Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Classification of Epileptic Electroencephalograms Using Time-Frequency and Back Propagation Methods

CMC-COMPUTERS MATERIALS & CONTINUA, vol.69, no.2, pp.1427-1446, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier

Improvement of heart attack prediction by the feature selection methods

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.26, no.1, pp.1-10, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Attribute based privacy impact assessment method for the protection of personal data

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.32, no.4, pp.1301-1310, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

DIAGNOSIS OF BREAST CANCER BY THE HELP OF CENTROID BASED CLASSIFIERS

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.31, no.2, pp.323-330, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A high performance centroid-based classification approach for language identification

PATTERN RECOGNITION LETTERS, vol.33, no.16, pp.2077-2084, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Centroid-based language identification using letter feature set

COMPUTATIONAL LINGUISTICS AND INTELLIGENT TEXT PROCESSING, vol.2945, pp.640-648, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Letter based text scoring method for language identification

ADVANCES IN INFORMATION SYSTEMS, PROCEEDINGS, vol.3261, pp.283-290, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

A Matching Model to Measure Compliance between Department and Student

Cumhuriyet Science Journal, vol.41, no.2, pp.467-471, 2020 (Other Refereed National Journals)

Büyük Veri Yaklaşımıyla Birden Çok Bilgi Erişim Merkezinin Kolektif Kullanımı

Bilişim Teknolojileri Dergisi, vol.11, no.2, pp.123-129, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Lojistik ve denizcilik sektörü açısından veri madenciliği uygulamalarının önemi

Journal of Eta Maritime Science, vol.1, no.2, pp.73-80, 2013 (Other Refereed National Journals)

Character Level Authorship Attribution for Turkish Text Documents

The Online Journal of Science and Technology, vol.2, no.3, pp.12-16, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bank Credit Risk Analysis With Bayesian Network Decision

IJAEST - INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCEDENGINEERING SCIENCES AND TECHNOLOGIES, vol.9, no.2, pp.273-279, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilgi Güvenliği Yönetiminde Risk Değerlendirmesi İçin Bir Model

TÜRKİYE BİLİŞİM VAKFI BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ, vol.3, no.1, pp.47-52, 2010 (Other Refereed National Journals)

Web Atakları için Metin Tabanlı Anormallik Tespiti WAMTAT

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, vol.22, no.2, pp.247-253, 2007 (Other Refereed National Journals) identifier

Kütüphane Kullanıcılarının Erişim Örüntülerinin Keşfi

Bilgi Dünyası, vol.3, no.1, pp.12-26, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ASCII KODLU VERİLER ÜZERİNDE RGB MODELİ YARDIMIYLAGÜVENLİ VERİ AKTARIMI

ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE UYGULAMALI BİLİMLERKONGRESİ, Turkey, 5 - 07 June 2020

Classification of Extracranial and Intracranial EEG Signals by using Finite Impulse Response Filter through Ensemble Learning

27th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Sivas, Turkey, 24 - 26 April 2019 identifier identifier

A MATCHING MODEL TO MEASURE COMPLIANCE BETWEEN DEPARTMENT ANDSTUDENT

3rd International Congress on Education Sciences and Learning Technology (ICESLT), 15 - 19 November 2017

SEEKING CORRELATIONS BETWEEN DEMOGRAPHIC DATA AND ACHIEVEMENTLEVELS OF COMPUTER ENGINEERING STUDENTS

3rd International Congress on Education Sciences and Learning Technology (ICESLT), 15 - 19 November 2017

Measurement of the appropriateness in career selection of the high school students by using data mining algorithms: A case study

Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS), Prague, Czech Republic, 3 - 06 September 2017, pp.113-117 Creative Commons License identifier identifier

Educational Data Mining For Pre Detection Of Qualified Personnel

International Conference on Computer Science and Engineering, Tekirdağ, Turkey, 20 October 1026 - 23 October 2016, pp.398-404

