Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of Chronic Knee Pain on Cognitive Function: Clinical Study

JOURNAL OF MUSCULOSKELETAL PAIN, cilt.22, sa.2, ss.187-192, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of the Effects of Desflurane and Sevoflurane on Middle Ear Pressure: A Randomized Controlled Clinical Trial

ORL-JOURNAL FOR OTO-RHINO-LARYNGOLOGY HEAD AND NECK SURGERY, cilt.75, sa.6, ss.314-319, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Persistent status epilepticus due to bupropion intoxication

Anaesthesia, Pain and Intensive Care, cilt.16, sa.3, ss.302-304, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effects of Adding Dexmedetomidine to Levobupivacaine in Axillary Brachial Plexus Block

CURRENT THERAPEUTIC RESEARCH-CLINICAL AND EXPERIMENTAL, cilt.73, sa.3, ss.103-111, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A perioperative anaphylactic reaction caused by latex in a patient with no history of allergy

Anaesthesia, Pain and Intensive Care, cilt.16, sa.1, ss.71-73, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Investigation of the Cardiac Effects of Pancuronium, Rocuronium, Vecuronium, and Mivacurium on the Isolated Rat Atrium

CURRENT THERAPEUTIC RESEARCH-CLINICAL AND EXPERIMENTAL, cilt.72, sa.5, ss.195-203, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Perioperative anaphylactic shock in a patient with unruptured hepatic hydatid cyst: A case report

Anaesthesia, Pain and Intensive Care, cilt.15, sa.1, ss.45-47, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

NEW SCREW (ACUTRAK (R)) IN THE SURGICAL TREATMENT OF ELITE FOOTBALL PLAYERS WITH FIFTH METATARSAL

ACTA ORTOPEDICA BRASILEIRA, cilt.17, sa.5, ss.262-264, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Perinatal outcomes in HELLP syndrome

J Turkish-German Gynecol Assoc, sa.9, ss.89-93, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Levothyroxine intoxication: Scientific letter

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.27, sa.6, ss.916-918, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Acute amitraz intoxication: retrospective analysis of 45 cases.

Human & experimental toxicology, cilt.25, sa.10, ss.613-7, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Intravenous amitraz poisoning

CLINICAL TOXICOLOGY, cilt.43, sa.2, ss.113-116, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Intoxication of sustained-released verapamil: A case report Yavaş salinimli verapamil i̇ntoksikasyonu

Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, cilt.25, sa.5, ss.749-752, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Small-dose ketamine decreases postoperative morphine requirements

EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY, cilt.21, sa.11, ss.916-917, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

effect of laparoscopic bariatric surgery on cerebral oxygenation

Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

The effect of endotracheal aspiration on QT interval in intensive care unit patients

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.41, sa.1, ss.190-196, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The relation of hemogram parameters with mortality in intensive care patients.

Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society, cilt.24, sa.4, ss.165-171, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Manyetik Rezonans Görüntülemede Anestezi Uygulamalarımızın Retrospektif İncelenmesi.

Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences, cilt.30, sa.1, ss.21-28, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Comparison of femoral-sciatic nerve blocking in lower extremity orthopedic surgery combined with neurostimulation technique and ultrasound technique.

Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society, cilt.23, sa.3, ss.90-96, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Dexmedetomidine and remifentanil as adjuncts to total intravenous anesthesia with propofol

ANAESTHESIA PAIN & INTENSIVE CARE, cilt.21, sa.3, ss.328-334, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of sedative agents used in intensive care unit on qt interval.

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.39, sa.1, ss.417-429, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effects of sedative agents used in intensive careunit on QT interval

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.39, sa.1, ss.417-429, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Detection of malnutrition in hospitalizedcases scheduled for elective surgery

Cumhuriyet Medical journal, cilt.37, sa.2, ss.136-141, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of individual and clinical factors in acute poisoning cases in the intensive care unit

Basic and Clinical Sciences, cilt.2, sa.3, ss.101, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elektif Cerrahi Planlanan Hospitalize Hastalarda Malnutrisyon Tespiti

CUMHURİYET TIP DERGİSİ, cilt.37, sa.2, ss.136-141, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of incoming calls to intensive care unit for emergency assistance

Cumhuriyet Tıp Dergisi, cilt.35, sa.3, ss.244-249, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Methanol poisoning after cologne ingestion evaluation of 12 cases

Turkiye Klinikleri Journal of Anesthesiology Reanimation, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pseudoaneurism of radial artery Radiyal arterde psödoanevrizma

Revista Espanola de Cirugia Ortopedica y Traumatologia, cilt.52, sa.1, ss.57-60, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Yüksek riskli hastalardakombine siyatik-femoral sinir bloğu (olgu sunumu)

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.28, sa.1, ss.37-40, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YÜKSEK RİSKLİ HASTADA KOMBİNE SİYATİK-FEMORAL SİNİR BLOĞU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aspiration and Death from Amitraz xylene Poisoning

The Middle East Journal of Family medicine, cilt.4, ss.45-49, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoğun bakımda kullanılan sedatif ajanların hemodinami ve oksijen transportu üzerine etkileri

Erciyes tıp dergisi, cilt.26, sa.4, ss.165-177, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Laparoskopik bariatrik cerrahinin serebral oksijenizasyon üzerine etkisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52. Ulusal Kongresi, Sivas, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018

The effects of sedative agents used in intensive care unit on Qt interval

14. Ulusal Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, 6. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2017, cilt.8, ss.11-36

Treatment of Paediatric Renal Stones With Endoscopic Procedures

33rd World Congress of Endourology and ESWL, Londrina, Brezilya, 11 - 15 Ekim 2015, cilt.29

Our Epiduroscopic Adhesiolysis Therapy Experiences with 30 Patients

9th Congress of the European Pain Federation EFIC, Vienna, Austria, 2 - 05 Eylül 2015

DESFLURAN VE SEVOFLURANIN ORTA KULAK BASINCINA ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulusal Kongresi "TARK 2012, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

β -BLOKERLERİN PERİOPERATİF KULLANIMI

Sağlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar, Prof. Dr. Halit Demir, Prof. Dr. Nizami Duran, Editör, Ivpe Cetinje, Karadağ, Sivas, ss.64-83, 2020

Sık Karşılaşılan Komorbiditeler ve Multimorbiditeler

GERİATRİK ANESTEZİ, Prof. Dr. Semra GÜMÜŞ DEMİRBİLEK, Prof. Dr. Aslı DÖNMEZ, Prof. Dr. Fatiş ALTINDAş, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, ss.93-101, 2020

Ventilatuar Desteğinin Noninvaziv Yöntemleri: Noninvazif Pozitif Basınçlı Ventilasyon

Mekanik Ventilasyon, Hüsnü Kürşad, Editör, Türkiye Klinikleri, ss.19-27, 2018