Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2010 - 2014 Araştırma Görevlisi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Erasmus Koordinatörü

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü

 • 2016 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü

 • 2016 - 2019 Bölüm Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Sermaye Piyasası

 • Lisans Katılım Bankacılığı ve Sigortacılığı

 • Yüksek Lisans Proje Yönetimi

 • Lisans Mali Tablolar Analizi

 • Yüksek Lisans Sağlık Kuruluşlarında Finansal Yönetim

 • Yüksek Lisans Finansal Yönetim

 • Yüksek Lisans Muhasebe Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Finasal Piyasalar

 • Lisans Üniversite Kültürü

 • Lisans Mali Tablolar Analizi

 • Lisans Katılım Bankacılığı ve Sigortacılığı

 • Yüksek Lisans Uygulamalı Finans Matematiği

 • Lisans Finans Matematiği

 • Lisans Finans Matematiği

 • Doktora Finans Teorileri

 • Lisans Sermaye Piyasası

 • Lisans Finasal Piyasalar

 • Yüksek Lisans Uluslararası Finans

 • Yüksek Lisans SAĞLIK KURULUŞLARINDA FİNANSAL YÖNETİM (TEZLİ)

 • Yüksek Lisans Sağlık Kuruluşlarında Finansal Yönetim

 • Lisans Finansal Piyasalar

 • Lisans ÜNİVERSİTE KÜLTÜRÜ

 • Lisans FİNANSAL PİYASALAR

 • Yüksek Lisans UYGULAMALI FİNANS MATEMATİĞİ (TEZLİ)

 • Lisans FİNANS MATEMATİĞİ

 • Yüksek Lisans ULUSLARARASI FİNANS (TEZLİ)

 • Lisans SERMAYE PİYASASI

 • Lisans Üniversite Kültürü

 • Yüksek Lisans SAĞLIK KURULUŞLARINDA FİNANSAL YÖNETİM (TEZSİZ)

 • Lisans Finansal Piyasalar

 • Lisans MALİ TABLOLAR ANALİZİ

 • Yüksek Lisans Seminer

 • Yüksek Lisans FİNANSAL YÖNETİM (TEZSİZ)

 • Lisans Mali Tablolar Analizi

 • Lisans Sosyal Bilimlerde Yöntem

 • Lisans Sermaye Piyasası

 • Lisans Sermaye Piyasası

 • Lisans Sermaye Piyasası

 • Lisans Sosyal Bilimlerde Yöntem

 • Yüksek Lisans Uluslararası Finans

 • Lisans Mali Tablolar Analizi

 • Yüksek Lisans SEMİNER DERSİ

 • Lisans Sosyal Bilimlerde Yöntem

 • Lisans Finansal Yönetim

 • Yüksek Lisans ULUSLARARASI FİNANS

 • Lisans Sermaye Piyasası

 • Lisans SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 • Lisans Finansal Yönetim

 • Lisans Mesleki İngilizce

 • Lisans Mesleki İngilizce

 • Lisans Finansal Yönetim

 • Lisans Mali Tablolar Analizi

 • Lisans Finansal Yönetim

 • Lisans Mali Tablolar Analizi

 • Lisans Mesleki İngilizce - II

 • Lisans Mesleki İngilizce - III

 • Lisans Mali Tablolar Analizi

 • Lisans İngilizce - IV

 • Lisans Mali Tablolar Analizi

 • Lisans Mesleki İngilizce

 • Lisans Mesleki İngilizce

 • Lisans Finansal Yönetim

 • Lisans İngilizce - IV

 • Lisans Mesleki İngilizce - II

 • Lisans Sosyal Bilimlerde Yöntem

 • Lisans Sosyal Bilimlerde Yöntem

 • Lisans Mali Tablolar Analizi

 • Lisans Mesleki İngilizce - II

 • Lisans Sosyal Bilimlerde Yöntem

 • Lisans Mesleki İngilizce - II

 • Lisans Finansal Yönetim

 • Lisans Finansal Yönetim

 • Lisans Finansal Yönetim