Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ders İmecesi Modelinin Uygulanmasından Yansımalar: Güçlükler ve Kazanımlar

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 26 - 28 September 2019

Ders İmecesi Modelinin Uygulamasından Yansımalar: Güçlükler ve Kazanımlar

4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education, 26 - 28 September 2019

Ders İmecesi Modelinin Uygulanması Sürecinde Matematik Öğretmeni AdaylarınınMesleki Gelişimlerinin İncelenmesi

4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education, 26 - 28 September 2019

Öğretmen Adaylarının Beklentileri

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.25823-2586

Öğretmen Adaylarının Sosyo-Kültürel Özelliklerinin İncelenmesi

International Congress on Science and Education, Afyonkarahisar, Turkey, 23 - 25 March 2018, pp.58-59

Implementation of Lesson Study Model by Middle School Mathematics Teachers in Turkey: Challenges and Advantages

The World Association of Lesson Studies International Conference (WALS2017), Nagoya, Japan, 24 - 26 November 2017

Matematik Öğrencilerinin Matematik Felsefelerinin İncelenmesi

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-3 (TÜRKBİLMAT-3), Turkey, 17 - 19 May 2017, vol.1

Ortaokul Matematik Dersi Programının Uygulamaya Yansıtılması ile İlgili Öğretmen Görüşleri

5th World Conference on Educational and Instructional Studies (WCEIS), 27 - 29 October 2016

The Application of Lesson Study Model to Inservice Training Views and Experiences of Mathematics Teachers

III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference, 1 - 03 September 2016

Katı cisimlerin yüzey alanları ve hacimlerini Cabri 3D ile keşfetme Prizma ve piramitler

3rd International Computer and Instructional Technologies Symposium, 7 - 09 October 2009, pp.796-800

Matematik Öğretmeni Eğitimcilerinin Matematik Bilginin Doğası Hakkındaki İnançları

Proceedings of International Conference on Educational Science ICES’08, 23 - 25 June 2008

Olasılık Konusunda Hazırlanmış Bilgisayar Destekli Bir Materyal

I. Ulusal Matematik Eğitimi Öğrenci Sempozyumu, Turkey, 4 - 06 September 2006

Books & Book Chapters