Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Aşure Günü Muharrem Matemi Orucu Ve Sivas ta Aşure Uygulamaları

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.12, no.1, 2008 (Other Refereed National Journals)

Günümüzde Sivas Ve Çevresinde Yaşayan Alevilerde İnanç Esasları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007 (Other Refereed National Journals)

İslam Ve Alevilik

Yarınlar İçin Düşünce Dergisi, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Alevi Yurttaşlara Yönelik Dini Hizmetlerin İcrası Bağlamında Bir Teklif Denemesi

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, 2006 (Other Refereed National Journals)

Bahaîliğin Arka Planı Ve Söylemi Üzerine Bir Değerlendirme

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.6, 2002 (Other Refereed National Journals)

İslam Mezhepleri Tarihi Açısından Dini Düşüncenin Geçirdiği Evreler

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, vol.1, no.6, 2002 (Other Refereed National Journals)

Anadolu Selçuklularında Sosyal Dini Ve Mezhebi Yapı

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.249-258, 2001 (Other Refereed National Journals)

Kadi Abdulcebbar ve Tenzihu l Kur an Ani l Matâin Adlı Eserin Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.3, pp.357-384, 1999 (Other Refereed National Journals)

Türklerin İslamiyeti Kabulü Ve Aleviliğin Türkler Arasında Yayılması

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, no.2, 1998 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

XVI Yüzyılda Osmanlı Safevi Mücadelesi Ve Sivas ın Konumu

Osmanlılar Dönemi Sivas Sempozyumu, Sivas, Turkey, 21 - 25 May 2007

İslam Alevilik Sünnilik ve Aleviliğin Diyanet te Temsili

Bektaşilik Ve Alevilik Uluslararası Sempozyumu, Isparta, Turkey, 28 - 30 September 2005

Ahilik te Mezhep Olgusu

1. Ahi Evran-ı Veli Ve Ahilik Araştırma Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 12 October - 13 December 2004

Books & Book Chapters