Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

FÂRÂBÎ’DE BEŞ TÜMEL KAVRAM

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.261-273, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Şihabüddin Sühreverdî’nin Kategoriler Konusuna Yaklaşımı

Mantık Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.104-117, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

THE TRADITION OF ISAGOGE IN THE HISTORY OF LOGIC

BILIMNAME, cilt.36, ss.45-62, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Sühreverdî el-Maktül’ün Mugalataya (Safsata) Bakışı

Universal Journal of Theology, cilt.2, sa.2, ss.104-116, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Comparison of Urmawi's Books Matali al-Anwar and Kitab al-Mabahij in Terms of Some Logical Issues

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.21, ss.465-487, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Meşşâî Burhandan İşrâkî İrfana Sühreverdî el-Maktül’ün Mantık Anlayışı

Universal Journal of Theology, cilt.2, sa.1, ss.58-73, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Venn Scheme Presentation and Interpretation of Syllogism Patterns with Respect to Logic-Mathematics Relationship

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.20, ss.503-536, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Antik Yunan’da Retorik Algısı

Felsefe Dünyası, sa.59, ss.113-132, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mantık Eğitiminde Soru-Cevap Yöntemi

Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, sa.25, ss.129-142, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mantıkçı Ömer Feyzi Tokadî ve Dürrü’n-Nâcî İsimli Eseri

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.17, sa.2, ss.185-208, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

MEDRESELERDE MANTIK EĞİTİMİ VE EBHERÎ ETKİSİ

Felsefe Dünyası, cilt.1, sa.57, ss.95-112, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Esîrüddin el-Ebherî’nin Kitabu Beyani’l-Esrâr İsimli Eserinin Mantık Bölümü Üzerine Bir İnceleme

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.215-264, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İbn Sînâ'ya Göre Mantık Yanlışları ve Sebepleri

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.14, sa.2, ss.175-195, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Esîrüddin el-Ebherî’nin Muğalataya (Safsata) Bakışı

İslami İlimler Dergisi, cilt.5, sa.5, ss.131-147, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Fârâbî’de Beş Tümel Kavram

1. Mantık Sempozyumu: Geçmişten Günümüze İslam Dünyasında Mantık Çalışmaları, Bingöl, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019

KELAMDAKİ “İSTİDLAL BİŞ’Ş-ŞAHİD ALE’L-GAİB” METODUNA MATURİDÎ’NİN YAKLAŞIMININ MANTIKSAL ANALİZİ VE DEĞERİ

IV.ULUSLARARASI ŞEYH ŞA’xxBAN-I VELİ SEMPOZYUMU/HANEFİLİK-MÂTURİDİLİLK, Kastamonu, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2017, cilt.1, ss.441-454

Esîrüddin el-Ebherî’nin Mantık Tarihindeki Yeri

Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2013, ss.150-165

Tokatlı Bir Mantıkçı Ömer Feyzi Tokâdî ve Önemli Bir Eseri

TOKAT SEMPOZYUMU, Tokat, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2012, cilt.3, ss.329-349

Esîrüddin el Ebherî Ekseninde Medreselerde Mantık Eğitimi ve Bu Eğitimin Günümüz Medreselerine Yansımaları

Uluslararası Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Sempozyumu, Muş, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2012, cilt.2, ss.595-615

Kitap & Kitap Bölümleri

Cildekî

Tarihte Müslümanlar, İrfan Aycan, Fatih Erkoçoğlu, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.355-357, 2020

İbnu’l-Ekfânî

Tarihte Müslümanlar, İrfan Aycan, Fatih Erkoçoğlu, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.349-352, 2020

Kemâleddin el-Fârisî

Tarihte Müslümanlar, İrfan Aycan, Fatih Erkoçoğlu, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.342-345, 2020

Âşık Paşa

TARİHTE MÜSLÜMANLAR, İrfan Aycan, Fatih Erkoçoğlu, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.345-347, 2020

Şemsüddin Semerkendî

Tarihte Müslümanlar, İrfan Aycan, Fatih Erkoçoğlu, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.337-340, 2020

İbn Danyal

Tarihte Müslümanlar, İrfan Aycan, Fatih Erkoçoğlu, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.340-342, 2020

Ahmed b. Abdirrâhim el-Mizzî

Tarihte Müslümanlar, İrfan Aycan, Fatih Erkoçoğlu, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.352-354, 2020

Emînüddin el-Ebherî

Tarihte Müslümanlar, İrfan Aycan, Fatih Erkoçoğlu, Editör, Otto yayınları, Ankara, ss.347-349, 2020

Mantığa Giriş

Rağbet Yayınları, İstanbul, 2019

MANTIK

Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, 2018

KELAMDAKİ “İSTİDLAL BİŞ’Ş-ŞAHİD ALE’L-GAİB” METODUNA MATURİDÎ’NİN YAKLAŞIMININ MANTIKSAL ANALİZİ VE DEĞERİ

IV. ULUSLARARASI ŞEYH ŞABAN-I VELİ SEMPOZYUMU HANEFİLİK MATURİDİLİK, Cengiz Çuhadar, Mustafa Aykaç, Yusuf Koçak, Editör, Kastamonu Üniversitesi Matbaası, Kastamonu, ss.441-454, 2018 Creative Commons License

Urmevî nin Kitâbu l-Mebâhic fi Şerhi l-Menâhic fi Ilmı l-Mantık İsimli Eseri Üzerine Bir İnceleme

Selçuklu Kadılarından Siraceddin el-Urmevî Sempozyumu Bildirileri, Doç. Dr. Kamil Kömürcü, Editör, Cumhuriyet Üniverversitesi Matbaası, Sivas, ss.33-44, 2017 Creative Commons License

KLASİK MANTIK

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Sivas, 2016

TASDİK TÜRLERİ VE BEŞ SANAT

MANTIK EL KİTABI, İSMAİL KÖZ- ALİ ÇETİEN, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.236-260, 2016 Creative Commons License

ESİRÜDDİN EL-EBHERÎ

DOĞU'DAN BATI'YA DÜŞÜNCENİN SERÜVENİ, BAYRAM ALİ ÇETİNKAYA, Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.791-810, 2015

Diğer Yayınlar