Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Alternative plants to be used in natural dyeing on wool yarn fibers

JOURNAL OF NATURAL FIBERS, cilt.16, ss.379-387, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DİVRİĞİ İLÇESİ BAZI EL DOKUMA ÖRNEKLERİNİN TEKNİK VE DESEN ANALİZİ

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mersin-Gözne Yaylası’nda Istar Dokumacılığı ve Örnekleri

Art-Sanat, ss.387-415, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Istar Weaving and Some Examples in Gozne Plateau of Mersin

ART-SANAT, cilt.13, ss.387-415, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

INVESTIGATION OF CARPET WEAVINGS IN ULAS TOWN FROM THE REPUBLIC PERIOD TO THE PRESENT

Idil Journal of Art and Language, cilt.8, ss.1027-1038, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

19.Yüzyıl Sonrası Dokunan Sivas Halısı Desenlerinde Bitkisel Motifler ve Özellikleri

Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, cilt.12, ss.221-244, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Somut Olmayan Kültürel Miraslardan El Örgüsü Çoraplar: Gölova Yöresi Örneği

Art-e, cilt.10, ss.288-306, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ALTINYAYLA TONUS İLÇESİ HALI ÖRNEKLERİ NİN MOTİF YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, cilt.2016, ss.249-282, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Zonguldak Ereğlisi Elpek Bezi Dokumacılığının Gelişiminde Yeni Tasarımların Önemi ve Örnek Çalışmalar

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, cilt.8, ss.31-61, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sivas taki Selçuklu Dönemi Yapılarında Kullanılan Bezeme Unsurları ve El Sanatlarına Yansımaları

Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, ss.151-168, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sivas Altınyayla (Tonus) İlçesi düz Dokuma Örneklerinin Motif Yönünden İncelenmesi

Art- e Sanat Dergisi, cilt.7, ss.53-83, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sivas ta Yetişen Salviasp Adaçayı Bitkisinden Elde Edilen Renkler ve Haslık Değerleri

ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), cilt.4, ss.123-135, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sivas daki Selçuklu Dönemi Yapılarında Kullanılan Bezeme Unsurları ve El Sanatlarına Yansımaları

Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, ss.151-168, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sivas daki Tarihi Eserlerde Mermer Kullanımı

Art-e Sanat Dergisi, cilt.4, ss.1-15, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İmranlı Arık Köyü Halı Yastık Dokumaları Teknik ve Desen Analızı

Uluslararası Ege Disiplinlerarası İnovatif Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 26 - 27 Mart 2019

Unutulan Kültürümüzden Seçkiler: ”Sivas Yöresine Ait Tel Helvası Çekimi”

Uluslararası Ege Disiplinlerarası İnovatif Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 26 - 27 Mart 2019

Sivas Doganşar District Weaving With Kirkit Samples

5.International Turkish Culture and Arts Presentation Workshop and Symposium, TİFLİS, Gürcistan, 21 - 25 Mart 2018, ss.77-80

STUDIES AND SAMPLES OF SIVAS TULUCE DOCUMENTS

5.International Turkish Culture and Arts Presentation Workshop and Symposium, Tbilisi, Gürcistan, 21 - 25 Mart 2018, ss.57-61

KOYULHİSAR DİSTRİCT SILK CARPET WOVEN AND WEAVING SAMPLES

IV. INTERNATİONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH EXHIBITION, Budapest, Macaristan, 27 - 29 Nisan 2018, ss.559-570

TECHNICAL AND PATTERN ANALYSIS OF HAND MADE SAMPLES IN ŞARKIŞLA

IV. INTERNATIONAL AFRO-EUROSIAN RESEARCH EXHIBITION, Budapest, Macaristan, 27 - 29 Nisan 2018, ss.631-649

Cumhuriyet Döneminden Günümüze Kadar Olan Süreçte Ulaş İlçesi Halı Dokumaların İncelenmesi

4th International Symposium on New Trends in Social Science, Tallinn, Estonya, 6 - 07 Temmuz 2018, ss.40

Ulaş İlçesi Eskikarahisar Köyü ve Gümüşpınar Camiinde Bulunan Düz Dokumaların Teknik ve Desen Analizi

4th International Symposium on New Trends in Social Science, Tallinn, Estonya, 6 - 07 Temmuz 2018, ss.41

Sivas Kangal İlçesi Geleneksel Düz Dokumalarının Günümüzdeki Örnekleri/The Current Examples Of Traditional Flat Veawing İn Sivas Kangal District

VIII.Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri, Konya, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, ss.231-235

Investigation of Sivas Gemerek District Traditional Weavings With Kirkit in Protections of Cultural Heritage

