Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Effect of Green Value Chain Applications on the Performance of Companies inEnsuring the Sustainability of Enterprises: Kayseri Province Application

Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.201-211, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

KADIN ÇALIŞANLARIN İNSTAGRAM MAĞAZALARINI KULLANIMNEDENLERİ: SİVAS İLİ KAMU ÇALIŞANI ÖRNEĞİ

JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIESAND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.5, no.21, pp.1078-1090, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN TEKRAR SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SİVAS İLİ ALIŞVERİŞ MERKEZİ UYGULAMASI

Sivas Cunhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.201-211, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fast-Food Ürünlerinin Tercih Edilme Nedenlerinin Tespiti: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Journal Of Life Economics, vol.6, no.6, pp.449-462, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

REKLAM ETİĞİ UNSURLARI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.4, no.12, pp.202-212, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖZEL GÜNLERDE SEÇİLİ ÜRÜNLERİN SATIŞ TUTARLARINDAKİDEĞİŞİKLİKLERİN PAZARLAMA SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÜZERİNE BİRUYGULAMA

International Journal of Academic Value Studies (JAVStudies), vol.4, no.19, pp.257-265, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İLAÇ SEKTÖRÜNDE TERSİNE LOJİSTİK VE DAĞITIMIN ROLÜ: BİRUYGULAMA

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.149-158, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÖZEL GÜNLERDE KAMU ÇALIŞANLARININ E-TİCARET UYGULAMALARI: SİVAS İLİ PTT ÖRNEĞİ

V. INTERNATIONAL KAORU ISHIKAWA BUSINESS ADMINISTRATION AND ECONOMY CONGRESS, Ankara, Turkey, 20 May 2021, pp.21-36

MAĞAZA YÖNETİCİLERİNİN YEŞİL PAZARLAMA KARMASINA YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ: KOCAELİ ALIŞVERİŞ MERKEZİ UYGULAMASI

6th Global Business Research Congress (GBRC - 2020), İstanbul, Turkey, 4 - 05 June 2020, vol.11, pp.101-109

Girişimsel Pazarlamanın Uluslararasılaşma Stratejisi Üzerindeki Etkisi: Sivas İli İhracat Yapan İşletmeler Uygulaması

4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences, Samsun, Turkey, 22 - 24 November 2019, vol.4, pp.171-174

4.0 ENDÜSTİRİNİN ALGILANAN İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİETKİSİ: ÜRETİM İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 28 October 2018, pp.622-629

ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN İŞLETMELERİN STRATEJİK YÖNELİMLERİÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ

24. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYONKONGRESİ, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 2016, pp.752-760

YÖNETİCİ ASİSTANLARININ BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ KULLANIM DURUMLARIÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KAYSERİ İLİ UYGULAMASI

14. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi (BÜROKON), Zonguldak, Turkey, 8 - 10 October 2015, vol.5, pp.214-226

Books & Book Chapters

ULUSLARARASI İŞLETMELERİN PAZARLAMA DEPARTMANLARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA: SİVAS İLİ UYGULAMASI

in: Güncel Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Araştırmaları, Ünvan, Yüksel Akay, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.223-236, 2021

Literature Rewiev of Researches on Intelligent Transportation

in: Theoretıcal and Empırıcal Perspectıves on Economic and Financial Issues, Karabulut, Şahin, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.571-594, 2021

LOJİSTİK İŞLETMELERDE DEPOLAMA FAALİYETLERİNDEKARŞILAŞILAN SORUNLAR ÜZERİNE NİTEL BİRARAŞTIRMA: SİVAS İLİ UYGULAMASI

in: İktisadi ve İdari BilimlerdeGüncelAraştırmalar, Doç. Dr. Yüksel Akay ve Doç. Dr. Faruk Kalay, Editor, IVPE Yayınevi, Cetinje, pp.569-580, 2020

Sağlık Kurumlarında Pazarlama

in: Teoride ve Uygulamada Sağlık Ekonomisi ve Politikaları, Özge Uysal Şahin Nilay Köleoğlu, Editor, Rating Academy Yayınları, İstanbul, pp.427-446, 2018