Education Information

Education Information

 • 2005 - 2011 Doctorate

  Sivas Cumhuriyet University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Pr., Turkey

 • 1992 - 1994 Associate Degree

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Health Programs, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Kırım-Kongo kanamalı ateşi tanısı konmuş hastalarda interferon-alfa ve tümör nekroz faktör-alfa gen polimorfizmlerinin araştırılması

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2005 Postgraduate

  Pre-eklampsi, eklampsi ve HELLP sendromu riski, insan mikrozomal epoksid hidrolaz geni ekzon-4 polimorfizminin araştırılması

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü