Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMLERİYLE KALP HASTALARININ SAĞKALIM TAHMİNİ

International Conference on Engineering Technologies (ICENTE'22), Turkey, 17 November 2022

Two-step Authentication with the Help of a Novel Biometric

1st International Conference on Cyber Security and Digital Forensics (ICONSEC), Yalova, Turkey, 04 June 2021, pp.7-16

Diagnosing Autism Spectrum Disorder Using Machine Learning Techniques Makine Ogrenmesi Teknikleri Yardimiyla Otizm Spektrum Bozuklugu Teşhisi

6th International Conference on Computer Science and Engineering, UBMK 2021, Ankara, Turkey, 15 - 17 September 2021, pp.276-280 identifier

ASCII KODLU VERİLER ÜZERİNDE RGB MODELİ YARDIMIYLAGÜVENLİ VERİ AKTARIMI

ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE UYGULAMALI BİLİMLERKONGRESİ, Turkey, 5 - 07 June 2020

Classification of Extracranial and Intracranial EEG Signals by using Finite Impulse Response Filter through Ensemble Learning

27th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Sivas, Turkey, 24 - 26 April 2019 identifier identifier

SEEKING CORRELATIONS BETWEEN DEMOGRAPHIC DATA AND ACHIEVEMENTLEVELS OF COMPUTER ENGINEERING STUDENTS

3rd International Congress on Education Sciences and Learning Technology (ICESLT), 15 - 19 November 2017

A MATCHING MODEL TO MEASURE COMPLIANCE BETWEEN DEPARTMENT ANDSTUDENT

3rd International Congress on Education Sciences and Learning Technology (ICESLT), 15 - 19 November 2017

Measurement of the appropriateness in career selection of the high school students by using data mining algorithms: A case study

Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS), Prague, Czech Republic, 3 - 06 September 2017, pp.113-117 Creative Commons License identifier identifier

Educational Data Mining For Pre Detection Of Qualified Personnel

International Conference on Computer Science and Engineering, Tekirdağ, Turkey, 20 October 1026 - 23 October 2016, pp.398-404

Kalifiye elemanın önceden tespiti için eğitim verisinin madenciliği

Uluslararası Bilgisayar Mühendisliği Konferansı, 20 - 23 October 2016

Suç Veri Madenciliği Yardımıyla Hırsızlık Suçları Hakkında Kural Çıkarımı,

ELEKTRİK - ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU 2014, Turkey, 27 - 29 November 2014 Sustainable Development

Dictionary-based Concept Mining: An Application for Turkish

International Conference on Foundations of Computer Science and Technology (CST 2014), 2 - 04 June 2014

Sözlük Tabanlı Kavram Madenciliği Türkçe için bir Uygulama

30. Ulusal Bilişim Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 - 29 November 2013

Comparing Ensemble Classifiers: Forensic Analysis of Electronic Mails

3rd WORLD CONFERENCE on INNOVATION and COMPUTER SCIENCES - INSODE-2013, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2013

Rewriting Turkish texts written in English alphabet using Turkish alphabet

21st Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), CYPRUS, 24 - 26 April 2013 Sustainable Development identifier identifier

Elektronik Postaların Adli Analizinde Yazar Analizi Tekniklerinin Kullanılması

20. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, İstanbul, Turkey, 18 - 20 April 2012 Sustainable Development

Minimal feature set in language identification and finding suitable classification method with it

1st World Conference on Innovation and Software Development (INSODE), İstanbul, Turkey, 2 - 10 October 2011, vol.1, pp.444-448 identifier

Developing a concept extraction system for Turkish

2011 International Conference on Artificial Intelligence, ICAI 2011, Las Vegas, NV, United States Of America, 18 - 21 July 2011, vol.2, pp.855-860 identifier

Kütüphane Otomasyon Sistemleri ve Bir Uygulama

INET-TR2001. Türkiye’de Internet Konferansları, Konya, Turkey, 1 - 03 November 2001

Metin Madenciliği ile Benzer Haber Tespiti

Akademik Bilişim 2010, Muğla, Turkey, 10 - 12 February 2010

Obtaining term similarities on concept extraction study Kavram çikarma çalişmalarinda terim benzerliklerinin bulunmasi

2010 7th National Conference on Electrical, Electronics and Computer Engineering, ELECO 2010, Bursa, Turkey, 2 - 05 December 2010, pp.578-582 identifier

Data Mining Solution for Vehicle Routing Problem

INISTA 2010 International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, 21 June - 24 October 2010

Privacy Preserving Data Mining

3rd International Computer and Instructional Technologies Symposium, 7 - 09 January 2009

Bilgi Güvenliği Yönetiminde Risk Değerlendirme için Bir Model

Ağ ve Bilgi Güvenliği II Konferansı, Girne, Cyprus (Kktc), 16 - 18 May 2008

Kullanıcı Davranış Analizi ile Nüfuz Tespit Modeli (KDA-NTM)

Ağ ve Bilgi Güvenliği Ulusal Sempozyumu 2005, Turkey, 9 - 12 July 2005

Web Kullanıcıların Kümelenmesi ile Nüfuz Tespiti

21. Ulusal Bilişim Kurulayı, Turkey, 4 - 06 October 2004

Classification Based Intrusion Detection

The 3rd Asia Pacific International Symposium on Information Technology, 13 - 14 January 2004

Saldırı Tespitinde en yakın k komşu uygulaması

INET-TR02. Türkiye’de Internet Konferansları, İstanbul, Turkey, 19 - 21 December 2002

Saldırı Tespitinde Yeni Bir Yaklaşım

19.TBD Bilişim Kurultayı, Turkey, 3 - 06 September 2002

Books & Book Chapters

Invasive, Non-Invasive, Machine Learning, and Artificial Intelligence Based Methods for Prediction of Heart Failure

in: Predicting Heart Failure: Invasive, Non-Invasive,Machine Learning and Artificial Intelligence Based Methods, Kishor Kumar Sadasivuni,Hassen M. Ouakad,Somaya Al-Maadeed,Huseyin C. Yalcin,Issam Bait Bahadur, Editor, John Wiley & Sons, West Sussex, UK , Ad-Dawhah, pp.1-26, 2022

Saldırı Tespit Sistemleri ve LOG (Günlük) Analizi

in: SİBER GÜVENLİK VE SAVUNMA:Biyometrik ve Kriptografik Uygulamalar, Şeref Sağıroğlu - Doç. Dr. Sedat Akleylek, Editor, Nobel Yayıncılık, pp.29-54, 2020

Metrics

Publication

73

Citation (WoS)

144

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

249

H-Index (Scopus)

7

Citiation (TrDizin)

4

Project

12

Thesis Advisory

11

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals