Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1995 - 1999 Doktora

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 1988 - 1990 Yüksek Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1982 - 1987 Lisans

  Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1990 Yüksek Lisans

  Kadi Abdülcebbar ve tefsiri Tenzihu`l-Kur`an Ani`l-Matain

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Yl) (Tezli)