Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Foreign ownership and local fans: Turkish football fans' perspective

Physical Culture and Sport. Studies and Research, vol.89, pp.22-33, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

SPORDA TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ: ÖLÇEK UYARLAMA VE BİR ARAŞTIRMA

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi., vol.14, no.3, pp.465-480, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

ATHLETE BRANDING IN LESS POPULAR SPORT: A TRIADIC APPROACH

PODIUM-SPORT LEISURE AND TOURISM REVIEW, vol.9, no.4, pp.70-96, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The Model of Creation of Customer Relationship Management (CRM) Technology in Sports Services Section

Journal of Advanced Sport Technology, vol.4, no.2, pp.38-48, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

BRANDING A NICHE SPORTS CLUB A CASE STUDY OF SIVAS KANGALS RUGBY FC

KINESIOLOGIA SLOVENICA, vol.26, no.3, pp.96-120, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Taraftarların Bakış Açısıyla Türk Futbolunda Yabancı Oyuncu Sınırlamasına Yönelik Bir Araştırma

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.1, pp.551-575, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ata Sporumuz Güreşe Yönelik Günümüzdeki Toplumsal Bakışın Değerlendirilmesi

CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.12, no.1, pp.28-42, 2017 (Other Refereed National Journals)

ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONLARI İÇİN GÖNÜLLÜ MOTİVASYONLARI ÖLÇEĞİ NİN TÜRKÇE YE UYARLANMASI

Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-16, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Preparation for War in the Ottoman - Matrak Game.

III. Türk Halklarının Geleneksel Sporları-Oyunları Sempozyumu, 22 - 23 November 2018

The place of wrestling and wrestlers in the Ottoman state tradition

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL CONFERENCE ON WRESTLING, 5 - 07 May 2017

Evaluation Of The Current Social Perspective Towards Our Ancestors Sport Wrestling

III. International Traditional Turkish Wrestling Symposium and Games, 6 - 08 May 2016

Ata Sporumuz Güreşe Yönelik Günümüzdeki Toplumsal Bakışın Değerlendirilmesi

III. ULUSLARARASI GELENEKSEL TÜRK GÜREŞLERİ SEMPOZYUMU VE OYUNLARI, Kahramanmaraş, Turkey, 6 - 08 May 2016

The Comparison Of The Dominant And Nondominant Leg s Of The Wrestlers In Terms Of Balance

III. International Traditional Turkish Wrestling Symposium and Games, 6 - 08 May 2016

Turkish Football Fans Opinion About Foreign Ownership Model At Football Clubs

The 9th Conference of the Baltic Sport Science Society, 27 - 29 April 2016

The Adaptation of Volunteer Motivations Scale for International Sporting Events into Turkish

5th International Conference on Science, Culture and Sports, 13 - 15 April 2016

Motivational Factors of Local and International Volunteers in International Sporting Events

5th International Conference on Science, Culture and Sports, 13 - 15 April 2016

The Importance of Cultural Differences in Global Sports Marketing Examples from Local Cultures and Global Sports Industry

12th Annual International Conference on Sports: Economic, Management, Marketing & Social Aspects, 9 - 12 July 2012

Corporate Social Responsibility: A Study of Striking Corporate Social Responsibility Practices in Sport Management

7th International Strategic Management Conference, Paris, France, 30 June - 02 July 2011, vol.24 identifier identifier

KÜRESEL KARİYER OLGUSU ve SPOR YÖNETİMİNDE KÜRESEL BİR YÖNETİCİ ÖRNEĞİ ŞENES ERZİK

18.ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI, Turkey, 20 - 22 May 2010, pp.922

Books & Book Chapters

Yönetimsel Boyutlarıyla Doping

in: SAĞLIK VE SOSYAL BOYUTLARIYLA SPORDA DOPİNG, Dever Ayhan, Dinçer Özgür, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ., Ankara, pp.175-191, 2020