Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effect of electronic fetal monitoring (EFM) education program on EFM interpretation skills

JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, cilt.33, ss.2541-2545, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Job Satisfaction Levels in Midwifery

International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI), cilt.5, sa.6, ss.53-60, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The Effect of Uterine and Nipple Stimulation on Induction With Oxytocin and the Labor Process

WORLDVIEWS ON EVIDENCE-BASED NURSING, cilt.12, sa.5, ss.273-280, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Determining the Knowledge of Women and Their Attitudes Regarding Gynecological Cancer Prevention

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.14, sa.10, ss.6055-6059, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Opinions of midwives and obstetricians about the episiotomy

IOSR Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS, cilt.7, sa.3, ss.41-47, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebelikte risk oluşturan bazı infeksiyöz hastalıkları

e-Sağlık Ebelik Dergisi, cilt.6, sa.22, ss.58-70, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endojen oksitosin salınımı için alternatif yöntemler meme ve uterus uyarımı

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt.25, sa.4, ss.167-173, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Annelerin anne sütünü artırmaya yönelik aldıkları besinler

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.3, ss.373-387, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elektronik Fetal Monitörizasyon Kursunun Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt.22, sa.4, ss.138-142, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akademisyenlerin Serviks Kanseri Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, cilt.14, sa.4, ss.102-109, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Gebelik boyunca sigara içiminin perinatal dönemde anne ve yenidoğan sağlığı üzerine etkisi

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED), cilt.19, sa.3, ss.100-107, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebelerin Doğum Anında Annelere Verdikleri Bakım Hizmeti Annelerin Değerlendirmeleri ve Beklentileri (Yüksek Lisans Tez Çalışması)

JOURNAL OF THE TURKISH-GERMAN GYNECOLOGICAL ASSOCIATION, cilt.5, sa.1, ss.15-19, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Histerektomi ameliyatı sonrasında ortaya çıkan sorunlarla başetmede planlı öğretimin etkisi

C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.9-18, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin hastaların öfke davranışlarına tepkileri ve kendi öfke düzeylerinin belirlenmesi

C.Ü.Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.20-26, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of toxsoplasma gondii antibodies in women who keep pey sor eat raw meat

Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.155-158, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of toxoplasma gondii antibodies in women of Sivas region by indirect hemagglutination method

Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.195-199, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Swanson bakım kuramının gebelik ve doğum sürecine uyarlanması

4.Uluslararası 5.Ulusal Ebelik Kongresi, 6 - 09 Kasım 2019

Ebelik uygulamalarında kullanılabilecek bazı doğum felsefeleri

5. Uluslararası 9. ulusal ebelik öğrencileri kongresi, Amasya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.283-284

Ebe liderliğinde bakım modeli

5. Uluslararsı 9. ulusal ebelik öğrencileri kongresi, Amasya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.397-398

Purnell’ın kültürel yeterlilik modelinin gebelik ve doğum sürecine uygulanması

5. Uluslararası ve 9. ulusal ebelik öğrencileri kongresi, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.192-193

Ebelik Öğrencileri ile Ebe ve Hemşirelerin İntörn Eğitim Programına İlişkin Değerlendirmeleri

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Evde doğum olmalı mı?

5. Uluslararası ve 9. ulusal ebelik öğrencileri kongresi, Amasya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.139-140

Ebelik öğrencileri ile ebe ve hemşirelerin intörn eğitim programına ilişkin değerlendirmeleri

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Amasya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Güvenli annelik kapsamında anne dostu hastanelerin önemi

5. Uluslararası ve 9. ulusal ebelik öğrencileri kongresi, Amasya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.240-241

Erken postpartum dönemde klinikte verilen ebelik bakımının annenin memnuniyet düzeyine etkisi

1. Uluslararası 2. ulusal İstanbul ebelik günleri, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018, ss.281

Gelecek bebeğin sağlığı için prekonsepsiyonel ebelik bakımı

1. Uluslararası 2. ulusal İstanbul ebelik günleri, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018, ss.41

Pender’in sağlığı geliştirme modelinin gebelik sürecine uyarlanması

1. Uluslararası 2. ulusal kadın sağlığı hemşireliği kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018, cilt.1, ss.276-277

