Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2010 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması - I

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması - II

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Matematik Öğretiminde Yöntem ve Teknikler

 • Lisans Matematik Öğretimi - II

 • Lisans Soyut Matematik

 • Lisans Soyut Matematik

 • Lisans Elemanter Sayı Kuramı

 • Lisans Genel Matematik

 • Lisans Lineer Cebir - I

 • Lisans Lineer Cebir - I