Assoc. Prof. AHMET MAZLUM


Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Uygulamalı Sosyoloji


Research Areas: Sociology

Metrics

Publication

23

Project

1

Thesis Advisory

10
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2006 - 2010

2006 - 2010

Doctorate

Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji (Dr), Turkey

1994 - 1996

1994 - 1996

Postgraduate

Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji (Yl) (Tezli), Turkey

1990 - 1994

1990 - 1994

Undergraduate

Sivas Cumhuriyet University, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

Kentlileşme sürecinde toplumsal farklılaşma ve bütünleşme: Mersin ili örneği

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji (Dr)

1996

1996

Postgraduate

Toplumsal değişme ve yöntembilim açısından K. Popper

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Sociology

Academic Titles / Tasks

2012 - 2019

2012 - 2019

Assistant Professor

Sivas Cumhuriyet University, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

1999 - 2012

1999 - 2012

Research Assistant

Sivas Cumhuriyet University, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Managerial Experience

2018 - Continues

2018 - Continues

Head of Department

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

2018 - Continues

2018 - Continues

Deputy Head of Department

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

2012 - 2016

2012 - 2016

Rector's Advisor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, REKTÖRLÜK

2012 - 2015

2012 - 2015

University Executive Board Member

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Turizm Fakültesi

2012 - 2013

2012 - 2013

Director of Vocational School

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu

Non Academic Experience

1995 - 1999

1995 - 1999

Öğretmen

Other Public Institution, Sivas Milli Eğitim Müdürdlüğü, Öğretmen

1995 - 1999

1995 - 1999

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Siyasal Düşünceler Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Değişim Sosyolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Toplumsal Hareketler Psikolojisi

Postgraduate

Postgraduate

Kentleşme Sorunları

Undergraduate

Undergraduate

Tez Hazırlığı

Undergraduate

Undergraduate

Toplumsal Hareketler Psikolojisi

Postgraduate

Postgraduate

Sosyoloji Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Değişim Sosyolojisi

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer Dersi

Postgraduate

Postgraduate

Küreselleşme, Kent, Siyaset ve Yerel Yönetimler

Undergraduate

Undergraduate

Siyasal Düşünceler Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Güncel Sosyolojik Sorunların Felsefi Temelleri

Postgraduate

Postgraduate

Proje Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Tez Hazırlığı

Undergraduate

Undergraduate

Güncel Sosyolojik Sorunların Felsefi Temelleri

Postgraduate

Postgraduate

Küreselleşme, Kent ve Modernite

Postgraduate

Postgraduate

SOS5075 Kentleşme Sorunları

Postgraduate

Postgraduate

SOSSMR5 Yüsek Lisans Seminer Dersi

Undergraduate

Undergraduate

SOS4032 GÜNCEL SOSYOLOJİK SORUNLARIN FELSEFİ TEMELLERİ

Undergraduate

Undergraduate

SOS4028 TOPLUMSAL HAREKETLER PSİKOLOJİSİ

Postgraduate

Postgraduate

SOS5086 Küreselleşme, Kent, Siyaset ve Yerel Yönetimler

Undergraduate

Undergraduate

SOS4001 DEĞİŞİM SOSYOLOJİSİ

Postgraduate

Postgraduate

SOS PRJ Proje Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Tezi

Postgraduate

Postgraduate

SOS5027 Küreselleşme, Kent ve Modernite

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Tezi

Undergraduate

Undergraduate

SOS2017 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Kullanımı

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Kullanımı

Undergraduate

Undergraduate

Sağlık Sosyolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Sağlık Sosyolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Sağlık Sosyolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Sağlık Sosyolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı

Undergraduate

Undergraduate

Sağlık Sosyolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Küreselleşme Tartışmaları

Undergraduate

Undergraduate

Küreselleşme Tartışmaları

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Sorunların Felsefi Temelleri

Associate Degree

Associate Degree

Davranış Bilimleri

Associate Degree

Associate Degree

Davranış Bilimleri

Undergraduate

Undergraduate

Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı

Associate Degree

Associate Degree

Davranış Bilimleri

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

KADIN VE SUÇ (FEMİNİST TEORİLER ÇERÇEVESİNDE)

BİLİCAN GÖKKAYA V., MAZLUM A.

ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.829-837 Sustainable Development

2019

2019

İSLAMOFOBİ: BATI’NIN “ÖTEKİSİ”

MAZLUM A.

II. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Turkey, 15 - 17 March 2019, pp.90

2017

2017

GECEKONDUNUN VAROŞA DÖNÜŞME SÜRECİNE UYUŞTURUCU ALT KÜLTÜRÜNÜN ETKİLERİ: MERSİN ÖRNEĞİ

ÇAĞLAYANDERELİ M., MAZLUM A., TANAYDIN M.

