Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2009 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 2004 - 2009 Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 1999 - 2004 Yrd.Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 1996 - 1999 Araştırma Görevlisi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 1999 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 2015 - 2016 Rektör Yardımcısı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, REKTÖRLÜK

 • 2015 - 2016 Enstitü Müdürü

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2014 - 2015 MYO Müdürü

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu

 • 2010 - 2013 Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, REKTÖRLÜK

 • 2010 - 2013 Dekan

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 2006 - 2011 Dekan Yardımcısı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Alevilik - Bektaşilik

 • Lisans İslam Mezhepleri Tarihi - I

 • Lisans Günümüz İslam Akımları

 • Yüksek Lisans İslam Düşüncesinde Selefilik

 • Yüksek Lisans Ehl-i Sünnet Ekolü

 • Yüksek Lisans Ehl-İ Sünnet Ekolü

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Lisans Alevilik-Bektaşilik

 • Lisans Türkiyede Alevilik - Bektaşilik

 • Lisans İslam Mezhepleri Tarihi - II

 • Doktora Doktora Seminer Dersi

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Doktora Mezhepler Tarihi Yaziciliği

 • Lisans Alevilik-Bektaşilik

 • Lisans Türkiyede Dini Akımlar

 • Yüksek Lisans Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

 • Doktora Temel İslam Bilmleri Doktora Uzmanlık Dersi

 • Lisans Günümüz İslam Akımları

 • Yüksek Lisans Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans İslam Mezhepleri Tarihi - I

 • Yüksek Lisans İslam Mezhepleri Tarihine Giriş

 • Lisans İslam Mezhepleri Tarihi - II

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Doktora Türkiye de Alevi-Bektaşilik

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Yüksek Lisans Türkiyede -Inanç Akimlari

 • Lisans Türkiyede Dini Akımlar

 • Yüksek Lisans İslam Mezhepleri Tarihinin Metodolojisi

 • Lisans Mezhepler Tarihi

 • Lisans Mezhepler Tarihi

 • Lisans Alevilik - Bektaşilik

 • Doktora MEZHEP ALGISINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

 • Yüksek Lisans MEZHEPLER TARİHİNE GİRİŞ

 • Lisans TÜRKİYE'DE ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK

 • Lisans Günümüz İslam Dünyasında Dini Akımlar

 • Lisans İslam İnanç Esasları

 • Lisans İslam İnanç Esasları

 • Lisans İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ 1

 • Doktora TÜRKİYE'DE İNANÇ AKIMLARI

 • Yüksek Lisans EHLİ SÜNNET EKOLÜ

 • Lisans İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ 2

 • Lisans Bitirme Ödevi/Tezi

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Lisans TÜRKİYE'DE DİNİ AKIMLAR

 • Lisans Mezhepler Tarihi

 • Lisans İslam Mezhepleri Tarihi - I

 • Lisans Türkiyede Dini Akımlar

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Lisans Çağdaş İslam Düşüncesi

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Çağdaş İslam Düşüncesi

 • Lisans Alevilik ve Bektaşilik

 • Lisans Okul Deneyimi

 • Lisans İslam İnsan Hakları Ve Demokrasi

 • Lisans İslam Mezhepleri Tarihi - II

 • Lisans İslam ve İnsan Hakları

 • Lisans Alevilik ve Bektaşilik

 • Yüksek Lisans İslam Mezhepler Tarihi Klasik Metin Okumalari

 • Lisans İslam Dini Esasları - I (İnanç)

 • Lisans İnsan Hakları, Demokrasi ve Din

 • Lisans İnsan Hakları, Demokrasi ve Din

 • Yüksek Lisans Çağdaş İslam Akım ve Sorunları

 • Lisans Çağdaş İslam Akımları

 • Yüksek Lisans Türkiye de Dini Ekoller

 • Lisans Çağdaş İslam Akımları

 • Lisans İslam Mezhepleri Tarihi - II

 • Lisans İslam Mezhepleri Tarihi - I

 • Lisans Bitirme Ödevi/Tezi

 • Lisans Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Yönetilen Tezler