Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Aşure Günü Muharrem Matemi Orucu Ve Sivas ta Aşure Uygulamaları

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.12, sa.1, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Günümüzde Sivas Ve Çevresinde Yaşayan Alevilerde İnanç Esasları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslam Ve Alevilik

Yarınlar İçin Düşünce Dergisi, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Alevi Yurttaşlara Yönelik Dini Hizmetlerin İcrası Bağlamında Bir Teklif Denemesi

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.1, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bahaîliğin Arka Planı Ve Söylemi Üzerine Bir Değerlendirme

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.6, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslam Mezhepleri Tarihi Açısından Dini Düşüncenin Geçirdiği Evreler

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, cilt.1, sa.6, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu Selçuklularında Sosyal Dini Ve Mezhebi Yapı

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.249-258, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadi Abdulcebbar ve Tenzihu l Kur an Ani l Matâin Adlı Eserin Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.3, ss.357-384, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türklerin İslamiyeti Kabulü Ve Aleviliğin Türkler Arasında Yayılması

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, sa.2, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

XVI Yüzyılda Osmanlı Safevi Mücadelesi Ve Sivas ın Konumu

Osmanlılar Dönemi Sivas Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2007

İslam Alevilik Sünnilik ve Aleviliğin Diyanet te Temsili

Bektaşilik Ve Alevilik Uluslararası Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005

Ahilik te Mezhep Olgusu

1. Ahi Evran-ı Veli Ve Ahilik Araştırma Sempozyumu, Kırşehir, Türkiye, 12 Ekim - 13 Aralık 2004

Kitap & Kitap Bölümleri