Education Information

Education Information

 • 1995 - 1999 Doctorate

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1988 - 1990 Post Graduate

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1982 - 1987 Under Graduate

  Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

 • 1990 Post Graduate

  Kadi Abdülcebbar ve tefsiri Tenzihu`l-Kur`an Ani`l-Matain

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Yl) (Tezli)