Publications & Works

Articles Published in Other Journals

LIED SANATINDA MODÜLASYON İÇİN KULLANILAN ORTAK AKORLARIN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

Asos Journal Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.113, pp.219-231, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Johann Sebastıan Bach’ın “389 Choralgesange” Kitabında Bulunan Çalgı Partilerine Sahip Korallerin İncelenmesi

III. ULUSLARARASI GÜZEL SANATLAR BİLİMSEL ARAŞTIRMA GÜNLERİ, Sivas, Turkey, 8 - 10 April 2016, pp.326-333

Müzik Bölümlerinde Okutulan Solfej Kitaplarının Motif Özellikleri Açısından Analizi (Cumhuriyet Üniversitesi Örneği)

II. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, Sivas, Turkey, 8 - 10 April 2015, pp.584-591

Âşık Murat Çobanoğlu nun Türkülerinin Çok Boyutlu İçerik Çözümlemesi

Uluslararası Müzik Sempozyumu (Doğu Dünyasında Geleneksel Türk Müzik Kültürü), Kars, Turkey, 11 June 2014

Sosyokültürel Değişimlerin Müzikal Kimlik Üzerine Etkileri

I. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri (GUSBAG), Sivas, Turkey, 12 - 13 May 2014, pp.113-115