Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Study of the Thoughts of Math Teachers about the Content of Secondary Education Math Class

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.93, ss.2152-2156, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matematik Dersi Öğretim Programının İçerik Öğesinin Organizesine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Cumhuriyet International Journal of Education, cilt.1, ss.82-100, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Katı Cisimlerin Öğretiminde Yeni Bir Öğretim Aracı 3D Kalem

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2016

Matematik Öğretimi Dersinde Mikro Öğretim Yaşantıları Hakkında Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2016

Determination of Preservice Teachers attitudes towards Mathematics Course

5th World Conference on Educational Sciences, 5 - 08 Şubat 2013

Study of the thoughts of math teachers about the content of secondary education math class

3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA), Brussels, Belçika, 25 - 28 Ekim 2012, cilt.93, ss.2152-2156 identifier

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretmeye Yönelik Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2011