Education Information

Education Information

  • 2013 - 2017 Doctorate

    Nevsehir Haci Bektas Veli University, Instıtute Of Socıal Scıences, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama (Dr), Turkey

Dissertations

  • 2017 Doctorate

    Yılın özelliği olan günlerinde seçili ürünlerin satış tutarlarındaki değişimin pazarlama sistemi üzerindeki etkisi üzerine bir araştırma

    Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama (Dr)