Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Do political risks matter in the financial markets?: evidence from Turkey

EURASIAN BUSINESS REVIEW, cilt.8, sa.2, ss.209-227, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2007-2019 Dönemi İçin Borsa İstanbul’da İşlem Gören Bankalarda Kâr Payı Dağıtım Kararları İle Finansal Performans Arasındaki Etkileşim

Business Management Studies: An International Journal, cilt.8, sa.4, ss.98-117, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Can Capital Structure Affect the Financial Performance of Banks in Turkey?

Finance and Market, cilt.4, sa.1, ss.1-11, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Katılım Bankaları ile Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının Karşılaştırılması

Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.160-176, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Current Account Dynamics of Central European Countries

European Journal of Economic Studies, cilt.6, sa.2, ss.78-84, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Effect of the Political Risk on Capital Asset Valuation in Financial Markets: The Case of Turkey

Business and Economics Research Journal, cilt.8, sa.3, ss.413-432, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MENKUL KIYMETLERLE İLGİLİ VERGİ DÜZENLEMELERİNİN SERMAYE PİYASALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, cilt.1, sa.19, ss.149-170, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İktisadi Gelişme Açısından Girişimcilik Kültürü: Sivas Tokat ve Amasya İllerinde Bir Uygulama

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.233-252, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İktisadi gelişme açısından girişimcilik kültürü Sivas Tokat ve Amasya illerinde bir uygulama

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.233-252, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Gıda Sektörünün Faaliyet ve Kârlılık Oranları Açısından Analizi İMKB Gıda Sektöründe İşlem Gören İşletmeler Üzerine Bir Araştırma 2000 2008 Dönemi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.3, ss.367-392, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Finansal Liberalizasyonun Tasarruf ve Yatırım Üzerine Etkisi Türkiye Örneği

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.26, sa.3, ss.345-363, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşletmelerde Mali Kriz Sonrası Finansal Yeniden Yapılanma

Muhasebe ve Finansman Dergisi, sa.51, ss.103-118, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINDA YER ALAN BİR DEĞERLEME ÖLÇÜSÜ GERÇEĞE UYGUN DEĞER

E-Journal of New World Sciences Academy, cilt.6, sa.1, ss.48-76, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Muhasebe Standartlarında Yer Alan Bir Değerleme Ölçüsü Gerçeğe Uygun Değer

New World Sciences Academy, cilt.6, sa.1, ss.48-76, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KAR PAYI DAĞITIM KARARLARININ İŞLETME DEĞERİNE ETKİSİ: BIST BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

19. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2020, ss.148-155

İSLAM ÜLKELERİNDE SAVUNMA SANAYİİNDE İŞBİRLİĞİ ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?

3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi“ASRİKA Ortak Savunma Sanayi Üretimi”, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Aralık 2019, ss.22-23

HOW DO DEFENSE EXPENDITURE AND MACROECONOMIC INDICATORS INTERACT IN THE MENA REGION?

1st INTERNATIONAL TURKISH CONGRESS ON ACCOUNTING AND FINANCE HISTORY”From 1923 to Present ”, Malatya, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.49

Can Capital Structure Have an Effect on the Financial Performance of Banks? An Analysis on the Banks Listed on the Borsa Istanbul

2nd International Congress on Social Sciences (INCSOS 2018), Kudus, Endonezya, 23 - 25 Mart 2018, ss.235

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Katılım Bankaları ile Mevduat Bankalarının Finansal Göstergelerinin Karşılaştırılması

İKSAD 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Türkiye, 9 Mart - 11 Şubat 2018, ss.332-334

Effect of Working Capital Components on Performance: A Sectoral Analysis

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2017

How Do Stock Markets React against Tax Regulations?: Example from BIST Financial Sector Indices

IV. Uluslararası Muhasebe ve Finansman Sempozyumu, Ohrid, