Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 - 2019Mantık Sempozyumu Geçmişten Günümüze İslam Dünyasında Mantık Çalışmaları

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2017 - 2017IV. Uluslararası Şeyh Şa'ban-ı Velî Sempozyumu Hanefîlik-Mâturîdîlik

  Çalışma Grubu

  Kastamonu, Türkiye

 • 2013 - 2013Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2012 - 2012Tokat Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Tokat, Türkiye

 • 2012 - 2012Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler

  Çalışma Grubu

  Muş, Türkiye