Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Study of the Thoughts of Math Teachers about the Content of Secondary Education Math Class

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.93, no.382, pp.2152-2156, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Matematik Dersi Öğretim Programının İçerik Öğesinin Organizesine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Cumhuriyet International Journal of Education, vol.1, no.2, pp.82-100, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Katı Cisimlerin Öğretiminde Yeni Bir Öğretim Aracı 3D Kalem

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 October 2016

Matematik Öğretimi Dersinde Mikro Öğretim Yaşantıları Hakkında Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 October 2016 Sustainable Development

Determination of Preservice Teachers attitudes towards Mathematics Course

5th World Conference on Educational Sciences, 5 - 08 February 2013

Study of the thoughts of math teachers about the content of secondary education math class

3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA), Brussels, Belgium, 25 - 28 October 2012, vol.93, pp.2152-2156 identifier

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretmeye Yönelik Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 5 - 07 May 2011