Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Multi-Scroll Attractors with Hyperchaotic Behavior Using Fractional-Order Systems

JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, vol.31, no.05, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

FPAA Implementations of Fractional-Order Chaotic Systems

JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, vol.30, no.15, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

A novel chaos-based modulation scheme: adaptive threshold level chaotic on-off keying for increased BER performance

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.28, pp.606-620, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Lorenz-like system design using cellular neural networks

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.26, no.4, pp.1812-1819, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Effect of quantum barrier height on the linear and nonlinear optical properties of GaAs/AlGaAs Quantum Well

Teknik Meslek Yüksekokulları Akademik Araştırma Dergisi, vol.1, no.1, pp.27-30, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Kesir Dereceli Hiperkaotik Osilatörlerde Trigonometrik Fonksiyon ile Çoklu Çeker Üretimi

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.4, pp.2673-2681, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Kesir Dereceli Sprott-K Kaotik Sisteminin Dinamik Analizi ve FPGA Uygulaması

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.2021, no.25, pp.392-399, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Güvenilir Haberleşmede Açık Kapalı Kaotik Anahtarlama Sisteminin FPGA Kullanılarak Gerçekleştirilmesi

Selcuk University Journal of Engineering ,Science and Technology, vol.6, no.4, pp.559-571, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Synchronization Analysis in Fractional Chaotic Communication Systems

6th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2021), Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2021, pp.1-7

Doğrusal Olmayan Sistemlerde 0/1 Metodu ile Kaos Analizi

IGSCONG'21 Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Balıkesir, Turkey, 17 - 20 June 2021, pp.548-549

Kaos Kaymalı Anahtarlama Haberleşme Sisteminin Ayrık Zaman Kaos Üreteci ile Performans Analizi

5th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2020), Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2020, pp.1-4 Creative Commons License

Kaotik Haberleşme Sistemlerinde Kesir Dereceli ve Tam Dereceli Osilatörlerin Performans Analizi

5th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2020), Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2020, pp.1-6 Creative Commons License

Kaotik Sinyaller Kullanılarak İç Mekân Konumlandırmada Yeni Yaklaşımlar

UBMK’xx2019 Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı, Samsun, Turkey, 11 - 15 September 2019

FPAA Implementation of Discrete Time Chaotic Maps

The International Conference on Innovative Engineering Applications, Sivas, Turkey, 20 - 22 September 2018

Performance Analysis of Orthogonal Chaotic Signals in Digital Based Chaotic Communication Systems

The International Conference on Innovative Engineering Applications, Sivas, Turkey, 20 - 22 September 2018

Generation of a conservative chaotic system via CNN

Nonlinear Dynamics of Electronic Systems NDES 2018, Catania, Italy, 11 - 13 June 2018

FPGA and FPAA Implementation of Switched-State-Controlled CNN Based Sprott C Chaos Generator

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Turkey, 28 - 30 September 2018 identifier

Sprott H Kaos Üretecinin FPAA Kullanılarak Gerçekleştirilmesi

International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Turkey, 25 - 27 November 2017

Complex Systems with Multivariable Nonlinearities using Cellular Neural Networks: Lorenz system example

The 25th Nonlinear Dynamics of Electronic Systems Conference NDES2017, Italy, 5 - 07 June 2017, vol.1

FPAA Implementation of CNN Based Chaos Generator

25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Turkey, 15 - 18 May 2017 identifier identifier

BER Analysis and Application in FPGA and FPAA Based Communication Systems

2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP), Malatya, Turkey, 16 - 17 September 2017 identifier identifier

Chaotic System Design with Quadratic Nonlinearities via Switched State Controlled-Cellular Neural Networks

European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD), Catania, Italy, 4 - 06 September 2017 identifier identifier

Implementation of CSK Communicating System With Switched SC-CNN Based Chaos Generator

10th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), Bursa, Turkey, 30 November - 02 December 2017, pp.1364-1367 identifier

FPGA Implementation of SC-CNN Based Chaos Generator

10th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), Bursa, Turkey, 30 November - 02 December 2017, pp.1296-1299 identifier

A Performance Comparison Study of Programmable Platforms: FPAA and FPGA Implementation of COOK Communication System

European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD), Catania, Italy, 4 - 06 September 2017 identifier identifier

HSA Tabanlı Kaos Üreteci ile Açık Kapalı Kaotik Anahtarlama Haberleşme Sisteminin FPGA Kullanılarak Gerçekleştirilmesi

ELECO 2016 Elektrik, Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Konferansı, Bursa, Turkey, 1 - 03 December 2016

Açık Kapalı Kaotik Anahtarlama Haberleşme Sisteminin HSA Tabanlı Kaos Üreteci ile Gerçekleştirilmesi ve Performans Analizi

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları(ASYU) Sempozyumu 2016, Düzce, Turkey, 29 September - 01 October 2016, pp.35-39

Hücresel Sinir Ağı Tabanlı Kaos Üretecinin Alan Programlanabilir Kapı Dizileri ile Gerçekleştirilmesi

International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium'16, Malatya, Turkey, 16 - 17 September 2016, pp.219-222

Hücresel Sinir Ağı Tabanlı DCSK ve COOK Haberleşme Sistemlerinin Performans Analizi

International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium'16, Malatya, Turkey, 16 - 17 September 2016, pp.223-226

Implementation of DCSK Chaotic Communicating System Using CNN Based Chaos Generator

24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), Zonguldak, Turkey, 16 - 19 May 2016, pp.1113-1116 identifier identifier

Books & Book Chapters

Kaotik Osilatörlerin Analog Tabanlı Sistemlerle Gerçekleştirilmesi

in: Yenilikçi Ölçme Yöntemleri ve Tasarımlar: Mühendislik Uygulamaları, Dr.Öğr.Üyesi Merivan ŞAŞMAZ, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.89-104, 2021 Creative Commons License

Doğrusal Olmayan Sistemlerde Kaos Analiz Yöntemleri

in: Mühendislik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Prof. Dr. Banu NERGİS,Doç. Dr. Selahattin BARDAK,Doç. Dr. Mahmut KAYAR,Dr. Arif Furkan MENDİ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.1-24, 2021 Creative Commons License

Kaotik Tabanlı Sayısal Haberleşme Sistemleri ve Bit Hata Oranını Etkileyen Faktörler

in: Türkiye'de Mühendislik ve Fen Bilimlerinde Akademik Araştırmalar, Dr.Öğr. Üyesi Kenan ALTUN, Editor, IKSAD International Publishing House, Ankara, pp.3-22, 2020 Creative Commons License