Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fatigue, anxiety and depression in cancer patients

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, cilt.17, ss.42-45, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Quality of life and social support in Hemodialysis patients

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.27, ss.64-67, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

QUALITY OF LIFE AND SELF-CARE AGENCY ON OSTEOARTHRITIS PATIENTS

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, cilt.14, ss.63-67, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE QUALITY OF SLEEP AND THE QUALITY OF LIFE AMONG THE ELDERLY PEOPLE

EUROPEAN PSYCHIATRY, cilt.26, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Determining Quality of Life and Sleep in Hemodialysis Patients

DIALYSIS & TRANSPLANTATION, cilt.38, ss.210-214, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hopelessness and Depression in Cancer Patients

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, cilt.16, ss.31-34, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anxiety, Depression and Quality of Sleep in Cancer Patients

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, cilt.15, ss.139-142, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Quality of sleep in hemodialysis patients

DIALYSIS & TRANSPLANTATION, cilt.36, ss.479-482, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Sleep quality, anxiety and depression in patients with chronic obstructive pulmonary disease

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, cilt.13, ss.131-134, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The determination of the supportive care needs of patients diagnosed with cancer

Cumhuriyet Tıp Dergisi (Cumhuriyet Medical Journal) 1, cilt.42, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoğun Bakım Ünitesinde Semptom Yönetimi ve Yeni Yaklaşımlar

Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları Hemşireliği, ss.1-7, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Evli Kadınların Aile İçi Şiddete Maruz Kalma Durumu ve Etkileyen Faktörler

IBAD Journal of Social Sciences, no.2019, ss.256-264, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Deliryum Sendromunun Hemşirelik Yönetimi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri İleti Hemşire Bülteni, ss.9-17, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşire Kontrollü Sedasyon Protokollerinin Kullanımı

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, cilt.21, ss.50-54, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of High School Students’ Physical Activities, Stress Levels and Coping Capabilities

IOSR Journal of Nursing and Health Science, cilt.6, ss.81-86, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amerikan Hemşireler Birliği Nurses Assocation ANA

Sağlıkla, ss.57, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alzheimer Hastalığına Genel Bir Bakış

Sağlıkla, ss.6-8, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alzheimerli Hastalar İçin Teknoloji Destekli Güvenlik Uygulamaları

Sağlıkla, ss.19-20, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Çalışanları Açısından Önemli Bir Sorun Lateks alerjisi

Sağlıkla, ss.30-32, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoğun bakım ünitesinde deliryum

Sağlıkla, ss.12-14, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastanede Yatan Yaşlı Hastalarda Malnütrisyon

Sağlıkla, ss.38-39, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlıya Yönelik Şiddet Yaşlı İstismarı ve İhmali

Sağlıkla, ss.6-7, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ventilatör İlişkili Pnömoni VİP Risk Faktörleri Önleme Hemşirelik Gir

Sağlıkla, cilt.1, ss.34-35, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uyku Hijyeni Eğitiminin Koroner Yoğun Bakım Sonrası Hastaların Uyku Kalitesine Etkisi

Yoğun Bakım Hemşireliği, cilt.17, ss.1-7, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin Göğüs Fizyoterapisine Yönelik Bilgi ve Uygulamaları

İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, cilt.27, ss.95-104, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoğun Bakım Ünitelerinde Fiziksel Kısıtlamaların Kullanılması ve Etik Boyut

Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulanan Hasta ve Hemşirelik Bakımı, cilt.1, ss.55-57, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Önemli Bir Sağlık Sorunu Etkili Bir Yaklaşım Kronik Hastalıklar Sağlığı Geliştirme

Sağlıkla, cilt.1, ss.12-14, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulanan Hasta ve Hemşirelik Bakımı

Sağlıkla, cilt.1, ss.40-42, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoğun Bakım Ünitelerinde Sık Karşılaşılan Etik Sorunlar

Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, cilt.1, ss.30-38, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Self Care Agency and Status to Maintain Activities of Daily Living Elderly People with Osteoarthritis

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.15, ss.27-32, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerde İşe Bağlı Gerginlik ve Stresle Başetme Durumu

Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, cilt.1, ss.47-52, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Sosyokültürel Yansıması Stigma

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.137-142, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Yararsız Tedavi ve Uygulamaya İlişkin Görüşleri

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, cilt.1, ss.1-10, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KOAH lı Hastaların Bakım Vericilerinde Bakım Yükü ve Yaşam Kalitesi

Türk Toraks Dergisi, cilt.13, ss.87-92, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Koroner Anjiyografi Yapılacak Hastaların İşlem Öncesi Bilgi Gereksinimleri ve Anksiyete Düzeyleri

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.55-65, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlıların evde günlük yaşam aktivitelerini sürdürme durumu ve yaşam kaliteleri

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, cilt.13, ss.59-67, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination Of The Nurses Views Of The Use Of Research Results in Practical Field

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.13, ss.15-23, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelerin Eldiven Kullanma ve El Yıkama Uygulamalarının İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.12, ss.49-58, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Transfer Anksiyetesi Yoğun Bakım Hastası ve Ailesinin Ortak Duygusal Deneyimi

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, cilt.13, ss.24-29, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yatağa Bağımlı Hastalarda Basınç Yarası Gelişme Riski ve Hemşirelerin Bu Hastalara Uyguladıkları Önleyici Bakım

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, cilt.8, ss.35-45, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Loneliness in Chronically Ill Elderly Patients Who Live at Home

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.11, ss.45-52, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Çalışanlarının Çalışma Ortamındaki Stres Yaşantıları İle Başetme Durumlarının Belirlenmesi

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, cilt.5, ss.13-23, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hasta Güvenliğinin Sağlanmasında Fiziksel Tespit Uygulaması ve Hemşirelik Yaklaşımı II

Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Dergisi, cilt.6, ss.69-74, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hasta Güvenliğinin Sağlanmasında Fiziksel Tespit Uygulaması ve Hemşirelik Yaklaşımı I

Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Dergisi, cilt.6, ss.16-22, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Epidural Analjezi ve Hemşirelik Bakımı

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.4, ss.33-40, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gelecek Yüzyılda Hemşirelikte Lisans Eğitiminin Vizyonu

C Ü Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.3, ss.47-54, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aritmili Hastanın Hemşirelik Bakımı

Yoğun Bakım Dergisi, cilt.3, ss.76-81, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KOAH lı Hastalara Uygulanan Planlı Hasta Öğretimi ve Hasta İzleminin Hastaların Hastalıkla Başetme Durumlarına Etkisi

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.2, ss.44-52, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Assesment of nurses’ perceptions of spirituality and spiritual care

I İnternational Cancer Day, 19 - 21 Eylül 2019, ss.333-346

Determination of Supportive Care Needs of Cancer Patients

I. International Cancer Days, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, ss.642-643

DETERMINING LONELINESS AND PERCEIVED SOCIAL SUPPORTSTATUS AMONG CANCER PATIENTS

1. INTERNATIONAL CANCER DAYS, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, ss.270-276

Assessmnet of Nurses’ Perceptions of Spirituality and Spiritual Care

I. International Cancer Days, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, ss.333-346

Quality of Life, Anxiety and Depression of The Relatives af The Cancer Diagnosed Individuals: Pre-Data,

1. International Cancer Days, Sivas Cumhuriyet University Congress Center, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019

Hemşirelikte Adli Bilikişilik

5th National 1st International Congress of Current Approaches in Nursing (5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi), 15 - 17 Kasım 2018

Hemşirelik Hizmetleri Yöneticilerinin İnovasyonda Yeri ve Önemi

1st International Congress on Nursing and Innovation (1.Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi), 14 - 15 Kasım 2018

Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin İşe Hazırlık Düzeyleri ve Mesleki Beklenti Durumlarının Belirlenmesi

1st International Congress on Nursing and İnnovation (1. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi ), 14 - 15 Kasım 2018

Determining Career Decision-Making Competence of Senior Level University Students Studying in The Health Sciences Departments

20. Psychologic Counselling and Guidance Congress (20. Uluslararası Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi), 25 - 27 Ekim 2018

Alzheimer tanılı hastanın bakım vericisi olmak Fenomolojik bir çalışma

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu,Kahramanmaraş, Kahramanmaraş, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.3-10

Planlı EĞğitimin Alzheimer Hastalarının Bakım Vericilerinde Bakım Yükü ve Yaşam Kalitesine Etkisi

