Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Kadı Burhaneddin’in Düşünce Dünyasında Tasavvuf

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.20, no.1, pp.409-428, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

Tarihi Hadiseleriyle Aşure Günü

İlim ve İrfan Aylık Dergi, vol.10, no.120, pp.26-29, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

Tasavvufun Anlam Boyutu

Somuncubaba, vol.29, no.261, pp.54-58, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

Senegal Shooters And The Slave Trade On The Island Of Goree And The Drama Of French Colonialism In Senegal

Akademik Platform İslami Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.2, pp.159-177, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Osman Hulusi Efendinin Tasavvuf Anlayışı Üzerine Röportaj

Somuncubaba, vol.29, no.260, pp.10-15, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

Hacca Hazırlık

Yenidünya, vol.30, no.344, pp.10-13, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

Peygamber Efendimizin Haccı

İlim ve İrfan Aylık Dergi, vol.10, no.118, pp.20-22, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

İnsanlığın Varoluş Sürecinde Gönül Medeniyetinin Yeri

Yenises Dergisi, vol.27, no.317, pp.16-18, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

Gurbet İllerde Garip Yûnus’un Selmana Çıkması

Yenidünya Dergisi, vol.30, no.343, pp.16-19, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sûfîlerin Gençlik Serüvenleri

Somuncubaba, vol.28, no.259, pp.38-42, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

Anadolu Erenlerinden Ahi Evran-ı Veli

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, vol.25, no.49, pp.195-205, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Annexation of the Sudanese Territories to the Khedive of Egypt

Akademik Platform İslami Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.1, pp.1-18, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Şehirlerin Varlık Nöbetçileri

Yenidünya, vol.30, no.342, pp.6-9, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

Âşıkların Orucu

Somuncubaba, vol.28, no.258, pp.34-37, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kur’ân İklimi, Peygamber Nefesi: Ramazan Mektebi

İlim ve İrfan Aylık Dergi, vol.10, no.116, pp.20-23, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

Yunus Emre’nin Farkındalık Deneyimi

Yenidünya, vol.30, no.341, pp.18-21, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kültür Tarihimizde Tekkelerin İşlevselliği

Somuncubaba, vol.28, no.257, pp.30-35, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

Tasavvuf Psikolojisinde Ruh Sağlığı

Somuncubaba, vol.28, no.255, pp.46-51, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kulun Rabbine Olan Tâzim ve Hürmeti

Yenidünya, vol.28, no.338, pp.20-23, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Mevlânâ’nın Basîret Ehli Olmaya Yönelik Çağrısı

Somuncubaba, vol.28, no.254, pp.52-57, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

İslâm Medeniyetinin Cihanşumul Yapısı

Somuncubaba, vol.28, no.253, pp.46-51, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Şehirlerimizin İmar ve İhyâsı

Somuncubaba, vol.28, no.252, pp.44-49, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Celâlî ve Cemâlî Tecellîler

Yenidünya, vol.28, no.336, pp.15-19, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Anadolu’ya Damgasını Vuran Büyük Veli: Somuncu Baba

İlim ve İrfan Aylık Dergi, vol.10, no.110, pp.26-31, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sûfîlerin Marifetullaha Erme Çabaları

Yenidünya, vol.28, no.335, pp.15-19, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Tasavvuf Erbabının Kitap Dostluğu

Somuncubaba, vol.28, no.251, pp.43-49, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Müslümanların Cilt Sanatında Yansıttıkları Estetik Zevk

Somuncubaba, vol.28, no.250, pp.46-51, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Nakşbendiyye ve Ekberiyye Geleneğini Temsil Eden Molla Cami (ks)

İlim ve İrfan Aylık Dergi, vol.9, no.108, pp.26-29, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sûfîlerin İnsanlığa Yatırım Çağrısı

Yenidünya, vol.28, no.334, pp.20-23, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

From Suakın Island To Comoros Islands: East Afrıcan Muslıms' Struggle For Exıstence

Akademik Platform İslami Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.2, pp.167-187, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Tasavvuf Erbâbının Yeniden Doğuş Sanatı

Yenidünya, vol.28, no.329, pp.12-15, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Nakkaşhâne Geleneği ve Seçkin Müzehhipler

Somuncubaba, vol.27, no.245, pp.36-41, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

İki Kutlu Gece Miraç ve Berat

İlim ve İrfan Aylık Dergi, vol.9, no.103, pp.22-23, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Ebrû Sanatının İşlevselliği

Yenidünya, vol.28, no.328, pp.40-43, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sûfî Hattatlar

Somuncubaba, vol.27, no.243, pp.42-43, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

İhtiraslarının Kurbanı Olanlar

Yenidünya, vol.28, no.326, pp.18-21, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

İslâm Sanatının İrfânî Boyutları

cumhuriyet ilahiyat dergisi- cumhuriyet theology journal, vol.24, no.3, pp.951-971, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Sultan Vahdeddin’in Senûsiyye Tarikatı Şeyhi Ahmed eş-Şerif’e Olan Hürmeti

Somuncubaba, vol.27, no.242, pp.32-35, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Zamanın Kıymetini İdrak Edelim

İlim ve İrfan Aylık Dergi, vol.9, no.99, pp.20-21, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Yakınlarının Yolunu Bekleyen Hastalarımız

Yenidünya, vol.28, no.325, pp.18-21, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sultan V. Mehmed Reşad’ın Cihâd-ı Mukaddes Çağrısı

Somuncubaba, vol.27, no.241, pp.32-36, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

İstikâmetimizi Kaybetmemek

Yenidünya, vol.28, no.324, pp.22-26, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

II. Abdülhamid’in Sûfî Çevrelerle İrtibatı

Somuncubaba, vol.27, no.240, pp.38-42, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kanaatle Sağlanan Mutluluk

İlim ve İrfan Aylık Dergi, vol.9, no.97, pp.33-35, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Ufuk Dünyamızın Selameti Niyetimizin Sıhhatine Bağlıdır

Yenidünya, vol.27, no.323, pp.16-19, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sultan Abdülaziz Dönemi’ndeki Tasavvufî Zümreler

Somuncubaba, vol.27, no.238, pp.32-37, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kanâat Hazînesi

Yenidünya, vol.27, no.322, pp.20-23, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Yakîn Nuru ile İmanın Tadına Ermek

Yenidünya, vol.27, no.321, pp.18-23, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Nefisle Mücadelenin Cihad-ı Ekber Oluşu

Yenidünya, vol.27, no.320, pp.44-49, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sultan II. Mahmud’un Tasavvuf Erbabıyla Olan İrtibatı

Somuncubaba, vol.27, no.236, pp.34-39, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sultan IV. Mustafa Döneminde Faaliyetleriyle Dikkat Çeken Tarikat Şeyhleri

Somuncubaba, vol.26, no.235, pp.32-37, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sûfîlerin İslâm’ı Tebliğ Usûlü

Yenidünya, vol.27, no.319, pp.12-17, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Selim Dede İmzâsını Kullanan Osmanlı Padişahı

Somuncubaba, vol.26, no.234, pp.34-39, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Bid’at Uygulamalarının Karanlığına Karşılık Sünnet-i Seniyyenin Aydınlığı

Yenidünya, vol.26, no.310, pp.16-19, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

Amasya’da Bulunan Halvetiyye Tekkeleri

AKADEMİAR Akademik İslȃm Araştırmaları Dergisi, no.5, pp.91-118, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Ebü’l-Hasan Harakânî’nin Nakşbendiyye Silsilesindeki Yeri

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.8-30, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Ahmed Yesevȋ’nin Hikmetlerinde Dört Kapı ve Kırk Makam Anlayışı

