929, 2014