4.Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Evde Sağlık ve Bakım Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017

Eğitimin Hemodiyaliz Hastalarında Yorgunluğa ve Öz Bakım Gücüne Etkisi

27. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2017

Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşire Kontrollü Sedasyon Uygulaması

7. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 24 - 27 Mart 2016

Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Bireyin Hemşirelik Bakımında Sinerji Modeli nin Kullanılması Olgu Sunumu

32. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2015

Hemodiyaliz ve periton diyalizi hasta bakımında model kullanımı

25. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2015

Alzheimer Hastasının bakımı

Alzheimer Sempozyumu, Türkiye, 20 Mart 2015

Yoğun bakımda etik ve yasal konular

12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Ekim 2010

Yaşlılarda Sık Karşılaşılan Uyku Problemleri ve Non Farmakolojik Yaklaşımlar

14.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 2012, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2012

Hemşirelerde İşe Bağlı Gerginlik ve Stresle Baş etme Durumu

13. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2011

Örnek Vakalarla Sağlığı Koruma ve Geliştirme KOAH

13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2011

Evde Bakımın Kalite Göstergesi Bası Yaraları

II. Ulusal Evde Bakım Kongresi, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2008

Hemodiyalizin Kronik Komplikasyonları Kursu Kas İskelet Sistemi Komplikasyonları

16. Hipertansiyon, Diyaliz , Transpalantasyon ve Nefroloji Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2006

Hemodiyalizin Kronik Komplikasyonları Kursu Nörolojik Komplikasyonlar

16. Hipertansiyon, Diyaliz , Transpalantasyon ve Nefroloji Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2006

Uzmanı İle Buluşma Göğüs Hastalıkları

8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 13 - 17 Eylül 2006

Yaşlı Bakım Çalıştayı Çalışma Grubu

5. Ulusal Geriatri Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Eylül 2006

Klinik Olgu Örnekleri İle Grup Çalışmaları KOAH Olgu Sunumu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sağlık Yüksekokulları Eğiticilerin Eğitimi Kursu, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2006

Katarakt Ameliyatı Öncesi ve Ameliyattan Bir Ay Sonra Bireylerin Uyku Özellikleri

Uluslararası 10.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2005

Hemşirelikte Temel Kavramlar ve Hemşirelik Felsefesi

Temel Hemşirelik Kavramları Semineri., Türkiye, 21 - 23 Şubat 2006

Huzurevindeki Yaşlıların İlaç Kullanım Hataları ve Etkileyen Faktörler

7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Eylül 2005

Sleep Anxiety and Depression in Hospitalized Patients

3. International 10. National Nursing Congress Abstract Book, 7 - 10 Eylül 2005

Hastanede yatan hastalarda uyku anksiyete ve depresyon

3.Uluslararası 10.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Türkiye, 7 - 10 Haziran 2005

Diyabetik Hasta Eğitimi

DOĞUDİAB2003-Doğu Anadolu Diyabet Destek Projesi, Türkiye, 10 - 11 Kasım 2003

Kronik Böbrek Yetmezliğinde Hemşirelik Yaklaşımı

11. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2001

Profesyonel Hemşirelikte Bilginin Klinik Uygulamaya Yansıması

Gazi Osman Paşa Üniversitesi Sağlık YüksekokuluHemşirelik Haftası Programı, Türkiye, 17 Kasım 2000

Kitap & Kitap Bölümleri

Ağrı, ajitasyon/sedasyon ve deliryum yönetimi

Yoğun Bakım Hemşireliği, Durmaz Akyol, A., Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.261-291, 2017

Yaşlılık ve Günlük Yaşam Aktiviteleri

Yaşlılık Disiplinlerarası Yaklaşım Sorunlar Çözümler 2, Velittin Kalınkara, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.235-262, 2016

İletişim

Yaşlı Bakımı Hemşireliği, Karadakovan A, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, ss.159-175, 2015

Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Sleep Quality.

COPD Clinical Perspectives, Ralph J Panos , Editör, Intechopen, ss.163-178, 2014

Evaluation of Dyspnea and Fatigue Among the COPD Patients.

Chronic Obstructive Pulmonary Disease Current Concepts and Practice, Kian-Chung Ong, Editör, intechopen, ss.257-272, 2012