AKADEMİAR Akademik İslȃm Araştırmaları Dergisi, no.2, pp.99-133, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Diyanet İlmî Dergi

Diyanet İlm, vol.52, no.4, pp.11-28, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Ahmed Yesevî nin Fakr Anlayışı

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.10, no.10, pp.13-36, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

The Idea Of Human Perfection In The Collection Of Sheikh Halid Effendi

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.20, no.2, pp.385-417, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

AHMED YESEVÎ’NİN HİKMETLERİNDE AȘK TERENNÜMÜ

Diyanet İlmi Dergi, vol.52, no.4, pp.11-28, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Şeyh Halid Efendinin Divanı nda İnsan ı Kâmil Düşüncesi

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.20, no.2, pp.385-417, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Sufism in Qadi Burhaneddin's World of Thought

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.20, no.1, pp.409-428, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

İnsanın Yabancılaşmasına Yönelik Sûfî Perspektif

İlahiyat Akademi Dergisi (Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi), vol.2, no.3, pp.9-21, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

The Thought of God's Consent (Rada al Bari) in Sufi Experience of Shamsaddin al Sivasi

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.19, no.2, pp.49-80, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

Seyyid Yahyâ Şirvânî nin Benimsediği Seyr u Sülûk Esasları

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.11-38, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Sâmiha Ayverdi de Gönül Eğitimi

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.155-169, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Selçuklu Toplumunda Tasavvufî Hayatın Sosyo Kültürel Siyasal ve Dinî Sahaya Tesiri

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.11-42, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Sâmiha Ayverdi nin Eserlerinde Tasavvufî Hayatın Yansımaları

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.3-30, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı Devleti ile Senûsiyye Tarikatı Arasındaki İlişkiler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.11-39, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

İstanbul Tasavvuf Kültüründe Bedeviyyenin Yeri ve Üsküdar Bedeviyye Tekkeleri

Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.507-540, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Ahîlikte Ahlâk ve Meslek Eğitimi

Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, vol.15, no.2, pp.5-19, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

İbnü l Arabî Düşüncesinde Varlıkların İlahi İlimdeki Ezeli Hakikatleri A yân ı Sâbite

Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.15-36, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Mesnevî’xxdeki Bedevi ile Karısı Hikayesine Göre Akıl Nefis İlişkisi

Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.37-69, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

İnsan-ı Kâmil Nazariyesi Çerçevesinde İnsan Âlem İlişkisi

Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmî Dergisi, no.9, pp.17-33, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Muhyiddin İbnü l Arabî nin İbn Rüşd ile Görüşmesi

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü’l-Arabî Özel Sayısı -2), no.23, pp.221-240, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

İbnü l Arabî nin Şeyhi Ebû Medyen Şuayb el Ensârî nin Hayatı Eserleri ve Tesir Halkası

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü’l-Arabî Özel Sayısı-1), no.21, pp.95-115, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Ahmed Zerrûk Hayatı ve Tasavvufî Düşüncesi

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.11, no.2, pp.141-177, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Fas’ta Tîtunfıtr Ribâtı ve Emgâriyye Tarikatı ‘et-Tâifetü’s-Sanhâciyye’

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, vol.8, no.19, pp.79-106, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Tasavvufî Tecrübede Salikin Kendinden Geçme Durumu Vecd

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Dergisi, no.18, pp.65-85, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı

Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.29-49, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Ebû Medyen Şuayb el Ensârî nin Tasavvufî Düşüncesi

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.11, no.2, pp.161-196, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Mevlânâ Celâleddin i Rûmî’xxnin Düşünce Dünyası

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ’ya Armağan Sayısı, no.20, pp.79-92, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Mevlânâ nın Hakikat Arayışında Şems Kılavuzluğu

Marife, vol.7, no.3, pp.225-244, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’xxnin Düşüncesinde Kadın

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.11, no.1, pp.51-67, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Mevlânâ Düşüncesinde Firkat ve Vuslat

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, no.14, pp.233-250, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Ahmed Yesevî ve Dîvân ı Hikmet

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, no.14, pp.233-250, 2005 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Hacı Bayram Velî ve Yaşadığı Döneme Tesiri

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, no.12, pp.53-72, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Anadolu nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında Tasavvufî Zümre ve Akımların Rolü

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.249-279, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Zühd ve Sûfîlerin Zühde Yükledikleri Anlam Tasavvufta Dünyevîleşmeye Tepkisel Yaklaşım

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.175-194, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Senûsî Hareketi ve Tesirleri

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, no.7, pp.349-362, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Başlangıçtan Günümüze Kadar Afrika da İslâm ve Tasavvuf

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, no.7, pp.157-184, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Seyyid Ahmed eş Şerif in Anadolu daki Milli Mücadele ye Katılışı ve Mustafa Kemal i Desteklemesi

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.317-328, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

er-Risâle –İmam Abdülkerim el-Kuşeyrî (ö.465/1072)

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, no.4, pp.199-214, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evlilik ve Maneviyat

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (CÜRAM) & Erciyes Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERREM) Evlilik Okulu Seminerleri, Sivas, Turkey, 29 May 2022

Zühd ve Sufilerin Zühde Yaklaşımları

İhtisas Makale Müzakereleri, Karabük, Turkey, 25 May 2022

Müslüman Gencin İslamî Kimliği

Genç Safa 1 Konu 1 Konuk, Kayseri, Turkey, 26 April 2022

Kadir Gecesinin Anlam ve Önemi

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Kulübü Ramazan Buluşmaları, Sivas, Turkey, 22 April 2022

Sivas’ın Değerleri-İhramcızade İsmail Hakkı Toprak

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hasbihal Programı, Sivas, Turkey, 13 April 2022

Socio-Political Dynamics of Muslims In The Region From Zanzibar Sultanity to the Republic of Tanzania

11th International Conference on Culture and Civilization, Mardin, Turkey, 22 February 2022, vol.1, pp.216-229

Sosyal, Kültürel Ve Siyasal Dokusuyla Tunus’un Tarihî Serüveni

International Aegean Symposiums-V, İzmir, Turkey, 25 February 2022, vol.1, pp.85-113

With Its Social, Cultural And Political Texture Historical Adventure Of Tunisia 12-13 Şubat 2022, Muğla.

Aegean Summıt 4th Internatıonal Socıal Scıences Congress, Muğla, Turkey, 12 - 13 February 2022, vol.1, pp.723-752

Anadolu Erenlerinden Hacı Bektâş-ı Velî

Hulûs Hanımlar Derneği Konferansı, Kayseri, Turkey, 30 December 2021

Huşû Ehli Olmanın Sağladığı Kıymet

Server Hanımlar Vakfı Menâzilu’s-Sâirîn Üzerinden Tasavvuf Okumaları, İstanbul, Turkey, 29 December 2021

Allah Korkusuyla Kazanılan Hassasiyet

Server Hanımlar Vakfı Menâzilu’s-Sâirîn Üzerinden Tasavvuf Okumaları, İstanbul, Turkey, 22 December 2021

Acziyetini İdrak Eden Yunus Emre’nin Benlik Davasından Kaçınması

Anadolu’nun Manevî Mimarları: Yunus Emre & Hacı Bektâş-ı Veli & Ahi Evran, Yozgat, Turkey, 21 December 2021

Mevlânâ’da İlim, İrfan ve Hikmet Geleneği

Genç Yeşilay Kulübü & Türk Kızılay Genç Kulübü Şeb-i Arûs Programı, Sivas, Turkey, 21 December 2021

Yunus Emre’nin İnsan-ı Kâmil Anlayışı

Tarsus Üniversitesi Kültür Konferansları, Mersin, Turkey, 21 December 2021

Mevlânâ ile Hayata Yolculuk

Konya İrfan Yaşam Derneği Şeb-i Arûs Programı, Konya, Turkey, 17 December 2021

Mevlânâ’da Aşk Estetiği

Konya Selçuk Üniversitesi Kritik ve Analitik Düşünce Topluluğu Şeb-i Arûs Programı, Konya, Turkey, 17 December 2021

Mevlânâ’nın Çağları Aşan Sesi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Tekirdağ İl Müftülüğünün düzenlediği Şeb-i Arûs Programı, Tekirdağ, Turkey, 16 December 2021

Vuslatının 748. Yıldönümünde Mevlânâ’yı Anlamak

Marmaraereğlisi İlçe Müftülüğü Şeb-i Arûs Programı, Tekirdağ, Turkey, 16 December 2021

Hüzün Dünyası

Menâzilu’s-Sâirîn Üzerinden Tasavvuf Okumaları, İstanbul, Turkey, 15 December 2021

Semâ Meclisi

Menâzilu’s-Sâirîn Üzerinden Tasavvuf Okumaları, İstanbul, Turkey, 08 December 2021

Riyazet Eğitimi İle Gerçekleşen Manevî Olgunluk

Menâzilu’s-Sâirîn Üzerinden Tasavvuf Okumaları Seminerleri, İstanbul, Turkey, 01 December 2021

İmam Hatip Nesli

İhramcızade İmam Hatip Lisesi İmam Hatipliler Haftası Konferansı, Sivas, Turkey, 29 November 2021

Sözünü Hatırla Özüne Yönel

NİDA Hanımlar Dostluk ve Çevre Derneği Eğitim Programı, Kahramanmaraş, Turkey, 29 November 2021

Firar Makamında Kötülüklerden, Günahlardan Ve Haramlardan Kaçınmak

Menâzilu’s-Sâirîn Üzerinden Tasavvuf Okumaları, İstanbul, Turkey, 24 November 2021

Allah’ın İpine Sımsıkı Sarılmak

Menâzilu’s-Sâirîn Üzerinden Tasavvuf Okumaları, İstanbul, Turkey, 17 November 2021

Asr Suresi Tefsiri

Paris Din Hizmetleri Ateşeliği Eğitim Programı, St Gratien, France, 14 November 2021

Allah’ın Gölgesinde Gölgelenecek Yedi Sınıf İnsan

Paris Din Hizmetleri Ateşeliği Eğitim Programı, Paris, France, 13 November 2021

İslâm’ın 5 Temel Gayesi

Paris Din Hizmetleri Ateşeliği Eğitim Programı, Trappes, France, 13 November 2021

İdeal Gençlik

Paris Din Hizmetleri Ateşeliği Eğitim Programı, Paris, France, 13 November 2021

Kur’ân İlkelerinin Sünnet-i Seniyye ile Hayatiyet Kazanması

Paris Din Hizmetleri Ateşeliği Eğitim Programı, Corbeil-Essonnes, France, 12 November 2021

Kardeşlik Ruhu

Paris Din Hizmetleri Ateşeliği Eğitim Programı, Montargis, France, 12 November 2021

İslâmî Düşünce Eğitimi

Paris Din Hizmetleri Ateşeliği Eğitim Programı, Orleans, France, 12 November 2021

Yusuf Suresi Tefsiri

Paris Din Hizmetleri Ateşeliği Eğitim Programı, Jargeau, France, 12 November 2021

Müslümanın Samimiyet Bilinci

Paris Din Hizmetleri Ateşeliği Eğitim Programı, Romorantin, France, 12 November 2021

İslâm Toplumunda Biz Bilinci

Paris Din Hizmetleri Ateşeliği Eğitim Programı, Valenton, France, 11 November 2021

Zikir ile Dirilmek

Menâzilu’s-Sâirîn Üzerinden Tasavvuf Okumaları, İstanbul, Turkey, 10 November 2021

İslâmî Çizginin Dışına Çıkıp Tersyüz Edilen Dinî Zümrelere Karşı Takip Edilmesi Gereken Tutum Ve Yaklaşımlar

Paris Din Hizmetleri Ateşeliği Din Görevlileri Eğitim Eğitimi, Strazburg, France, 09 November 2021

Tefekkür Saati

Menâzilu’s-Sâirîn Üzerinden Tasavvuf Okumaları, İstanbul, Turkey, 03 November 2021

Muhasebe Eğitimi

Menâzilu’s-Sâirîn Üzerinden Tasavvuf Okumaları, İstanbul, Turkey, 27 October 2021

Tövbenin Hakikati

Menâzilu’s-Sâirîn Üzerinden Tasavvuf Okumaları, İstanbul, Turkey, 20 October 2021

Yakaza ile Gerçekleşen Uyanış İklimi

Menâzilu’s-Sâirîn Üzerinden Tasavvuf Okumaları, İstanbul, Turkey, 13 October 2021

Yeni Bir İşe Koyulma Zamanı

Tokat İl Müftülüğü Pandemi Sürecinde Ailede Eğitim Eğitimleri, Tokat, Turkey, 01 October 2021

Ahiliğin Kuruluşu ve Ahi Evran-ı Veli

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Online Konferans Programı, Sivas, Turkey, 16 September 2021

Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik

İskenderun İlçe Müftülüğü Ahilik Programı, Hatay, Turkey, 13 September 2021

Hayatımızın Merkezinde Cami

MEC Kültür Buluşmaları, Sivas, Turkey, 03 July 2021

İlim ve İrfan Önderi Ahi Evran Veli

Ahi Evran Yılı Anma Etkinlikleri, Kayseri, Turkey, 01 July 2021

Anadolu Erenlerinin Gönül Dili

Antalya Mevlevihanesi İrfan Meclisi Konferansı, Antalya, Turkey, 04 June 2021

Tasavvufî Gelenekte Gönül Terbiyesi 24 Mayıs 2021, Saat: 12.00, İngiltere.

Server Europe Aile Tanışma ve Dinlenme (ATD) Online Programları, Londrina, Brazil, 24 May 2021

Kadir’in Kadrini Bilmek

Sivas İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Konuşmaları, Sivas, Turkey, 08 May 2021

Kalbin Dirilişi

Aydın Kayaer İle Ramazan Sohbetleri Programı, Ankara, Turkey, 07 May 2021

Tekke Edebiyatında Yunus Emre’nin Yeri

İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi e-İSTAM Bahar Dönemi Tekke Edebiyatı Uzaktan Eğitim Programı, İstanbul, Turkey, 03 April 2021

Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin Edebî Üslubu

İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi e-İSTAM Bahar Dönemi Tekke Edebiyatı Uzaktan Eğitim Programı, İstanbul, Turkey, 27 March 2021

Tezkiye-yi Nefs

BİNDER Mahalli Sosyal Guruplar Buluşması, İstanbul, Turkey, 25 March 2021

İslâmî Disiplinler Arasında Tasavvufun Yeri

Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Alan Söyleşileri 1, Yozgat, Turkey, 20 March 2021

Tekke Edebiyatımızın Kurucu İsmi Ahmed-i Yesevî , 20 Mart 2021, Saat: 10.00, İstanbul.

İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi e-İSTAM Bahar Dönemi Tekke Edebiyatı Uzaktan Eğitim Programı, İstanbul, Turkey, 20 March 2021

Bir Tasavvufî Islahat Hareketi Olarak Senûsîlik 17 Mart 2021, Saat: 20.00, Adana.

Doğu Batı Bilim ve Sanat Konferansı, Adana, Turkey, 17 March 2021

Sûfî Şairin Muhatapları , 13 Mart 2021, Saat: 10.00, İstanbul.

İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi e-İSTAM Bahar Dönemi Tekke Edebiyatı Uzaktan Eğitim Programı, İstanbul, Turkey, 13 March 2021

Şairlerden Addedilmeyen Kimseler

İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi e-İSTAM Bahar Dönemi Tekke Edebiyatı Uzaktan Eğitim Programı, İstanbul, Turkey, 06 March 2021

Acıyı Bal Eylemek

Server Genç Hanımlar Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Üniversiteli Gençlik Buluşması, İstanbul, Turkey, 28 February 2021

Tasavvuf ve Şiir

İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi e-İSTAM Bahar Dönemi Tekke Edebiyatı Uzaktan Eğitim Programı, İstanbul, Turkey, 27 February 2021

On Beşinci Yüzyıldan Günümüze Kadar Tekke Edebiyatı

İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi e-İSTAM Bahar Dönemi Tekke Edebiyatı Uzaktan Eğitim Programı, İstanbul, Turkey, 20 February 2021

Tasavvuf Metafiziği

İslam Düşünce Tarihi Kitaplığı, Ankara, Turkey, 18 February 2021

Başlangıçtan On Beşinci Yüzyıla Kadar Tekke Edebiyatı

İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi e-İSTAM Bahar Dönemi Tekke Edebiyatı Uzaktan Eğitim Programı, İstanbul, Turkey, 13 February 2021

Sultan 2. Abdülhamid’in İslâm Birliği Siyaseti , 11 Şubat 2021, Saat: 14.00, Sivas.

Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi Semineri, Sivas, Turkey, 11 February 2021

Tasavvuf Sanatı

İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi e-İSTAM Bahar Dönemi Tasavvuf Uzaktan Eğitim Programı, İstanbul, Turkey, 06 February 2021

Modern Dünyanın Seküler Mantalitesine Karşı İslam’ın Zühd Anlayışı

Turkish Community Association & Kotku Mosque Bir Konu Bir Konuk Semineri, Londrina, Brazil, 01 February 2021

Kulluk Nimeti Nisa Suresinin 166-174. Âyetlerinin Tefsiri

Tokat Çevre ve Kültür Derneği Online Tefsir Semineri, Tokat, Turkey, 28 January 2021

Tasavvuf ve Ekoloji

İRFANDER Eleştirel Düşünce Etkinlikleri-8, Konya, Turkey, 27 January 2021

İslam Dünyasında Tasavvufî Düşüncenin Sosyal Hayata Yansımaları

İslami Düşünce ve Kardeşlik Derneği Pazartesi Sohbetleri, Sivas, Turkey, 25 January 2021

İslam Medeniyetinde Tarikatların Yeri

İlim Yayma Cemiyeti Kırşehir Şubesi Sanal Sohbetler, Kırşehir, Turkey, 20 January 2021

Afrika’da İslam

YESDER ZGS Zinde E-Semineri, Yozgat, Turkey, 19 January 2021

Tarihsel Süreçte Tasavvufun Toplumsal Değişimlerde Rölü, Yakın Tarihimiz Ve Günümüzdeki Yaklaşımlarımızın Analizi

Server Vakfı STK Temsilcileri ile Gerçekleşen E-Seminer, İstanbul, Turkey, 21 December 2020

Ahilik Bağlamında Tasavvufî Düşüncenin Günümüz Çalışma Hayatına Yansımaları

VI. Uluslararası Ahilik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Kırşehir, Turkey, 22 - 23 October 2020, vol.1, pp.311-318

Hazreti Mevlana’yı Anıyoruz

Şeb-i Arûs Etkinlikleri, Ankara, Turkey, 18 December 2020

Afrika’da Tasavvufî Hayat

E-Seminer Programı, Ankara, Turkey, 12 December 2020

Mevlânâ’yı Anlamak

Bir Bilene Soruyorum!? Seminer Programı, Kahramanmaraş, Turkey, 05 December 2020

Ailede Sorumluluk Bilinci

e-Konferans, Tokat, Turkey, 03 November 2020

Tasavvufu Nasıl Anlamalı!

Arifan Külliyesi E-Seminer Programı, Sivas, Turkey, 13 May 2020

Gönül ve İrfan Medeniyeti

Yörükzade-Alaca Camii E-Seminer Programı, Afyonkarahisar, Turkey, 02 May 2020

Islahat ve İhya Hareketi Olarak Senûsîlik

Konya Okulu Canlı Ramazan Programı, Konya, Turkey, 01 May 2020

Ramazana Hazırlık

E-Seminer Programı, Karabük, Turkey, 14 April 2020

Tasavvufun Sosyal Hayata Yansımaları

İslâmî Gelenekte Tasavvufun Gelişim Seyrine Dair Online Seminer Programı, İstanbul, Turkey, 05 April 2020

Metafizik Dönem Tasavvufu

İslâmî Gelenekte Tasavvufun Gelişim Seyrine Dair Online Seminer Programı, İstanbul, Turkey, 04 April 2020

Tasavvufun Kurumsallaşma Devri

İslâmî Gelenekte Tasavvufun Gelişim Seyrine Dair Online Seminer Programı, İstanbul, Turkey, 03 April 2020

Tasavvufun Sistemleşme Devri

İslâmî Gelenekte Tasavvufun Gelişim Seyrine Dair Online Seminer Programı, İstanbul, Turkey, 02 April 2020

Nifak ve Küfürden Arınıp İmanın Kemaline Ermek

Online Tefsir Semineri, Tokat, Turkey, 02 April 2020

Tasavvufun Teşekkül Devri

İslâmî Gelenekte Tasavvufun Gelişim Seyrine Dair Online Seminer Programı, İstanbul, Turkey, 01 April 2020

Bayramî Melâmîlerinin Tasavvufî Çizgisi

5. Uluslararası Hacı Bayram-ı Velȋ Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 March 2020

Tasavvuf ve Hayat

Sosyal Gençlik Kulübü Konferansı, Sivas, Turkey, 11 March 2020

Zikrin Erdiriciliği

İrfan Meclisi, Antalya, Turkey, 06 March 2020

Afrika’da Osmanlı Varlığı

Kültür ve Medeniyet Konferansları, Sivas, Turkey, 05 March 2020

Tasavvuf, Yolumuz ve Ana Prensiplerimiz

Bir Konu Bir Konuk 3, Samsun, Turkey, 29 February 2020

Kardeşlik ve Dayanışma Ruhu

Eğitim Semineri, Sivas, Turkey, 08 February 2020

Neden Libya?

Pazartesi Sohbetleri, Sivas, Turkey, 03 February 2020

Yahyalılı Hacı Hasan Efendi’nin Tasavvuf Anlayışı

Yahyalılı Hacı Hasan Efendi’yi Anma ve Anlama Programı, Kayseri, Turkey, 02 February 2020

Safiyet

Online Seminer Programı, İstanbul, Turkey, 11 January 2020

İslâm’da Kardeşlik ve Komşuluk Hakları

Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi Kanferans Programı, Sivas, Turkey, 25 December 2019

Tasavvufî Açıdan Zekât

Bir Konu Bir Konuk Paneli, Ankara, Turkey, 20 December 2019

Mevlânâ Kimliği

Kültürel Dinamiklerimiz Seminerleri, Sivas, Turkey, 18 December 2019

Mevlânâ’da İnsanlık Serüveni

Gençliğin Sorunlarına Dair Online Seminerler, Kilis, Turkey, 17 December 2019

Günümüzde Tasavvufun Afrika Serencamı

Günümüzde Tasavvufun Sosyal ve Siyasal Görünümü Paneli, İstanbul, Turkey, 14 December 2019

