Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The effect of electronic fetal monitoring (EFM) education program on EFM interpretation skills

JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, vol.33, pp.2541-2545, 2020 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Job Satisfaction Levels in Midwifery

International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI), vol.5, no.6, pp.53-60, 2016 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier identifier

The Effect of Uterine and Nipple Stimulation on Induction With Oxytocin and the Labor Process

WORLDVIEWS ON EVIDENCE-BASED NURSING, vol.12, no.5, pp.273-280, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier

Determining the Knowledge of Women and Their Attitudes Regarding Gynecological Cancer Prevention

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.14, no.10, pp.6055-6059, 2013 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Opinions of midwives and obstetricians about the episiotomy

IOSR Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS, vol.7, no.3, pp.41-47, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gebelikte risk oluşturan bazı infeksiyöz hastalıkları

e-Sağlık Ebelik Dergisi, vol.6, no.22, pp.58-70, 2017 (Other Refereed National Journals)

Endojen oksitosin salınımı için alternatif yöntemler meme ve uterus uyarımı

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.25, no.4, pp.167-173, 2016 (Other Refereed National Journals)

Annelerin anne sütünü artırmaya yönelik aldıkları besinler

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.4, no.3, pp.373-387, 2015 (Other Refereed National Journals)

Elektronik Fetal Monitörizasyon Kursunun Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.22, no.4, pp.138-142, 2013 (Other Refereed National Journals)

Akademisyenlerin Serviks Kanseri Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, vol.14, no.4, pp.102-109, 2011 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development identifier

Gebelik boyunca sigara içiminin perinatal dönemde anne ve yenidoğan sağlığı üzerine etkisi

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED), vol.19, no.3, pp.100-107, 2010 (Other Refereed National Journals)

Ebelerin Doğum Anında Annelere Verdikleri Bakım Hizmeti Annelerin Değerlendirmeleri ve Beklentileri (Yüksek Lisans Tez Çalışması)

JOURNAL OF THE TURKISH-GERMAN GYNECOLOGICAL ASSOCIATION, vol.5, no.1, pp.15-19, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Histerektomi ameliyatı sonrasında ortaya çıkan sorunlarla başetmede planlı öğretimin etkisi

C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.5, no.2, pp.9-18, 2001 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelerin hastaların öfke davranışlarına tepkileri ve kendi öfke düzeylerinin belirlenmesi

C.Ü.Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, vol.3, no.1, pp.20-26, 1999 (Other Refereed National Journals)

Investigation of toxsoplasma gondii antibodies in women who keep pey sor eat raw meat

Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.20, no.2, pp.155-158, 1996 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Investigation of toxoplasma gondii antibodies in women of Sivas region by indirect hemagglutination method

Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.19, no.2, pp.195-199, 1995 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Swanson bakım kuramının gebelik ve doğum sürecine uyarlanması

4.Uluslararası 5.Ulusal Ebelik Kongresi, 6 - 09 November 2019

Ebelik uygulamalarında kullanılabilecek bazı doğum felsefeleri

5. Uluslararası 9. ulusal ebelik öğrencileri kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.283-284

Ebe liderliğinde bakım modeli

5. Uluslararsı 9. ulusal ebelik öğrencileri kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.397-398

Purnell’ın kültürel yeterlilik modelinin gebelik ve doğum sürecine uygulanması

5. Uluslararası ve 9. ulusal ebelik öğrencileri kongresi, 3 - 05 May 2018, pp.192-193

Ebelik Öğrencileri ile Ebe ve Hemşirelerin İntörn Eğitim Programına İlişkin Değerlendirmeleri

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018

Evde doğum olmalı mı?

5. Uluslararası ve 9. ulusal ebelik öğrencileri kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.139-140

Güvenli annelik kapsamında anne dostu hastanelerin önemi

5. Uluslararası ve 9. ulusal ebelik öğrencileri kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.240-241

Erken postpartum dönemde klinikte verilen ebelik bakımının annenin memnuniyet düzeyine etkisi

1. Uluslararası 2. ulusal İstanbul ebelik günleri, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.281

Gelecek bebeğin sağlığı için prekonsepsiyonel ebelik bakımı

1. Uluslararası 2. ulusal İstanbul ebelik günleri, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.41

Pender’in sağlığı geliştirme modelinin gebelik sürecine uyarlanması

1. Uluslararası 2. ulusal kadın sağlığı hemşireliği kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, vol.1, pp.276-277

