Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Multi-Scroll Attractors with Hyperchaotic Behavior Using Fractional-Order Systems

JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, vol.104, pp.1-34, 2021 (Journal Indexed in SCI)

FPAA Implementations of Fractional-Order Chaotic Systems

JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, vol.30, no.15, pp.1-23, 2021 (Journal Indexed in SCI)

A novel chaos-based modulation scheme: adaptive threshold level chaotic on-off keying for increased BER performance

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.28, pp.606-620, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier

Lorenz-like system design using cellular neural networks

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.26, no.4, pp.1812-1819, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Kesir Dereceli Hiperkaotik Osilatörlerde Trigonometrik Fonksiyon ile Çoklu Çeker Üretimi

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.4, pp.1-9, 2021 (National Refreed University Journal)

Kesir Dereceli Sprott-K Kaotik Sisteminin Dinamik Analizi ve FPGA Uygulaması

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.2021, no.25, pp.392-399, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Güvenilir Haberleşmede Açık Kapalı Kaotik Anahtarlama Sisteminin FPGA Kullanılarak Gerçekleştirilmesi

Selcuk University Journal of Engineering ,Science and Technology, vol.6, no.4, pp.559-571, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Synchronization Analysis in Fractional Chaotic Communication Systems

6th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2021), Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2021, pp.1-7

Doğrusal Olmayan Sistemlerde 0/1 Metodu ile Kaos Analizi

IGSCONG'21 Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Balıkesir, Turkey, 17 - 20 June 2021, pp.548-549

Kaos Kaymalı Anahtarlama Haberleşme Sisteminin Ayrık Zaman Kaos Üreteci ile Performans Analizi

5th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2020), Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2020, pp.1-4 Creative Commons License

Kaotik Haberleşme Sistemlerinde Kesir Dereceli ve Tam Dereceli Osilatörlerin Performans Analizi

5th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2020), Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2020, pp.1-6 Creative Commons License

Kaotik Sinyaller Kullanılarak İç Mekân Konumlandırmada Yeni Yaklaşımlar

UBMK’xx2019 Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı, Samsun, Turkey, 11 - 15 September 2019

FPAA Implementation of Discrete Time Chaotic Maps

The International Conference on Innovative Engineering Applications, Sivas, Turkey, 20 - 22 September 2018

Performance Analysis of Orthogonal Chaotic Signals in Digital Based Chaotic Communication Systems

The International Conference on Innovative Engineering Applications, Sivas, Turkey, 20 - 22 September 2018

Generation of a conservative chaotic system via CNN

Nonlinear Dynamics of Electronic Systems NDES 2018, Catania, Italy, 11 - 13 June 2018

FPGA and FPAA Implementation of Switched-State-Controlled CNN Based Sprott C Chaos Generator

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Turkey, 28 - 30 September 2018 identifier

Sprott H Kaos Üretecinin FPAA Kullanılarak Gerçekleştirilmesi

International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Turkey, 25 - 27 November 2017

Complex Systems with Multivariable Nonlinearities using Cellular Neural Networks: Lorenz system example

The 25th Nonlinear Dynamics of Electronic Systems Conference NDES2017, Italy, 5 - 07 June 2017, vol.1

FPAA Implementation of CNN Based Chaos Generator

25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Turkey, 15 - 18 May 2017 identifier identifier

BER Analysis and Application in FPGA and FPAA Based Communication Systems

2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP), Malatya, Turkey, 16 - 17 September 2017 identifier identifier

Chaotic System Design with Quadratic Nonlinearities via Switched State Controlled-Cellular Neural Networks

European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD), Catania, Italy, 4 - 06 September 2017 identifier identifier

Implementation of CSK Communicating System With Switched SC-CNN Based Chaos Generator

10th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), Bursa, Turkey, 30 November - 02 December 2017, pp.1364-1367 identifier

FPGA Implementation of SC-CNN Based Chaos Generator

10th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), Bursa, Turkey, 30 November - 02 December 2017, pp.1296-1299 identifier

A Performance Comparison Study of Programmable Platforms: FPAA and FPGA Implementation of COOK Communication System

European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD), Catania, Italy, 4 - 06 September 2017 identifier identifier

HSA Tabanlı Kaos Üreteci ile Açık Kapalı Kaotik Anahtarlama Haberleşme Sisteminin FPGA Kullanılarak Gerçekleştirilmesi

ELECO 2016 Elektrik, Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Konferansı, Bursa, Turkey, 1 - 03 December 2016

Açık Kapalı Kaotik Anahtarlama Haberleşme Sisteminin HSA Tabanlı Kaos Üreteci ile Gerçekleştirilmesi ve Performans Analizi

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları(ASYU) Sempozyumu 2016, Düzce, Turkey, 29 September - 01 October 2016, pp.35-39

Hücresel Sinir Ağı Tabanlı Kaos Üretecinin Alan Programlanabilir Kapı Dizileri ile Gerçekleştirilmesi

International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium'16, Malatya, Turkey, 16 - 17 September 2016, pp.219-222

Hücresel Sinir Ağı Tabanlı DCSK ve COOK Haberleşme Sistemlerinin Performans Analizi

International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium'16, Malatya, Turkey, 16 - 17 September 2016, pp.223-226

Implementation of DCSK Chaotic Communicating System Using CNN Based Chaos Generator

24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), Zonguldak, Turkey, 16 - 19 May 2016, pp.1113-1116 identifier identifier

Books & Book Chapters

Doğrusal Olmayan Sistemlerde Kaos Analiz Yöntemleri

in: Mühendislik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, ..., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.45-62, 2021

Kaotik Tabanlı Sayısal Haberleşme Sistemleri ve Bit Hata Oranını Etkileyen Faktörler

in: Türkiye'de Mühendislik ve Fen Bilimlerinde Akademik Araştırmalar, Dr.Öğr. Üyesi Kenan ALTUN, Editor, IKSAD International Publishing House, Ankara, pp.3-22, 2020