Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Do political risks matter in the financial markets?: evidence from Turkey

EURASIAN BUSINESS REVIEW, cilt.8, ss.209-227, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Current Account Dynamics of Central European Countries

European Journal of Economic Studies, cilt.6, ss.78-84, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

MENKUL KIYMETLERLE İLGİLİ VERGİ DÜZENLEMELERİNİN SERMAYE PİYASALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, cilt.1, ss.149-170, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İktisadi Gelişme Açısından Girişimcilik Kültürü: Sivas Tokat ve Amasya İllerinde Bir Uygulama

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, cilt.9, ss.233-252, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINDA YER ALAN BİR DEĞERLEME ÖLÇÜSÜ GERÇEĞE UYGUN DEĞER

E-Journal of New World Sciences Academy, cilt.6, ss.48-76, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effect of Working Capital Components on Performance: A Sectoral Analysis

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2017

İktisadi Gelişme Açısından Girişimcilik Kültürü: Sivas Tokat ve Amasya İllerinde Bir Uygulama

3. Uluslararası İktisatçılar Zirvesi, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2011, ss.443-455