I. ULUSLARARASİ ADLi BİLİMLER VE HUKUK KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 17 - 19 November 2017, pp.25-26

2017

2017

KÜLTÜR SOSYOLOJİSİNDE İHMAL EDİLEN KONU: GİYİM-KUŞAM

ÇAĞLAYANDERELİ M., ARSLAN D. A., MAZLUM A.

I. Uluslararası Sanat, Tasarım ve Moda Kongresi (International Congress on Fashion Art Design), Gaziantep, Turkey, 20 - 23 May 2017, pp.869-887

2010

2010

Kentleşme Sürecinin Postmodern Bağlamı Olarak Yaşam Kalitesi Kavramı ve Bir Görgül Örnek Tunceli

KOCACIK F., ÇAĞLAYANDERELİ M., MAZLUM A.

I. ULUSLARARASI TUNCELİ (DERSİM) SEMPOZYUMU (EKONOMİ, TARİH, TOPLUM), Tunceli, Turkey, 4 - 06 October 2010, pp.141-146

Books & Book Chapters

2020

2020

Kent Yaşamı

Mazlum A.

in: Sivas Atlası, Kaan Şevki KAVAK, Editor, Bilnet Mat. ve Yay. A.ş, İstanbul, pp.429-435, 2020

2018

2018

SOSYOLOJİK BİR OLGU OLARAK KENT, KENTLEŞME, KENTLİLEŞME SORUNLARI

MAZLUM A.

in: SOSYOLOJİ-Toplumbilim-İçtimaiyat-İLMİ UMRAN, DURMUŞ ALİ ARSLAN, Editor, PARADİGMA AKADEMİ BASIN YAYIN DAĞITIM, Çanakkale, pp.347-364, 2018

2018

2018

Is it a Tampon Institution in the Urbanization Process? Township Associations

MAZLUM A.

in: The Modernizing Process in Turkey, KARAKUŞ ÖZTÜRK, HATİCE, Editor, NOMOS, Baden-Baden, pp.163-183, 2018

2017

2017

SİYASAL DÜŞÜNCELER VE İDEOLOJİLER

DOĞANAY T. C., MAZLUM A.

in: DÜNYADA VE TÜRKİYE DE SİYASETİN SOSYOLOJİK TEMELLERİ, DURMUŞ ALİ ARSLAN, MUSTAFA ÇAĞLAYANDERELİ, Editor, PARADİGMA AKADEMİ BASIN YAYIN DAĞITIM, Çanakkale, pp.351-404, 2017

2017

2017

KENTLEŞME VE SORUNLARI

MAZLUM A.

in: KENT SOSYOLOJİSİ, Prof. Dr. Mustafa TALAS, Yrd. Doç. Dr. Emin YİĞİT, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.261-286, 2017

2017

2017

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE MODERNLEŞME

MAZLUM A.

in: DEĞİŞİM SOSYOLOJİSİ, Prof. Dr. Zahir KIZMAZ, Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ, Editor, Lisans yayıncılık, İstanbul, pp.103-149, 2017

2016

2016

TOPLUMSAL GÜVENLİK VE TERÖR

BAY S., MAZLUM A.

in: SOSYOLOJİ:GÜNLÜK YAŞAMI ANLAMAK, ARSLAN ALİ, ÇAĞLAYANDERELİ MUSTAFA, Editor, PARADİGMA AKADEMİ BASIN YAYIN DAĞITIM, Çanakkale, pp.443-475, 2016

2004

2004

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE KADIN EMEĞİ

MAZLUM A.

in: Türkiye de Çalışma Hayatından Kesitler İşsizlik Sendikal Örgütlenme Kadın Emeği İşportacılık, KOCACIK FARUK, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Yay. No:94, Sivas, pp.77-91, 2004 Sustainable Development

Activities in Scientific Journals

2022 - Continues

2022 - Continues

Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi

Scientific Committee Membership

2022 - Continues

2022 - Continues

İçtimaiyat (Online)

Evaluation Committee Member

2020 - Continues

2020 - Continues

Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi

Evaluation Committee Member

2019 - Continues

2019 - Continues

Kent akademisi (Online)

Evaluation Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2021 - Continues

2021 - Continues

Sosyololji Derneği

MemberJury Memberships

October-2022

October 2022

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

June-2022

June 2022

Post Graduate

Post Graduate - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

February-2021

February 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

February-2021

February 2021

Post Graduate

Post Graduate - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

June-2019

June 2019

Doctorate

Doctorate - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi