Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2019 Mantık Sempozyumu Geçmişten Günümüze İslam Dünyasında Mantık Çalışmaları

  Working Group

  Ankara, Turkey

 • 2017 IV. Uluslararası Şeyh Şa'ban-ı Velî Sempozyumu Hanefîlik-Mâturîdîlik

  Working Group

  Kastamonu, Turkey

 • 2013 Philosophy Symposium in the 13th Century

  Working Group

  Ankara, Turkey

 • 2012 Tokat Sempozyumu

  Working Group

  Tokat, Turkey

 • 2012 Madrasah Tradation And Madrasah in The Process of Modernization

  Working Group

  Muş, Turkey