Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A case study: Assessment of preservice secondary mathematics teachers' metacognitive behaviour in the problem-solving process

ZDM - International Journal on Mathematics Education, vol.42, no.5, pp.493-502, 2010 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Articles Published in Other Journals

Genelleme Sürecinin Çember ve Noktalar Problemi Bağlamında İncelenmesi

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, no.8, pp.244-258, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN PİSAGOR TEOREMİ İLE İLGİLİ GÖRSELLERİ TANIMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Eğitim Bilim ve Araştırma Dergisi, vol.1, no.1, pp.16-31, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of Nonverbal Proof Skills of PreserviceMathematics Teachers’: A Case Study

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.1, pp.21-39, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determining Ways of Thinking and Understanding Related to Generalization of Eighth Graders

International Electronic Journal of Elementary Education, vol.11, no.2, pp.101-114, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Ortaöğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Sözsüz İspatlar ile Yaşadıkları Zorluklar Hakkındaki Görüşleri

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.81-99, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Matematik Eğitiminde Sözsüz İspatlar Kuramsal Bir Çalışma

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, no.28, pp.129-140, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Yazma Tekniğinin Kullanımına İlişkin Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.34, no.2, pp.40-46, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Matematik Öğretmenlerinin Görsel İspat Becerilerinin İncelenmesi

7th International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences, Ankara, Turkey, 15 - 17 November 2019

Opinions of High School Students About the Writing Technique Applied in the Mathematics

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018), Ordu, Turkey, 27 - 29 June 2018, vol.3, pp.8-17

5. Sinif Öğrenci̇leri̇ni̇n OndalikGösteri̇mler Konusundaki̇Kavrayişlarinin İ̇ncelenmesi̇

ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLERARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018, vol.1, pp.408-429

Self-Evaluations of High School Students Regarding to Own Metacognitive Behaviours In Problem Solving

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018), Ordu, Turkey, 27 - 29 June 2018, vol.3, pp.19-31

Examination Of Teacher Candidates metaphors Related To Teacher Education Programs

International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology, 16 - 18 May 2014, vol.1, pp.292-297

The Opinions Of Teacher Candidates About Their Teacher Training Courses

International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology, 16 - 18 May 2014, vol.1, pp.280-285

Genelleme sürecinde öğrencilerin düşünme süreçlerinin incelenmesi

XI: Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014

Öğrencilerin Matematiksel Soyutlama Becerilerinin İncelenmesi

XI: Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014

Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi

XI . Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014

Matematik öğretmeni adaylarının sonsuz kavramı ile ilgili algıları

VI. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 5 - 08 June 2014

Matematik öğretmeni adaylarinin irrasyonel sayi kavrami ile ilgili algilari

VI. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 5 - 08 June 2014

Matematik Öğretmeni Adaylarının İrrasyonel Sayı Kavramı İle İlgili Anlayışları

VI. Internetional Congress Of Educational Research, Ankara, Turkey, 5 - 08 June 2014

Problem Çözme Sürecinde Yazma Tekniğinin Kullanımı ve Aday Matematik Öğretmenlerinin Bu Tekniğe Yönelik Görüşleri

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Turkey, 28 September 2005 - 30 September 2006

Fen Lisesi Matematik Öğretmenlerinin ders tasarımlarının değerlendirilmesi

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 7 - 09 September 2006

Matematik Öğretmen Adaylarının Yetiştirilmesi ve Meslek Hayatlarındaki Yansımaları

. I. Ulusal Matematik Eğitimi Öğrenci Sempozyumu, Turkey, 4 - 06 September 2006

Aday Matematik Öğretmenlerinin Teğet Kavramı İle İlgili İmajları

Matematik Sempozyumu, Sergileri ve Şenliği Etkinlikleri, Turkey, 3 - 05 May 2006

Aday matematik öğretmenlerinin işbirliğine dayalı öğrenme yöntemi ile ilgili görüşleri.

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Turkey, 28 - 30 September 2005

Problem Çözme Sürecinde Yapılandırılmış Yazma Tekniğinin Kullanımı

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 07 September 2006 - 09 September 2004

Flash ile Matematik Öğretimi.

Matematik Etkinlikleri, Turkey, 5 - 07 May 2004

Books & Book Chapters

Sayı Kümeleri

in: TEMEL MATEMATİKSELKAVRAMLAR veUYGULAMALARI Öğrenen ve Öğretenler İçin, Elçi, Aysun Nüket; Bukova Güzel, Esra ;Cantürk Günhan, Berna; Ev Çimen, Emre , Editor, Pegem Akademi, pp.11-18, 2016

Nitel Araştırmada Çeşitlilik, Kuramsal Yönelimler

in: Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri, Selçuk Beşir Demir, Mesut Bütün, Editor, pegem yayıncılık, pp.75-142, 2014