Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çoklu Kimlik ve Çoklu Otoportreler

Uluslararası SANAD Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 14 December 2019

NEGATIVE EFFECT OF SOCIAL MEDIAON UNDERSTANDING OF ART WORKS

II. INTERNATIONAL CONGRESS ON CULTURE AND CIVILAZATIONNOVOTEL-CAIRO, 16 - 19 January 2018

WHERE DOES NATIONAL ART BEGIN, WHERE DOES IT END?

INTERNATIONAL CONGRESS ONCULTURE AND CIVILIZATION - II, KAHİRE, 16 - 19 January 2018

Taşrada Sanat, Sorunlar Ve Öneriler

Konferans Taşrada Sanat, Sorunlar Ve Öneriler, Edirne, Turkey, 18 October 2017

HERKES İÇİN RESİM

DMITRI YAVORINITSKI 1st INTERNATIONALEUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Kiev, Ukraine, 10 - 13 August 2017, pp.32-33

Yok Etmenin ve Yaratmanın Duygusal Eşiğinde Bir Sanat Aracı Olarak ”ATEŞ”

Dimitri Yavoronitski international Europen Congress on Social Sciences, Kiev, Ukraine, 10 - 13 August 2017, pp.44-45

Sanat eserlerinin Üretimi ve Korunmasında Üniversitelerin Rolü ve Önemi

Cumhuriyet Sanat Günleri Sempozyumu, Sivas, Turkey, 18 - 20 April 2017, pp.60-68

Çocuk Resimleri ve Cinsiyetçi İzler

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2. Uluslararası Felsefe, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 3 - 07 May 2017, pp.1189-1203

Reflection on the Depiction of Terror Events in the Drawings of Children

Art, Economics and Politics in Modern Turkey, Barcelona, Spain, 26 - 29 January 2017, pp.35-42

Leonardo Da Vinci’nin Resimlerinde Yer Bilimsel İçerik

Uluslararası Cumhuriyet Sanat Günleri, 18 - 20 April 2017

Çocuk Resimlerinde Cinsiyetçi İzler

Muğla Sıtkı Koçman Ünv. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim, Muğla, Turkey, 3 - 07 May 2017, pp.1189-1204

PANEL/”Sanatta Değer Olgusu”

Sanatta Değer Olgusu, Sivas, Turkey, 26 April 2017

SÖYLEŞİ/”Görsel Sanatlar Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar”

Görsel Sanatlar Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar, Sivas, Turkey, 28 March 2017

Sanatta Kadın İmgesi

Kadın Güç Mutluluk Paneli, Sivas, Turkey, 25 November 2016

TERÖR OLAYLARININ ÇOCUK RESİMLERİNDEKİ YANSIMALARI

Başkent Üniversitesi Sanat ve Psikoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 14 October 2016 Sustainable Development

Şiddet ve Terör Olaylarının Çocuk Resimlerindeki Yansıması

V. Psikoloji ve Sanat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 14 October 2016 Sustainable Development

SİVAS KENT KÜLTÜRÜNDE HEYKEL SANATININ GELİŞİMİ

III.Güzel sanatlar Bilimsel Araştırme Günleri (GÜSBAG), Sivas, Turkey, 8 - 10 April 2016, vol.1, pp.365-371

SANATIN RENKSİZ YÜZÜ SİYAH BEYAZ ANLATILAR

Akademik Gelişim Platformu (AGİP), Berlin, Germany, 19 - 22 May 2016, pp.285-289

NEFRET SUÇLARINI KONU ALAN SANAT YAPITLARINDA ÇOCUK İMGESİ YARATMA

MALATYA ÜNV. GSF. ULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU, Malatya, Turkey, 15 - 17 October 2015

TRAVMATİK OLAYLARIN SANATA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE BU BAĞLAMDA SİVAS TRAVMASININ İNCELENMESİ

II.ULUSLARARASI GÜZEL SANATLAR BİLİMSEL ARAŞTIRMA GÜNLERİ (GUSBAG), Sivas, Turkey, 8 - 10 April 2015, pp.148-164

Sanatın En Eski Konusu Eller

I. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri (GUSBAG), Sivas, Turkey, 12 - 13 May 2014, pp.121-129

Books & Book Chapters