Sivas il merkezindeki ebelerin meslekte profesyonel tutumlarının belirlenmesi

3. Uluslararası 4. Ulusal 2017 Ebelik Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 September 2017, pp.119

Ebelikte bilginin uygulamaya dönüşümü

3. Uluslar arası 4. Ulusal 2017 Ebelik Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 September 2017

Nitelikli ebelik eğitimi

3. Sivas Ebelik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 05 May 2016

Güvenli bir gelecek için lohusanın memnuniyeti

3. Uluslararası 7.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016, pp.150-151

XXX

3. ULUSLARARASI VE 7. ULUSAL EBELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, Turkey, 26 - 29 April 2016

Doğumda Yapısal Bütünlüğü Korumak için Epizyotomiden Kaçın ve Perine Yırtıklarını Önle

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016

Endojen Oksitosin Salınımı İçin Alternatif Yöntemler Meme ve Uterus Uyarımı

Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi (Kanıttan Uygulamaya), Turkey, 27 - 29 May 2015

Endojen oksitosin salınımı için alternatif yöntemler meme ve uterus uyarımı

Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, Kayseri, Turkey, 27 - 29 May 2015, pp.3-5

Normal doğum, doğal doğum: kavram ve felsefesi

Doğum Sempozyumu, Amasya, Turkey, 21 - 22 May 2015

Assessment of Effectiveness of Electronic Fetal Monitorıng Course

Care4 First International Scientific Nursing and Midwifery Congress, 4 - 06 February 2015

Assessment of Effectiveness of Electronic Fetal Monitoring Course

Care4 International Scientific Nursing and Midwifery, 4 - 06 February 2015

Kadın Merkezli Ebelik Bakımı

1. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Turkey, 24 - 26 April 2014

II. Evrenin yönetimi

2. Uluslararası 3. Ulusal Ebelik Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013, pp.84-93

Gelişmiş ülkelerde lisans üstü eğitimler

4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Samsun, Turkey, 2 - 04 May 2013, pp.22-32

Elektronik Fetal Monitorizasyon Kursunun Etkinliğinin Değerlendirilmesi

I. Ulusal Doğal Doğum Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2013, vol.22

Ebelikte lisansüstü eğitim ve branşlaşma

3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Malatya, Turkey, 11 - 13 April 2012, pp.20-24

Ebelikte lisansüstü programlar

1. Uluslararası 2. ulusal ebelik kongresi, Safranbolu, Turkey, 13 - 16 October 2011

Ebelikte mesleki değerler

2. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Aydın, Turkey, 27 - 29 April 2011

Çağdaş ebelik rolleri

1. Ulusal Ebelik Sempozyumu, İzmir, Turkey, 20 - 22 June 2007, pp.31

Eğitici hemşirelerin klinik uygulamalar sırasında karşılaştıkları stres yaratıcı durumlar zorlanma düzeyleri ve başetme yolları

4. Ulusal Hemşirelik Eğitim Sempozyumu ”Uluslararası Katılımlı”, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 10 - 12 September 1997, pp.210-215

Ailelerin cinsiyet belirlemeye ilişkin görüşleri

4. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 November 1995

Hemşirelik açısından AİDS

I. Ulusal Ana ve Çocuk Sağlığı Hemşireliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 6 - 07 September 1989, pp.199-204 Sustainable Development

Jinekolojik onarım ameliyatı geçiren kadınların preoperatif yakınmaları ve obstetrik öyküleri

2. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 September 1990, pp.641-647

Books & Book Chapters

Gebelikte Nörolojik Hastalıklar ve Bakım

in: RİSKLİ GEBELİKLER VE BAKIM, Sermin TİMUR TAŞHAN, Özlem DOĞAN YÜKSEKOL, Mesude DUMAN, Editor, Göktuğ Basın Yayın Dağıtım, Amasya, pp.407-427, 2019

Bir baba adayı ne yapmalı?

in: INA MAY’IN DOĞUM MESELESİ birebeninmanifestosu, SAYINER Fatma Deniz, DEMİREL Gülbahtiyar, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.167-190, 2018

Prenatal dönemde ebenin rolü

in: Ebeler ve Ebelik Öğrencileri İçin Doğum Öncesi Dönem I, ÇETİN COŞAR Fatma, ÇALIK YEŞİLÇİÇEK Kıymet, Editor, Kongre Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.173-196, 2018

Bulaşıcı enfeksiyonlar

in: Gebelikte Tıbbi Problemler Ebeler İçin El Kitabı, S. Elizabeth Robson, Jason Waugh, Çeviri Editorü: Prof.Dr. Neriman Soğukpınar, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.215-240, 2016

Endometriyozis (21. Olgu)

in: Olgularla Jinekolojik Hastalıklarda Bakım, SAYDAM KARACA Birsen, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.179-187, 2015

Kadın ihmali ve suistimali

in: Sağlıklı Toplumlar İçin Sağlıklı Aileler, ATALAY Meliha, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.59-64, 1994