Kalifiye elemanın önceden tespiti için eğitim verisinin madenciliği

Uluslararası Bilgisayar Mühendisliği Konferansı, 20 - 23 October 2016

Suç Veri Madenciliği Yardımıyla Hırsızlık Suçları Hakkında Kural Çıkarımı,

ELEKTRİK - ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU 2014, Turkey, 27 - 29 November 2014

Dictionary-based Concept Mining: An Application for Turkish

International Conference on Foundations of Computer Science and Technology (CST 2014), 2 - 04 June 2014

Comparing Ensemble Classifiers: Forensic Analysis of Electronic Mails

3rd WORLD CONFERENCE on INNOVATION and COMPUTER SCIENCES - INSODE-2013, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2013

Rewriting Turkish texts written in English alphabet using Turkish alphabet

21st Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), CYPRUS, 24 - 26 April 2013 identifier identifier

Elektronik Postaların Adli Analizinde Yazar Analizi Tekniklerinin Kullanılması

20. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, İstanbul, Turkey, 18 - 20 April 2012

Minimal feature set in language identification and finding suitable classification method with it

1st World Conference on Innovation and Software Development (INSODE), İstanbul, Turkey, 2 - 10 October 2011, vol.1, pp.444-448 identifier

Developing a concept extraction system for Turkish

2011 International Conference on Artificial Intelligence, ICAI 2011, Las Vegas, NV, United States Of America, 18 - 21 July 2011, vol.2, pp.855-860 identifier

Kütüphane Otomasyon Sistemleri ve Bir Uygulama

INET-TR2001. Türkiye’de Internet Konferansları, Konya, Turkey, 1 - 03 November 2001

Metin Madenciliği ile Benzer Haber Tespiti

Akademik Bilişim 2010, Muğla, Turkey, 10 - 12 February 2010

Obtaining term similarities on concept extraction study Kavram çikarma çalişmalarinda terim benzerliklerinin bulunmasi

2010 7th National Conference on Electrical, Electronics and Computer Engineering, ELECO 2010, Bursa, Turkey, 2 - 05 December 2010, pp.578-582 identifier

Data Mining Solution for Vehicle Routing Problem

INISTA 2010 International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, 21 June - 24 October 2010

Privacy Preserving Data Mining

3rd International Computer and Instructional Technologies Symposium, 7 - 09 January 2009

Bilgi güvenliği politikasının uygulama başarısını artırmak için yeni bir yaklaşım

ELEKTRİK- ELEKTRONİK ve BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU, Turkey, 26 - 30 November 2008

Bilgi Güvenliği Yönetiminde Risk Değerlendirme için Bir Model

Ağ ve Bilgi Güvenliği II Konferansı, Girne, Cyprus (Kktc), 16 - 18 May 2008

Kullanıcı Davranış Analizi ile Nüfuz Tespit Modeli (KDA-NTM)

Ağ ve Bilgi Güvenliği Ulusal Sempozyumu 2005, Turkey, 9 - 12 July 2005

Web Kullanıcıların Kümelenmesi ile Nüfuz Tespiti

21. Ulusal Bilişim Kurulayı, Turkey, 4 - 06 October 2004

Classification Based Intrusion Detection

The 3rd Asia Pacific International Symposium on Information Technology, 13 - 14 January 2004

Saldırı Tespitinde en yakın k komşu uygulaması

INET-TR02. Türkiye’de Internet Konferansları, İstanbul, Turkey, 19 - 21 December 2002

Saldırı Tespitinde Yeni Bir Yaklaşım

19.TBD Bilişim Kurultayı, Turkey, 3 - 06 September 2002

Books & Book Chapters

Saldırı Tespit Sistemleri ve LOG (Günlük) Analizi

in: SİBER GÜVENLİK VE SAVUNMA:Biyometrik ve Kriptografik Uygulamalar, Şeref Sağıroğlu - Doç. Dr. Sedat Akleylek, Editor, Nobel Yayıncılık, pp.29-54, 2020