Mevlânâ’da Yaşam Sanatı

Eğitim Seminerleri, Sivas, Turkey, 13 December 2019

Mevlânâ ve İnsanlığa Evrensel Çağrısı

Söyleşi ve İmza Programı, Sivas, Turkey, 12 December 2019

Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin Mesnevisi’nde Konuları Ele Alış Biçimi ve Üslubu

Uluslararası Mevlânâ Düşüncesinde Beşerî Münasebetler Sempozyumu, Konya, Turkey, 11 December 2019

Mevlânâ’nın Çağrısı

Kültür ve Ahlak Konferansları, Konya, Turkey, 11 December 2019

Mevlana, İnsan ve Sevgi

İlahiyat Konferansları, Amasya, Turkey, 05 December 2019

İnsan Olma Sanatı

Değerler Eğitimi Seminerleri, Sivas, Turkey, 28 November 2019

Peygamberimiz ve Aile

Mevlid-i Nebi Haftası Konferansı, Şarkışla, Turkey, 14 November 2019

Peygamberimiz ve Aile

Mevlid-i Nebi Haftası Konferansı, GÖLOVA, Turkey, 13 November 2019

Peygamberimiz ve Aile

Mevlid-i Nebi Haftası Konferansı, AKINCILAR, Turkey, 13 November 2019

Peygamberimiz ve Aile

Mevlid-i Nebi Haftası Konferansı, Sivas, Turkey, 12 November 2019

Kadı Burhaneddin’in Varlık Anlayışı

Uluslararası Türk Dünyası Kültür Elçileri: Kadı Burhaneddin Sempozyumu, Sivas, Turkey, 8 - 09 November 2019

Tasavvuf Kaynaklarında Hz. Ebû Bekir

Hz. Ebu Bekir Sempozyumu, Sivas, Turkey, 2 - 03 November 2018, pp.241-250

Tasavvuf Literatüründe Hz. Ali Algısı

Hz. Ali Sempozyumu, Sivas, Turkey, 4 - 05 October 2019

Osmanlı Devletinin Yükseliş Dönemi ve Sonrasında Ahi Teşkilatının Dönüşüm Seyri

5. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 3 - 05 October 2019

Balkan Tekkelerinin Tesir Halkası

Uluslararası Balkanlar ve İslam Sempozyumu, Edirne, Turkey, 3 - 04 October 2019

Bir Gönül İnsanı Olarak İhramcızâde İsmail Hakkı Efendi

Ahirete İntikalinin 50. Yılında İhramcızâde İsmail Hakkı Efendi’yi Anma Haftası Paneli, Sivas, Turkey, 03 August 2019

İmanın Yansıması Güzel Ahlâk

Ufka Yolculuk 7 Tokat Ödül Töreni Konferansı, Tokat, Turkey, 11 May 2019

Cumhuriyet Döneminde Tasavvuf

Kent Söyleşileri Konferansı, Tokat, Turkey, 04 May 2019

Tasavvufî Ahlâkın Umdeleri

10. Geleneksel Aile Eğitim Programı Konferansı, Sivas, Turkey, 26 - 28 April 2019

Hayatın Allah’a Adanması

Gençlik Buluşmaları Final Programı, Tokat, Turkey, 26 April 2019

Tasavvuf Kültüründe Hz. Osman Algısı

Hz. Osman Sempozyumu, Sivas, Turkey, 25 April 2019

Müslümanın Alâmet-i Farikasının Olarak Güzel Ahlâk

Ufka Yolculuk 7 – Fatih Ödül Töreni Konferansı, Ali Emiri Kültür Merkezi Fatih/İSTANBUL, Turkey, 21 April 2019

Güzel Ahlâk

Ufka Yolculuk Ödül Töreni Konferansı, İstanbul, Turkey, 13 April 2019

Malkara Kadısı Ömer Ziyâuddîn Dağıstânî’nin Tasavvuf ve Tarikatlara Dair Fetvaları

Uluslararası Geçmişten Günümüze Tekirdağ’da Dinî ve Kültürel Hayat Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 5 - 07 April 2019 Sustainable Development

Bayramiyyenin Teşekkül ve Gelişim Seyri

4. Uluslararası Hacı Bayram-ı Velȋ Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 March 2019

İslâm Düşüncesinde Tasavvuf İlminin Yeri01-03 Mart 2019, Muş.

İslâmî İlimler Zirvesi, Muş, Turkey, 1 - 03 March 2019

Varoluş Serüveninin İnkişâfında Tasavvufî Hayatın Rolü”

Farkındalık Seminerleri, İstanbul, Turkey, 02 March 2019

Osmanlı Toplumunda Tasavvufî Hayat

Kültürden İrfana Sohbetler, Kocaeli, Turkey, 02 February 2019

Kuzey Afrika’da Tasavvufî Hayat

Uluslararası Sempozyum Kuzey Afrika’da Toplum ve Siyaset Dönüşümler Meydan Okumalar, İstanbul, Turkey, 27 December 2018 - 28 January 2019

Hak Dostlarının Güzide Halleri

Vefatının 31. Yıldönümünde Yahyalılı Hacı Hasan Efendiyi Anma Paneli, Yahyalı/Kayseri, Turkey, 27 January 2019

Mevlânâ’nın Merd-i Hak Arayışı

Antalya Mevlevihanesi İrfan Meclisi, Antalya, Turkey, 18 January 2019

Ahmed-i Yesevî’ye Göre Seyr u Sülûk Eğitiminde Mürşid-i Kâmilin Fonksiyonu

VI. Uluslararası Şeyh Şa’bânî Velî Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.566-576

Ahilikteki İş Ahlâkı ve Mesleki Formasyonun Teşekkülünde Tasavvufun Rolü27-28 Eylül 2018, Sivas.

Uluslararası Ahilikte İş ve Ticaret Ahlakı Sempozyumu, Sivas, Turkey, 27 - 28 September 2018, pp.17-28

İbrahim Tennûrî’nin Tasavvufî Ahlâk Öğretisi

3. Uluslararası Hacı Bayram-ı Velȋ Sempozyumu, Ankara, Turkey, 2 - 04 May 2018, pp.123-142

Mevlânâ’nın Muhabbet Dünyası

Bilgiden Bilince Konferansları, Tokat, Turkey, 12 December 2018

Tasavvuf Dönemi Mekteplerinden Nişabur Ekolünün Fütüvvet Anlayışı

3. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 5 - 07 October 2018, vol.1, pp.399-410

Hz. Peygamber ve Gençlik

Mevlid-i Nebi Haftası Konferansı, Sivas, Turkey, 17 November 2018

Sufiler ve Aksiyon

Salı Sohbetleri, Sivas, Turkey, 13 November 2018

Tasavvuf Gerçeği

KYK Akademi Programı, Sivas, Turkey, 12 November 2018

Güzel Ahlâk Örneği Mahmud Esad Coşan

Bir Konu Bir Konuk Programı, Ankara, Turkey, 26 October 2018

Tasavvufta İnsan-ı Kâmil Modellemesi

Uluslararası İslâm ve Model İnsan Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 27 April 2018, vol.1, pp.88-93

Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’de İnsan-ı Kâmil Anlayışı 28-30 Eylül 2018, Ağrı.

2. Uluslararası Ahmed-i Hânî Sempozyumu, Ağrı, Turkey, 28 - 30 September 2018

Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin Sûfî Tecrübesinde Hz. Ömer Modellemesi

Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, Sivas, Turkey, 2 - 03 November 2017, vol.3, pp.253-262

Türk Düşüncesinin Evrensel Ufku Yunus Emre04-05 Mayıs 2018, Kastamonu.

Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hoca Ahmed Yesevî’den Şeyh Şaban-ı Veli ve Sonrasına Türk Düşünce Hayatı Uluslararası Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.67-84

15 Temmuz Destanı

Söyleşi Akşamları, Sivas, Turkey, 19 July 2018

15 Temmuz ve Din Güvenliğimiz

15 Temmuz Şehitlerimizi Anma Programı, Tokat, Turkey, 17 July 2018

Kadir Gecesinin Kıymetini Bilmek

Kadir Gecesi Kandili Özel Konferansı, Sivas, Turkey, 10 June 2018

Okuma ve Yazma Becerisi

Okur-Yazar Buluşması, Sivas, Turkey, 06 June 2018

Gönül Dili

Sivas Kitap Kafe Okur Yazar Buluşması, Sivas, Turkey, 24 May 2018

İslam’da Kur’ân ve Sünnet Bütünlüğü

6. Ufka Yolculuk Ödül Töreni, Tokat, Turkey, 19 May 2018

Vakıf İnsanı Olmanın Temel Ölçütleri

Okur Yazar Buluşmaları, Sivas, Turkey, 12 May 2018

Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz

Ufka Yolculuk Bilgi Yarışması Ödül Töreni, Kilis, Turkey, 10 May 2018

Ankara’nın Melâmî Şeyhleri: Bünyamin Ayâşî Ve Hüsameddin Ankaravî

Ankara’nın Manevi Şahsiyetleri (Gönül Sultanları) Sempozyumu, Ankara, Turkey, 09 May 2018

Ahmedî Dîvânı’nda Aşk Derdi

Ahmedî Sempozyumu, Sivas, Turkey, 02 May 2018

Kur’ân ve Sünnet Birlikteliği

Ufka Yolculuk Bilgi Yarışması Ödül Töreni, Ordu, Turkey, 01 May 2018

Günümüz Dünyasında Tasavvufî Hayat

Aile Kaynaşma Kahvaltısı Konferansı, Ordu, Turkey, 01 May 2018

Tasavvuf Bize Ne Söyler?

Konferans, Kahramanmaraş, Turkey, 26 April 2018

Miracın Tasavvufî Boyutu

Aile Eğitim Programı, Sivas, Turkey, 14 April 2018

Nakşbendiyyenin Usul ve Esasları

Aile Eğitim Programı, Sivas, Turkey, 13 April 2018

İrfânî Tasavvuf Çizgisinde Vahdet-i Vücûd Tecrübesi

İlim ve Hikmet Sohbetleri, Sivas, Turkey, 03 April 2018

Anadolu’nun Dervişi Yunus Emre

Gönül Erleri Sohbetleri, Sivas, Turkey, 30 March 2018

Tasavvufî Islahat Hareketi Örneği

Haftalık ÖG-DER Sohbetleri, Sivas, Turkey, 29 March 2018

Sûfîlerin Öngördüğü Nefis Terbiyesi22 Mart 2018, Saat 20.00, Sivas.

Regain Kandili Özel Konferansı, Sivas, Turkey, 22 March 2018

İbnü’l-Arabî Metafiziği

İlim ve Hikmet Sohbetleri, Sivas, Turkey, 20 March 2018

Toplum Önünde ve İstikbalin Derdinde Bir Âlim Portresi

Haftalık ÖG-DER Sohbetleri, Sivas, Turkey, 15 March 2018

Pîr-i Türkistan Ahmed-i Yesevî

Gönül Erleri Sohbetleri, Sivas, Turkey, 09 March 2018

“Kötülüklerin Anası İçki ve Madde Bağımlılığı

Bağımlı Olma Özgür Ol Paneli, Sivas, Turkey, 07 March 2018 Sustainable Development

Müslüman Zâhidlerin Seküler Zihniyete Reddiyesi

İlim ve Hikmet Sohbetleri, Sivas, Turkey, 06 March 2018

Değerler Eğitimi

Kültür ve Sanat Etkinlikleri, Sivas, Turkey, 22 February 2018

Temizlik Bilinci ve Arınmışlık Ruhu

Âdâb-ı Muâşeret Konuşmaları, Sivas, Turkey, 22 February 2018

Ömer Muhtar Destanı.

İlim ve Hikmet Sohbetleri, Sivas, Turkey, 20 February 2018

Afrika’da Sûfî Direniş Hareketi Senûsîlik

İlim ve Hikmet Sohbetleri, Sivas, Turkey, 06 February 2018

Yahyalılı Hacı Hasan Efendinin Din Anlayışı

Vefatının 31. Yıldönümünde Yahyalılı Hacı Hasan Efendiyi Anma Programı kapsamında düzenlenen Anadolu Erenleri Paneli, Kayseri, Turkey, 28 January 2018

Senusiyye Tarikatı

Haftalık ÖG-DER Sohbetleri, Sivas, Turkey, 25 January 2018

“İslâm ve Tasavvuf.

Asr-ı Saadet Sohbetleri, Sivas, Turkey, 23 January 2018

Mekke’xxnin Fethi ve Düşündürdükleri

Mekke’nin Fethi ve Kudüs Gecesi, Sivas, Turkey, 31 December 2017

Tasavvuf Düşüncesi

İslami Düşünce ve Kardeşlik Derneği Haftalık Sohbetleri, Sivas, Turkey, 25 December 2017

Lider Genç

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Rehberim Öğretmenim Projesi kapsamında düzenlenen konferqans, Sivas, Turkey, 22 December 2017

Sünnetin Bağlayıcılığı

Sünnet-i SEniyyenin Hayatımızdaki Yerti ve Önemi Paneli, Sivas, Turkey, 21 December 2017

İsmail Şirvȃnȋ’nin Tasavvufȋ Şahsiyeti

Uluslararası Amasya Alimleri Sempozyumu 21-22 Nisan 2017 Bildiriler Kitabı, Amasya, Turkey, 20 - 21 April 2017, vol.1, pp.591-600

Eyüpm Sabri Hayırlıoğlu’nun Reisliği Döneminde Basın ve Diyanet, 15-16 Aralık 2017, ANTALYA.

4. Diyanet İşleri Reisi Eyüp Sabri Hayırlıoğlu Sempozyumu, Antalya, Turkey, 15 - 16 December 2017

Mevlânâ’yı Anlamak08Kasım 2017, Saat 13.30, Sivas.

Mevlânâ Haftası Konferansı, Sivas, Turkey, 08 December 2017

Mevlânâ’nın Sevgi Dünyası

Mevlânâ Haftası Konferansı, Sivas, Turkey, 05 December 2017

Kur’ân ve Sünnet Bütünlüğü 26 Kasım 2017, Saat 16.30, Karabük.

Ufka Yolculuk Programı, Karabük, Turkey, 26 November 2017

Kur’ân ve Sünnet Bütünlüğü

Zinde-Yorum Projesi Konferansı, Yozgat, Turkey, 25 November 2017

“İnsanlık Âbidesi Osman Hulûsi Efendi18.11.2012, Kayseri Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu, saat: 18.30.

Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Hayatları ve Günümüze Etkileri Paneli, Kayseri, Turkey, 18 November 2017

Hâşimî Emir Osman’ın Varlık TasavvuruII. Uluslararası Hacı Bayram-ı Velȋ Sempozyumu Bildiriler Kitabı

II. Uluslararası Hacı Bayram-ı Velȋ Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, Turkey, 4 - 05 May 2017, vol.2, pp.185-196

İmam Hatipli Olma Bilinci

İmam Hatipliler Haftası Konferansı, Sivas, Turkey, 01 November 2017

Ebu’l-Hasan el-Harakânî’nin Nakşbendiyye Silsilesindeki

3. Uluslararası Ebu’l-Hasan Harakânî Sempozyumu, Kars, Turkey, 27 - 29 October 2017, pp.56-57

Tasavvuf Kaynaklarında Hz Fatıma Algısı

Hz. Fatıma Sempozyumu, Sivas, Turkey, 24 October 2015, pp.145-162

Yozgat Yöresi Türkülerinde İrf n Derinlik

Uluslararası Bozok Sempozyumu 05-07 Mayıs 2016 Bildiri Kitabı, Yozgat, Turkey, 5 - 07 May 2016, vol.3, pp.247-257

Hacı Bayram ı Veli nin Tesir Halkası

Uluslararası Hacı Bayram-ı Velȋ Sempozyumu (25-26 Mayıs 2016) Bildiriler Kitabı, Ankara, Turkey, 25 - 26 May 2016, vol.1, pp.339-352

Kuruluş Dönemi Anadolu ve Toplumsal Yapısı

Tasavvuf Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı, Karabük, Turkey, 30 September - 01 October 2016

Hacı Bayram ı Veli nin Anadolu yu İmar Girişimleri

Anadolu’nun Yurt Edinilmesi ve Anadolu Erenleri Paneli, Safranbolu, Turkey, 01 October 2016

Ahiliğin Tasavvuf Temelleri

29. Ahilik Haftası Etkinlikleri Paneli, Kırşehir, Turkey, 23 - 29 May 2016

Peygamber Efendimizin Islah Çalışmaları

İstanbul Aile Eğitim ve Dinlenme Programı, Yalova, Turkey, 27 - 29 May 2016

Aile İçi İletişim

Eğitim Konferansı, Sivas, Turkey, 27 May 2016

Gençliğin Geleceğine Sahip Çıkmak

Gençlik ve İslam Paneli, Tokat, Turkey, 19 May 2016

İrfan Geleneğinde Tevhid ve Vahdet Anlayışı

Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet Sempozyumu, Samsun, Turkey, 15 - 17 April 2016

Hz Peygamber Tevhid ve Vahdet Anlayışı

Kutlu Doğum Haftası Konferansı, Yozgat, Turkey, 12 April 2016

İnsan Ruhunun Akla İştiyakı

Mesnevi Sohbetleri, Yozgat, Turkey, 05 April 2016

Kudreti Temaşa Geleneği

Mesnevi Sohbetleri, Yozgat, Turkey, 29 March 2016

Benlik Perdesinin Kaldırılması

Mesnevi Sohbetleri, Yozgat, Turkey, 22 March 2016

Çanakkale Geçilmez Çanakkale Şehitlerinin Adanmışlık Ruhu

Çanakkale Gecesi, Mesudiye/ORDU, Turkey, 17 March 2016

Muhabbet Deryası

Mesnevi Sohbetleri, Yozgat, Turkey, 15 March 2016

Aşk Ateşiyle Yanıp Aşk Şarabından İçmek

Mesnevi Sohbetleri, Yozgat, Turkey, 08 March 2016

Yarenlik Meclisi

Mesnevi Sohbetleri, Yozgat, Turkey, 01 March 2016

Ney in İniltisi

Mesnevi Sohbetleri, Yozgat, Turkey, 23 February 2016

İsl m da Adalet Anlayışı

Akademik Sohbetler 3, Yozgat, Turkey, 23 February 2016

Toplumsal Birliğin Sağlanmasında S f Söylemin Etkisi

Toplumsal Birliğin Güçlendirilmesinde Dinȋ Söylemin Önemi Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 16 - 18 October 2015, pp.401-412

İrfȃnȋ Gelenekte Birlikte Yaşama Ahlakı

Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 19 April 2015, vol.1, pp.237-248

Mustafa Taki nin Hayatı Eserleri ve Tasavvuf Görüşleri

Mustafa Takȋ Sempozyumu, Sivas, Turkey, 26 December 2015

İlm Geleneğimiz ve İlimle Yoğrulma Çabası

Seminer, Yozgat, Turkey, 24 December 2015

Mahir İz in Tasavvuf Görüşleri

İnsan, Şehir ve Medeniyet Köprüsü Şahsiyetler paneller dizisinden Mahir İz’i Anma Paneli, Sivas, Turkey, 24 December 2015

el Muslih O Islah Edendir

Konferans, Yozgat, Turkey, 23 December 2015

Mevl n Cel leddin i R m nin Hoşgörü İklimi

Mevlana - Sema ve Tasavvuf Müziği Programı, Köln, Germany, 20 December 2015

Mevl n ve Hoşgörü

Değerleri Eğitimi Konferansları, Sivas, Turkey, 18 December 2015

İslam ve Gençlik

GELENEKTEN GELECEĞE GENÇLİK SOHBETLERİ I, Sivas, Turkey, 05 December 2015

İsl m ve Gençlik

Gelenekten Geleceğe Gençlik Sohbetleri I, Sivas, Turkey, 05 December 2015

İrfani Gelenekte Tebliğ ve İrşad Faaliyetlerin Tarihsel Temelleri

Davet, Tebliğ ve İrşad Dili Üzerine Güncel Sorunlar Çalıştayı, Kızılcahamam/ANKARA, Turkey, 14 - 15 November 2015

Değerler Eğitimi ve Gençlik

Tercih Sizden Desten Bizden Projesi, Sivas, Turkey, 07 November 2015

Ahilik ve Ahi Evran Üretim Tüketim ve Sosyal Sorumluluklar İş Modeli Proje Çalıştayı

Medeniyetler İnşası Türkiye Vizyonu, İstanbul, Turkey, 4 - 05 November 2015

Tarih Sosyal ve Kültürel Değerlerin İhyası İçin Ahilik

Medeniyetler İnşası Türkiye Vizyonu, İstanbul, Turkey, 4 - 05 November 2015

Gönül Coğrafyamızda İnşa Edilen İrfan Medeniyeti

Mahmut Esat Coşan Kültür Merkezi Kültür Etkinlikleri, Ankara, Turkey, 14 October 2015

Zileli Şemseddin Ahmed in Aşk Estetiği

Tarihi ve Kültürüyle III. Zile Sempozyumu, Zile, Turkey, 8 - 10 October 2015

İz Bırakan Bir Muallim Mahir İz

Eylül 2015 Dönemi Mesleki Çalışma Programı Seminerleri, Yozgat, Turkey, 10 - 12 September 2015

İlahi Kurtuluşa Ermenin Yolları

Safa Vakfı Sivas Şubesi tarafından Susamışlar Konağında saat 20.00'de düzenlenen Berat Kandili Programı, Sivas, Turkey, 01 June 2015

İbadetlerin Tasavvuf Yorumu

Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi tarafından saat 20.00'te gerçekleştirilen Huzur Dersleri Semineri, Sivas, Turkey, 26 May 2015

Şemseddin Siv s nin Tarih ve Manev Şahsiyeti

Selçuk Ortaokulu tarafından düzenlenen Şems-i Sivȃsȋ Haftası Etkinlikleri kapsamındaki konferans, Sivas, Turkey, 20 May 2015

Mersus Kavramı ve Müslüman Toplum İçin Önemi

2. Doğu Anadolu 1. Ve 2. Bölge Aile Eğitim Programı kapsamında Sasos Otelde düzenlenen konferans, Batman, Turkey, 17 May 2015

Yunus Emre nin Tasavvuf Çağrısı

Yunus Emre Sempozyumu, Ordu, Turkey, 15 - 16 May 2015

Yunus Emre nin Tasavvuf Çağrısı

Yunus’un Çağrısı -Yunus Emre Sempozyumu, Ordu, Turkey, 15 - 16 May 2015

Nefis Mertebeleri

Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi tarafından saat 20.00'te gerçekleştirilen Huzur Dersleri Semineri, Sivas, Turkey, 13 May 2015

Ahilik ve Tasavvuf

Ahilik Haftası Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu tarafından düzenlenen 28. Ahilik Haftası Konferansı, Kırşehir, Turkey, 12 May 2015

