Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2010 - Continues Research Assistant

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Courses

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması - I

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması - II

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Matematik Öğretiminde Yöntem ve Teknikler

 • Undergraduate Matematik Öğretimi - II

 • Undergraduate Soyut Matematik

 • Undergraduate Soyut Matematik

 • Undergraduate Elemanter Sayı Kuramı

 • Undergraduate Genel Matematik

 • Undergraduate Lineer Cebir - I

 • Undergraduate Lineer Cebir - I