Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The use of carbetocin in the treatment of maternal cannibalism in dogs

Journal of Veterinary Behavior, cilt.40, ss.98-102, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Serum oxytocin and lipid levels of dogs with maternal cannibalism

JOURNAL OF VETERINARY BEHAVIOR-CLINICAL APPLICATIONS AND RESEARCH, cilt.27, ss.23-26, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of behavioral and physiological responses of kangal dogs in different livestock flocks

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.62, ss.261-267, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Integration ability of urban free-ranging dogs into adoptive families' environment

Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research, cilt.9, ss.222-227, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effect of acute strenuous exercise on some physiological, blood and antioxidant system parameters in Kangal shepherd dogs with and without ankyloglossia

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.100-105, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparisons of some blood hematological levels and biochemical parameters in pregnant and non-pregnant Kangal shepherd dogs

International Journal of Veterinary Sciences and Animal Husbandry, cilt.4, ss.5-8, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Effects of transportation induced stress in electrocardiography data and blood parameters in Kangal Akkaraman sheep breed

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.25-28, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Deafness risk estimation analysis of native genetic resource kangal shepherd dog breed: Sivas province example

American Journal of Animal and Veterinary Sciences, cilt.14, ss.115-121, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Normative data obtained in testing the sense of hearing in kangal shepherd dogs

American Journal of Animal and Veterinary Sciences, cilt.14, ss.170-175, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Technical and Economic Analysis of Kangal Shepherd Dog Breeding Farms

İnternational Journal of Scientific and Technological Reserch, cilt.4, ss.135-140, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Çizgili İshakkuşu Otus brucei (Hume 1872) Peletlerindeki Küçük Memeli Hayvan Kalıntıları

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.105-112, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Determination of Malondialdehyde (MDA), Superoxide Dismutase (SOD) and Glutathione Peroxidase (GPx) Levels in Kangal Dogs with Maternal Cannibalism

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.5, ss.1493-1496, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Determination of some blood parameters during pregnancy and lactation periods in healthy Akkaraman Kangal ewes

Eurasian Journal of Veterinary Sciences, cilt.32, ss.178-181, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Some Blood Parameters and Macro Elements in Coccidiosis Affected Akkaraman Kangal Lambs

Journal of Asian Scientific Research, cilt.6, ss.138-142, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Study of some blood parameters and minerals in Akkaraman Kangal breed of sheep

Research Opinions in Animal and Veterinary Sciences, cilt.10, ss.532-534, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kangal Irkı Türk Çoban Köpeklerinin Bazı Fizyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, cilt.30, ss.91-95, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

BARINAKLARDAN KÖPEK SAHİPLENEN KİŞİLERİN KÖPEK BAKIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ

UMCAK- I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR VE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ’2019, Şanlıurfa, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2019

Determination of the behavioral variables occurred after parturition mother dogs in Kangal shepherd dog breeding centers

International VETEXPO Veterinary Sciences Congress, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2019

Venereal Tümörlü Kangal Köpeklerinde 8-hidroksi-2’xxdeoksiguanozin (8-OHdG), Malondialdehid (MDA) ve Antioksidan Enzim Düzeylerinin Belirlenmesi.

Mediterranean Veterinary Congress coupled with 7th REEV-MED General Assembly, Kırıkkale, Türkiye, 13 - 14 Aralık 2018

Kangal çoban köpeği üretim çiftliklerinin ekonomik analizi

III. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 Ekim - 14 Kasım 2018

COMPARISONS OF TOTAL BLOOD HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS BETWEEN PREGNANT AND NON-PREGNANT KANGAL SHEPHERD DOGS

II. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS (BILMES 2018), 5 - 08 Temmuz 2018

Deafness Risk Estimation Analysis of Native Genetic Resource Kangal Shepherd Dog Breed: Sivas Province Example

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, ss.90

COMPARISON OF PHYSIOLOGICAL VARIABLES OF KANGAL SHEPHERD DOGS WITH AND WITHOUT ANKYLOGLOSSIA

Xth NATIONAL VETERINARY ANATOMY CONGRESS, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2017, ss.61-62

Determination of Some Blood Parameters and Macro Elements in Coccidiosis affected Akkaraman Kangal Lambs

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.248

Preliminary Study on Hearing of Kangal Shepherd Dog

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.207

Study of some blood parameters and minerals in Akkaraman kangal breed of sheep

32. World Veterinary Congress, İstanbul, Türkiye, 13 - 17 Eylül 2015, ss.404

Comparison of Behavioral and Physiological Responses of Kangal Dogs in Different Livestock Flocks

32nd WORLD VETERINARY CONGRESS,İSTANBUL - 2015, İstanbul, Türkiye, 13 - 17 Eylül 2015