Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Improvement of heart attack prediction by the feature selection methods

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.26, ss.1-10, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Attribute based privacy impact assessment method for the protection of personal data

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.32, ss.1301-1310, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

DIAGNOSIS OF BREAST CANCER BY THE HELP OF CENTROID BASED CLASSIFIERS

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.31, ss.323-330, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Language identification based on n-gram feature extraction method by using classifiers

Istanbul University - Journal of Electrical and Electronics Engineering, cilt.13, ss.1629-1639, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

A high performance centroid-based classification approach for language identification

PATTERN RECOGNITION LETTERS, cilt.33, ss.2077-2084, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A text based anomaly detection for web attacks Web ataklari i̇çi̇n meti̇n tabanli anormalli̇k tespi̇ti̇ (wamtat)

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, cilt.22, ss.247-253, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Centroid-based language identification using letter feature set

COMPUTATIONAL LINGUISTICS AND INTELLIGENT TEXT PROCESSING, cilt.2945, ss.640-648, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Letter based text scoring method for language identification

ADVANCES IN INFORMATION SYSTEMS, PROCEEDINGS, cilt.3261, ss.283-290, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Büyük Veri Yaklaşımıyla Birden Çok Bilgi Erişim Merkezinin Kolektif Kullanımı

Bilişim Teknolojileri Dergisi, cilt.11, ss.123-129, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Lojistik ve denizcilik sektörü açısından veri madenciliği uygulamalarının önemi

Journal of Eta Maritime Science, cilt.1, ss.73-80, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Character Level Authorship Attribution for Turkish Text Documents

The Online Journal of Science and Technology, cilt.2, ss.12-16, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi Güvenliği Yönetiminde Risk Değerlendirmesi İçin Bir Model

TÜRKİYE BİLİŞİM VAKFI BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ, cilt.3, ss.47-52, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Web Atakları için Metin Tabanlı Anormallik Tespiti WAMTAT

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.22, ss.247-253, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Kütüphane Kullanıcılarının Erişim Örüntülerinin Keşfi

Bilgi Dünyası, cilt.3, ss.12-26, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Classification of Extracranial and Intracranial EEG Signals by using Finite Impulse Response Filter through Ensemble Learning

27th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Sivas, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2019 identifier identifier

SEEKING CORRELATIONS BETWEEN DEMOGRAPHIC DATA AND ACHIEVEMENTLEVELS OF COMPUTER ENGINEERING STUDENTS

3rd International Congress on Education Sciences and Learning Technology (ICESLT), 15 - 19 Kasım 2017

A MATCHING MODEL TO MEASURE COMPLIANCE BETWEEN DEPARTMENT ANDSTUDENT

3rd International Congress on Education Sciences and Learning Technology (ICESLT), 15 - 19 Kasım 2017

Measurement of the appropriateness in career selection of the high school students by using data mining algorithms: A case study

Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS), Prague, Çek Cumhuriyeti, 3 - 06 Eylül 2017, ss.113-117 Creative Commons License identifier identifier

Educational Data Mining For Pre Detection Of Qualified Personnel

International Conference on Computer Science and Engineering, Tekirdağ, Türkiye, 20 Ekim 1026 - 23 Ekim 2016, ss.398-404

Kalifiye elemanın önceden tespiti için eğitim verisinin madenciliği

Uluslararası Bilgisayar Mühendisliği Konferansı, 20 - 23 Ekim 2016

Suç Veri Madenciliği Yardımıyla Hırsızlık Suçları Hakkında Kural Çıkarımı,

ELEKTRİK - ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU 2014, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2014

Dictionary-based Concept Mining: An Application for Turkish

International Conference on Foundations of Computer Science and Technology (CST 2014), 2 - 04 Haziran 2014

Comparing Ensemble Classifiers: Forensic Analysis of Electronic Mails

3rd WORLD CONFERENCE on INNOVATION and COMPUTER SCIENCES - INSODE-2013, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2013

Rewriting Turkish texts written in English alphabet using Turkish alphabet

21st Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), CYPRUS, 24 - 26 Nisan 2013 identifier identifier

Elektronik Postaların Adli Analizinde Yazar Analizi Tekniklerinin Kullanılması

20. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2012

Minimal feature set in language identification and finding suitable classification method with it

1st World Conference on Innovation and Software Development (INSODE), İstanbul, Türkiye, 2 - 10 Ekim 2011, cilt.1, ss.444-448 identifier

Developing a concept extraction system for Turkish

2011 International Conference on Artificial Intelligence, ICAI 2011, Las Vegas, NV, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 21 Temmuz 2011, cilt.2, ss.855-860 identifier

Kütüphane Otomasyon Sistemleri ve Bir Uygulama

INET-TR2001. Türkiye’de Internet Konferansları, Konya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2001

Metin Madenciliği ile Benzer Haber Tespiti

Akademik Bilişim 2010, Muğla, Türkiye, 10 - 12 Şubat 2010

Obtaining term similarities on concept extraction study Kavram çikarma çalişmalarinda terim benzerliklerinin bulunmasi

2010 7th National Conference on Electrical, Electronics and Computer Engineering, ELECO 2010, Bursa, Türkiye, 2 - 05 Aralık 2010, ss.578-582 identifier

Data Mining Solution for Vehicle Routing Problem

INISTA 2010 International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, 21 Haziran - 24 Ekim 2010

Privacy Preserving Data Mining

3rd International Computer and Instructional Technologies Symposium, 7 - 09 Ocak 2009

Bilgi güvenliği politikasının uygulama başarısını artırmak için yeni bir yaklaşım

ELEKTRİK- ELEKTRONİK ve BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU, Türkiye, 26 - 30 Kasım 2008

Bilgi Güvenliği Yönetiminde Risk Değerlendirme için Bir Model

Ağ ve Bilgi Güvenliği II Konferansı, Girne, Kıbrıs (Kktc), 16 - 18 Mayıs 2008

Kullanıcı Davranış Analizi ile Nüfuz Tespit Modeli (KDA-NTM)

Ağ ve Bilgi Güvenliği Ulusal Sempozyumu 2005, Türkiye, 9 - 12 Temmuz 2005

Web Kullanıcıların Kümelenmesi ile Nüfuz Tespiti

21. Ulusal Bilişim Kurulayı, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2004

Classification Based Intrusion Detection

The 3rd Asia Pacific International Symposium on Information Technology, 13 - 14 Ocak 2004

Saldırı Tespitinde en yakın k komşu uygulaması

INET-TR02. Türkiye’de Internet Konferansları, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2002

Saldırı Tespitinde Yeni Bir Yaklaşım

19.TBD Bilişim Kurultayı, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2002

Kitap & Kitap Bölümleri