INTERNATIONALTURKIC WORLD SYMPOSIUM, Uppsala, İsveç, 29 Eylül - 03 Ekim 2017, ss.369-377

Pattern and Motific Properties of Sivas Gölova Yöresi Original Weaving Samples From Traditional Values

INTERNATIONALTURKIC WORLD SYMPOSIUM, Uppsala, İsveç, 29 Eylül - 03 Ekim 2017, ss.378-387

Bringing Of Traditional Child Toys İn Turkish Culture Museum Examples

INTERNATIONALTURKIC WORLD SYMPOSIUM, Uppsala, İsveç, 29 Eylül - 03 Ekim 2017, ss.275-283

Geleneksel Halı Desenlerinin Korunmasında Bilgisayar Programlarının Kullanımı

VI. INTERNATIONAL TURKIC ART, HISTORY AND FOLKLORE CONGRESS / ART ACTIVITIES, Konya, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016

EL SANATLARINDA AİLE İŞLETMELERİNİN YERİ ve ÖNEMİ

Halk Kültüründe Aile Uluslararası Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 25 - 27 Mart 2016

Sivas Tarihi Yapılarında Bulunan Ağaç İşlerinin İncelenmesi ve Yeni Örnekler

8.Uluslararası Türk Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 23 - 27 Ekim 2013, ss.991-1006

Sivas İl Merkezinde Bulunan Bazı Tarihi Camilerinin Mihrap ve Mimberlerinin Motif Yönünden İncelenmesi

III. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, KAZAN/ANKARA, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2015, ss.459-468

Sivas İl Merkezinde Bulunan Ağaç İşleri Örnekleri

VIII. International Turkish Culture Congress, Eskişehir, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2013

Investigation of Wooden Ceiling Decorations of Historic Buildin in Sivas

Participated in İnternational Symposium on Relations Of Turkey Belgium With the Oral Presentation, Brussels, Belçika, 3 - 07 Mayıs 2012

Sivas Buruciye Medresesi Taç Kapısı Bezemelerine Dair Bir Değerlendirme

VI. International Turkish Culture, Art and Culture Heritage Symposium/Art Activity, Milan, İtalya, 17 - 21 Eylül 2012

Sivas daki Tarihi Eserlerde Mermer Kullanımı

V.International Turkish Culture, Art and Heritage Symposium, Art Activity, Madrid, İspanya, 9 - 11 Mayıs 2011

Divriği Ulucamii ile Darüşşifasında Görülen Bezemeler ve Halı Tasarım Örnekleri

V.Uluslararası Türk Kültürü ile Sanatları Kongresi, Madrid, İspanya, 09 Mayıs 2011 - 13 Mart 2006

Sivas Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesinde Bulanan Bazı Dokumalar ve Özellikleri

III. Uluslararası Türk El Dokumaları (Tekstil) ve Gelenekli Sanatlar Kongresi /Sanat Etkinlikleri, Konya, Türkiye, 30 - 31 Mayıs 2011

Sivas Halısı ve Halıcılığının Kalkınması Kapsamında Yürütülen Araştırma Mesleki Eğitim ve Pazarlama Projeleri

Gazi Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Ulusal El Sanatları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2008

Sivas Geleneksel Dokuma Sanatları Profili Devamlılık Süreci ve Kalkınma Sorunları

1.Uluslararası Ev Ekonomisi Kongresi, Sürdürülebilir Gelişme ve Yaşam Kalitesi, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Mart 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

19. Yüzyılda Dokunmaya Başlanan Atölye Tipi Sivas Halıcılığı

CUMHURİYET DÖNEMİ Türk Halıcılığı Kitabı, Aysen SOYSALDI, Editör, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara, ss.1801-1840, 2020

Tıbbi Ve Aromatik Bitkilerden Gümüşi Ihlamur (Tilia Argentea) Bitkisinin Renk Verme Özellikleri Ve Haslık Dereceleri

RESEARCH IN MEDICINAL and AROMATIC PLANTS, Gülen ÖZYAZICI, Editör, İKSAD, ss.171-188, 2020

Güzel Sanatlar / Fine Arts Ulaş İlçesi Eskikarahisar Köyü veGümüşpınar Camiinde Bulunan Düz Dokumalarının Teknik ve DesenAnalizi

SOSYAL BİLİMLERDE YENİ YÖNELİMLER-V, Abidin TEMİZER Yaşar BAYTAL, Editör, Podgorica, Montenegro, Nikshic, ss.207-241, 2018

Geleneksel El Sanatlarının Çağdaş Tasarımlarla Modernize Edilmesi

Diyarbakır Geleneksel El Sanatları, Kenan Haspolat, F. Evren Daşdağ, Editör, Korza Yayıncılık,, Diyarbakır, ss.345-357, 2013