Nefis Terbiyesi

Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi tarafından saat 20.00'te gerçekleştirilen Huzur Dersleri Semineri, Sivas, Turkey, 05 May 2015

Seyyid Yahya Şirv n nin Keşfü l Kul b Adlı Eserinde Öngördüğü Tasfiye yi Kalb Düşüncesi

Kafkasya’dan Anadolu’ya Kültür Köprülerimiz Uluslararası Seyyid Yahya Şirvȃnȋ ve Halvetilik Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 24 - 26 November 2013, pp.633-641

Hz Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı

Avusturya Salzburg Eyaleti Atib-St.Johann Im Pongau Derneği tarafından saat 20.30'da düzenlenen Kutlu Doğum Konferansı, Salzburg, Austria, 01 May 2015

Kalb Tasfiyesi

Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi tarafından saat 20.00'te gerçekleştirilen Huzur Dersleri Semineri, Sivas, Turkey, 28 April 2015

Din Eğitiminde Adanmışlık Ruhu

Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Kulübü tarafından saat 13.00'te Kampüs'te düzenlenen konferans, Karabük, Turkey, 22 April 2015

Tasavvufa Bakış

Karabük İlim ve Kültür Derneği tarafından saat 20.30'da düzenlenen konferans, Karabük, Turkey, 22 April 2015

Tasavvufta Kalb Hayatı

Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi tarafından saat 20.00'te gerçekleştirilen Huzur Dersleri Semineri, Sivas, Turkey, 21 April 2015

Şemseddin Siv s nin S f Kimliği ve Tasavvuf Görüşleri

Şemseddin Sivȃsȋ Sempozyumu, Sivas, Turkey, 17 April 2015

İmam Hatip Liselerinin Dünü ve Bugünüsaat 20 30 Turhal TOKAT

Turhal Anadolu İmam Hatip Lisesinin 40. Kuruluş Yıldönümü Paneli, Turhal-Tokat, Turkey, 10 - 12 April 2015

Müslümanın Kalb Hayatı

Turhal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (TAİMDER) tarafından saat 20.00'de düzenlenen konferans, Turhal-TOKAT, Turkey, 10 April 2015

Tasavvufta Aşk Estetiği

Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi tarafından saat 20.00'te gerçekleştirilen Huzur Dersleri Semineri, Sivas, Turkey, 07 April 2015

Gençliğin Din Algısı

Sivas Merkez İmam Hatip Lisesinde saat 13.00'te gerçekleştirilen eğitim semineri, Sivas, Turkey, 02 April 2015

Dervişin Kimliği

Safa Vakfı Sivas Şubesi tarafından Susamışlar Konağında saat 19.00'da gerçekleştirilen seminer, Sivas, Turkey, 02 April 2015

Tasavvufta Aşk Yolu

Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi tarafından saat 19.00'te gerçekleştirilen Huzur Dersleri Semineri, Sivas, Turkey, 31 March 2015

İsl m Düşüncesinde Tasavvuf

Aksaray STK Platformu tarafından saat 20.00'de düzenlenen konferans, Aksaray, Turkey, 26 March 2015

Zühdü Doğru Anlamak

Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi tarafından saat 19.00'te gerçekleştirilen Huzur Dersleri Semineri, Turkey, 24 March 2015

Günümüz İnsanının Temel İhtiyaçları ve Tasavvuf

Cumhuriyet Üniversitesi Kritik Analitik Düşünme Topluluğu tarafından saat 14.00'de düzenlenen konferans, Sivas, Turkey, 24 March 2015

Çanakkale Şehitlerinin Adanmışlık Ruhu

Zara İlçe Müftülüğü tarafından Saat 19.30'da düzenlenen konferans, Zara-SİVAS, Turkey, 20 March 2015

Seyr u Sül k Esasları

Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi tarafından saat 19.00'te gerçekleştirilen Huzur Dersleri Semineri, Sivas, Turkey, 17 March 2015

Tasavvufun Anlam Dünyası

Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi tarafından saat 13.00'te gerçekleştirilen Huzur Dersleri Semineri, Sivas, Turkey, 14 March 2015

Müsamaha Kültürü ve Öfkenin Kontrolü

Turhal İlçe Müftülüğü tarafından Saat 13.00'te düzenlenen Konferans, Turhal/TOKAT, Turkey, 26 February 2015

Din Öğretiminde Gönüllülük Esası

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sivas Sanayi ve Ticaret Odası Konferans Salonunda saat 15.30'da düzenlenen konferans, Sivas, Turkey, 09 January 2015

Mevlânâ da Muhabbet Merkezli Bir Dünya İnşasıAkıncılar İlçe Müftülüğü 02 01 2015 Cuma Saat 18 30 Akınclar Sivas

Akıncılar İlçe Müftülüğü tarafından saat 18.30'da düzenlenen konferans, Akıncılar-SİVAS, Turkey, 02 January 2015

Sosyal Hizmetlerde Temel Hedefler ve Yöntemler

Zinde Sosyal Gelişim Derneği tarafından saat 19.30'da Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen konferans, Eyüp/İSTANBUL, Turkey, 28 December 2014

Tasavvuf Kültüründe Hz Hatice nin Yeri

Hz. Hatice R.A. Sempozyumu, Sivas, Turkey, 26 December 2014

Mevlânâ nın İnsanlık Çağrısı

Şarkışla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen konferans, Şarkışla-SİVAS, Turkey, 19 December 2014

Mevlânâ da Pozitif Düşünce

Tokat Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen konferans, Tokat, Turkey, 09 December 2014

Vâhib i Ümmî de Vahdet Bilinci ve Anadolu nun Birliği Fikrine Katkıları

Elmalı’da Vahset Bilinci ve Anadolu’nun Birliği, Antalya, Turkey, 31 August 2013, pp.129-158

İslâm Medeniyetinin Dinamikleri

Çağrı Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen konferans, Çorum, Turkey, 14 November 2014

Mevlânâ Hâlid i Bağdâdî ve Hâlidiliğin Anadolu nun Toplumsal Yaşamına Etkileri

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen panel, Ağrı, Turkey, 6 - 07 November 2014

Velayet Nübüvvet İlişkisi

Hz. Peygamber’in Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı Çalıştayı, Gaziantep, Turkey, 17 - 19 October 2014

Balkanlar da Tasavvuf ve Tarikatlar

Uluslararası Sempozyum Osmanlı İlim, Düşünce ve Sanat Dünyasında Balkanlar, Edirne, Turkey, 7 - 09 May 2014, pp.189-230

Tokat ta Tasavvuf Kültürü25 26 Eylül 2014

Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Tokat, Turkey, 25 - 26 September 2014

Ehl i Beyt Sevgisi09 Kasım 2014 Hüseyin Akbaş Spor Salonu saat 19 oo TOKAT

Tokat Valiliği, Tokat Belediye Başkanlığı ve Pîr Sultan Abdal Derneği Tokat İl Şubesi tarafından düzenlenen Kerbelâ Şehitlerini Anma Paneli, Tokat, Turkey, 9 - 11 November 2013

Tasavvuf I ve Tasavvuf II Derslerinin Muhteva Tartışmaları12 15 Eylül 2011 Muğla

Tasavvuf Anabilim Dalı Çalıştayı I, Muğla, Turkey, 12 - 15 September 2011

Mevlânâ’nın Düşüncesinde Sûret-Mânâ İlişkisi

Uluslararası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu Bildirileri, Şanlıurfa, Turkey, 27 October 2007, vol.1, pp.149-154

Azîz Mahmud Hüdâyî de Nûr ı Muhammedî Telakkisi

Aziz Mahmud Hüdayi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 22 May 2005, vol.1, pp.231-238