Sivas il merkezindeki ebelerin meslekte profesyonel tutumlarının belirlenmesi

3. Uluslararası 4. Ulusal 2017 Ebelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2017, ss.119

Ebelikte bilginin uygulamaya dönüşümü

3. Uluslar arası 4. Ulusal 2017 Ebelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2017

Nitelikli ebelik eğitimi

3. Sivas Ebelik Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 05 Mayıs 2016

Güvenli bir gelecek için lohusanın memnuniyeti

3. Uluslararası 7.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2016, ss.150-151

XXX

3. ULUSLARARASI VE 7. ULUSAL EBELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2016

Doğumda Yapısal Bütünlüğü Korumak için Epizyotomiden Kaçın ve Perine Yırtıklarını Önle

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2016

Endojen Oksitosin Salınımı İçin Alternatif Yöntemler Meme ve Uterus Uyarımı

Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi (Kanıttan Uygulamaya), Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2015

Endojen oksitosin salınımı için alternatif yöntemler meme ve uterus uyarımı

Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, Kayseri, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2015, ss.3-5

Normal doğum, doğal doğum: kavram ve felsefesi

Doğum Sempozyumu, Amasya, Türkiye, 21 - 22 Mayıs 2015

Assessment of Effectiveness of Electronic Fetal Monitorıng Course

Care4 First International Scientific Nursing and Midwifery Congress, 4 - 06 Şubat 2015

Assessment of Effectiveness of Electronic Fetal Monitoring Course

Care4 International Scientific Nursing and Midwifery, 4 - 06 Şubat 2015

Kadın Merkezli Ebelik Bakımı

1. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2014

II. Evrenin yönetimi

2. Uluslararası 3. Ulusal Ebelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2013, ss.84-93

Gelişmiş ülkelerde lisans üstü eğitimler

4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Samsun, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2013, ss.22-32

Elektronik Fetal Monitorizasyon Kursunun Etkinliğinin Değerlendirilmesi

I. Ulusal Doğal Doğum Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2013, cilt.22

Ebelikte lisansüstü eğitim ve branşlaşma

3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Malatya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2012, ss.20-24

Ebelikte lisansüstü programlar

1. Uluslararası 2. ulusal ebelik kongresi, Safranbolu, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2011

Ebelikte mesleki değerler

2. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Aydın, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2011

Çağdaş ebelik rolleri

1. Ulusal Ebelik Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2007, ss.31

Eğitici hemşirelerin klinik uygulamalar sırasında karşılaştıkları stres yaratıcı durumlar zorlanma düzeyleri ve başetme yolları

4. Ulusal Hemşirelik Eğitim Sempozyumu ”Uluslararası Katılımlı”, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 10 - 12 Eylül 1997, ss.210-215

Ailelerin cinsiyet belirlemeye ilişkin görüşleri

4. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Kasım 1995

Hemşirelik açısından AİDS

I. Ulusal Ana ve Çocuk Sağlığı Hemşireliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 6 - 07 Eylül 1989, ss.199-204

Kitap & Kitap Bölümleri

Gebelikte Nörolojik Hastalıklar ve Bakım

RİSKLİ GEBELİKLER VE BAKIM, Sermin TİMUR TAŞHAN, Özlem DOĞAN YÜKSEKOL, Mesude DUMAN, Editör, Göktuğ Basın Yayın Dağıtım, Amasya, ss.407-427, 2019

Bir baba adayı ne yapmalı?

INA MAY’IN DOĞUM MESELESİ birebeninmanifestosu, SAYINER Fatma Deniz, DEMİREL Gülbahtiyar, Editör, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, ss.167-190, 2018

Prenatal dönemde ebenin rolü

Ebeler ve Ebelik Öğrencileri İçin Doğum Öncesi Dönem I, ÇETİN COŞAR Fatma, ÇALIK YEŞİLÇİÇEK Kıymet, Editör, Kongre Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.173-196, 2018

Bulaşıcı enfeksiyonlar

Gebelikte Tıbbi Problemler Ebeler İçin El Kitabı, S. Elizabeth Robson, Jason Waugh, Çeviri Editorü: Prof.Dr. Neriman Soğukpınar, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.215-240, 2016

Endometriyozis (21. Olgu)

Olgularla Jinekolojik Hastalıklarda Bakım, SAYDAM KARACA Birsen, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.179-187, 2015

Kadın ihmali ve suistimali

Sağlıklı Toplumlar İçin Sağlıklı Aileler, ATALAY Meliha, Editör, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, ss.59-64, 1994