Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

HZ. ALI MAWLIDS AT TURKISH LITERATURE

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, no.65, pp.17-52, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Divan Şairinin Sessiz ve Gizli Anlatımı Muvaşşah

Turkish Studies, vol.7, pp.2649-2700, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

Sivaslı Bir Divan Şairi Rûhî

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.39, pp.1-30, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Malatyalı Necâtî ve Şehir Methiyeleri

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, pp.377-401, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Fihrist i Makâmât Ahmed Avni Konuk a mı Aittir

Türk Kültürü İncelemeleri, pp.205-238, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Ramazanı Divan Şiiri Metinlerinden Okumak

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, pp.173-230, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Receb Vahyî ve Leyle i Regâ ib Adlı Regâibiyyesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.4, pp.204-224, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Divan Şiirinde Yunanî Şahsiyetler

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.3, pp.281-300, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Mehmed Fevzî Efendi nin Mevlit Okumanın ve Dinlemenin Câiz Olduğuna Dair Risalesi

Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, vol.14, pp.371-398, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Klasik Türk Şiirinde Regâibiyye ve Mehmed Fevzi Efendi ninRegâibiyyesi

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, pp.69-95, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Klasik Türk Şiirinde Bazı Halk İnanışları

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, pp.155-184, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Divan Şiirinde Kur ân

İSTEM Dergisi, pp.199-232, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Zâtî Divanı nda Halk İnanışları

Turkish Studies, vol.4, pp.1117-1157, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Tırnakçı zâde Mehmed Sa îd Zîver Bey ve Mensur Şitâiyyesi

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, pp.147-184, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Divan Şairinin Penceresinden Acem Şairleri

Turkish Studies, vol.4, pp.1158-1187, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Mahallileşme ve Şeyhülislam Yahya

Turkish Studies, vol.4, pp.319-344, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Metin Şerhi Geleneği Çerçevesinde Şârihlerin Divan Şiirine Yaklaşımları

TURKIYAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF STUDIES IN TURKOLOGY, pp.189-217, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

16 Yüzyılda Müezzin Bir Şâir Hüdâyî i Kadîm

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.31, pp.171-180, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cabbarzâde Çapanzâde Mehmed Ârif Bey İn Bilinmeyen Bir Eseri Metrûkât ı Mukaddese i Risâlet Eşyâ yı Menkûle

Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 5 May - 07 October 2016, vol.4, pp.426-444

Yûnus Emre nin Devriyeleri

II. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu, 13 - 14 May 2016

Kendi Dilinden Yunus Emre

Yunus'un Çağrısı, Ordu, Turkey, 15 - 16 May 2015, pp.28-46

Ramazanı Divan Şiiri Metinlerinden Okumak

Uluslararası Ramazan Sempozyumu Ramazan ve Oruç, İstanbul, Turkey, 13 - 15 July 2012, pp.305-359

Türk Edebiyatında Hz Fâtıma Mevlidleri

Hazreti Fâtıma Sempozyumu, Sivas, Turkey, 24 October - 24 April 2015

Mehmed Şemseddîn Ulusoy unHz Hasan ve Hz Hüseyin Mevlidi

Hz. Hasan Sempozyumu, Sivas, Turkey, 11 July 2014, pp.16-185

Ömer Fuâdî nin Kasîde i Pendiyye si Bağlamında Yaşadığı Devre Dair Eleştirileri

I. Uluslararası Şeyh Şa'bân-ı Velî Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 4 - 06 May 2012, pp.355-372

Divan Şairinin Sessiz ve Gizli Anlatımı Muvaşşah

Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Ordu, Turkey, 10 - 12 May 2012, pp.301-325

Ashâb ı Kehf Sempozyumu

Divan Şiirinde Ashâb-ı Kehf, Kahramanmaraş, Turkey, 1 - 03 September 2012

Şemseddin Sivasî nin Heşt Bihişt İsimli Mesnevisi

Şemseddîn Sivasî Sempozyumu, Sivas, Turkey, 17 - 19 April 2015, pp.179-199

Ahmed Sûzî Hayatı Hakkında Yapılan Çalışmalar ve Bir Mecmuadan Hareketle Bilinmeyen Şiirleri

Sivaslı Sûfî Şâir Ahmed Sûzî ve Dönemi, Sivas, Turkey, 26 - 27 May 2012, pp.45-90

Sarıhatipzadelerden Numan Efendi ve Bilinmeyen Miraciyesi

Kültür Tarihimizde Sivaslı Bir Aile Sarıhatipzadeler, Sivas, Turkey, 8 - 09 May 2011, pp.233-271

Bir Mecmuadan Hareketle Damat İbrahim Paşaya Dair Bazı Tespitler

I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 16 - 19 November 2011, vol.3, pp.363-388

ÜNİVERSİTELERDE OKUTULAN TÜRK DİLİ DERSİ İLE İLGİLİ BAZI TESPİTLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, İzmir, Turkey, 16 - 18 December 2010, pp.1012-1020

Hasan Tevfik Efendi nin Muharrem Ayı ve Kerbelâ Hâdisesi ne Dair Risalesi

Uluslararası Çeşitli Yönleriyle Kerbela Sempozyumu, Sivas, Turkey, 20 - 22 May 2010, vol.2, pp.107-159

Books & Book Chapters

Âşık Cefaî, Hayatı, Şiirlerinden Seçmeler

Sivas Belediyesi Yayınları, Sivas, 2022

Sehî Bey Divanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 2020

Asım’xxın Nazire Mecmuası

Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, 2018 Creative Commons License

Sivaslı Rûhî Divanı

Sivas Belediyesi Yayınları, Sivas, 2017

Mustafa Takî Efendi nin Makaleleri

Sivas Vilayet Kitaplığı, Sivas, 2016

Sebzî Divanı

Akçağ Yayınevi, Ankara, 2016

Malatyalı Necâtî Divanı

Malatya Valiliği Yayınları, Malatya, 2015 Creative Commons License

Sehi Bey Divanı

Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2010

Episodes in the Encyclopedia

TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAY.-AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp., 2014

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2014

TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, pp., 2014

TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp., 2014

TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI-AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp., 2014

TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZİM BAKANLIĞI-AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp., 2014

TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp., 2014