Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Professor

  Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2013 - 2018 Associate Professor

  Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 1994 - 2011 Assistant Professor

  Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Managerial Experience

 • 2010 - Continues Head of Department

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2013 - 2016 Vice Dean

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2009 - 2010 Deputy Head of Department

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2002 - 2006 Deputy Head of Department

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 1998 - 2000 Deputy Head of Department

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Courses

 • Doctorate Çoklu Regrrasyon Analizi

 • Postgraduate Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve Yayın Etiği

 • Postgraduate Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Postgraduate Uygulamalı İstatistik - II

 • Undergraduate Yöneylem Araştırma - II

 • Undergraduate Yöneylem Araştırması - II

 • Postgraduate Uygulamalı - İstatistik - I

 • Doctorate Kantitatif Karar Verme Teknikleri

 • Undergraduate Yöneylem Araştırması - I

 • Postgraduate İşletme Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Yöneylem Araştırma - II

 • Undergraduate İstatistik I

 • Undergraduate İstatistik II

 • Doctorate İşletme Doktora Uzmanlık Dersi

 • Postgraduate Proje Yönetimi

 • Undergraduate Yöneylem Araştırması - II

 • Undergraduate İstatistik I

 • Postgraduate Uygulamalı İstatistik - II

 • Undergraduate Yöneylem Araştırması - I

 • Postgraduate Uygulamalı - İstatistik - I

 • Undergraduate İstatistiksel Paket Programları - I

 • Undergraduate İstatistik - II

 • Undergraduate İstatistik - II

 • Doctorate Varyans Analizi

 • Doctorate Doktora Seminer Dersi

 • Undergraduate İstatistiksel Paket Programları - I

 • Doctorate Bulanık Doğrusal Programlama

 • Postgraduate Proje Yönetimi

 • Undergraduate Karar Vermek Teknikleri

 • Undergraduate İstatistik I

 • Undergraduate İstatistik

 • Undergraduate İstatistik - I

 • Undergraduate İstatistik - II

 • Undergraduate İstatistik I

 • Postgraduate SPSS Uygulamalı İstatistik

 • Undergraduate İstatistik II

 • Undergraduate İstatistik II

 • Undergraduate İstatistik II

 • Undergraduate İstatistik II

 • Undergraduate İstatistik

 • Undergraduate Yöneylem Araştırması

 • Undergraduate İstatistik - I

 • Undergraduate Karar Vermek

 • Undergraduate Yöneylem Araştırma - I

 • Undergraduate Üretim Yönetimi II

 • Undergraduate İstatistik

 • Undergraduate Üretim Yönetimi II

 • Undergraduate Yöneylem Araştırması - I

 • Undergraduate Üretim Yönetimi II

 • Undergraduate İstatistiksel Kalite Kontrol

 • Undergraduate Yöneylem Araştırması - I

 • Undergraduate Üretim Yönetimi II

 • Undergraduate Pazarlama Araştırması

 • Undergraduate İstatistik I

 • Undergraduate İstatistiksel Kalite Kontrol

 • Undergraduate İstatistik

 • Undergraduate İstatistik I

 • Undergraduate Mesleki İngilizce - II

 • Undergraduate Üretim Yönetimi I

 • Undergraduate İstatistiksel Kalite Kontrolü

 • Undergraduate Yöneylem Araştırması

 • Undergraduate Karar Vermek

 • Undergraduate İstatistiksel Kalite Kontrolü

 • Undergraduate Pazarlama Araştırması

 • Undergraduate Üretim Yönetimi I

 • Undergraduate Üretim Yönetimi I

 • Undergraduate Tedarik Zinciri Yönetimi

 • Undergraduate Uluslararası Pazarlama

 • Undergraduate Uluslararası Pazarlama

 • Undergraduate Tedarik Zinciri Yönetimi

 • Undergraduate Yöneylem Araştırması

 • Undergraduate Yöneylem Araştırması

 • Undergraduate Pazarlama Araştırması

 • Undergraduate Pazarlama Araştırması

 • Undergraduate Mesleki İngilizce - II

 • Undergraduate Üretim Yönetimi I

 • Undergraduate İstatistik - II

 • Undergraduate İstatistik - II

 • Postgraduate Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz

 • Undergraduate İstatistik II

 • Undergraduate İstatistik

 • Undergraduate İstatistik

 • Undergraduate Yöneylem Araştırma - II

 • Undergraduate İstatistik

 • Postgraduate Altı Sigma Uygulamaları

 • Undergraduate Kalite Yönetimi

 • Undergraduate İstatistik

 • Postgraduate Bilgisayar Uygulamalı Genel İstatistik

 • Undergraduate Kalite Yönetimi

 • Undergraduate Yöneylem Araştırma - II

 • Postgraduate Tutum Ölçekleri (Likert Tipi Ölçek Geliştirme)

 • Undergraduate İstatistik I

 • Undergraduate Matematik - I

 • Undergraduate Yöneylem Araştırma - I

 • Undergraduate Yöneylem Araştırma - I

 • Associate Degree Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - II

 • Undergraduate Matematik - I

 • Undergraduate Matematik - I

 • Associate Degree Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - II

 • Undergraduate Matematik - I

 • Undergraduate Doğrusal Cebir

 • Undergraduate İstatistik - II

 • Undergraduate İstatistik - II

 • Associate Degree Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - I

 • Associate Degree Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - I

 • Undergraduate Matematik - II

 • Undergraduate İstatistik I

 • Undergraduate Matematik - II

 • Undergraduate Karar Vermek Teknikleri

 • Undergraduate Doğrusal Cebir

 • Undergraduate Sosyal Bilimlerde İstatistik

 • Undergraduate İstatistik - I

 • Undergraduate Temel Bilgisayar Bilimleri

 • Undergraduate Kalite Kontrolü

 • Undergraduate Temel Bilgisayar Bilimleri

 • Undergraduate İstatistik - I

 • Undergraduate Sosyal Bilimlerde İstatistik

 • Undergraduate Matematik II

 • Undergraduate Kalite Kontrolü

 • Undergraduate İşletme Matematiği

 • Undergraduate Matematik II

 • Undergraduate Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı

 • Undergraduate Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı

Advising Theses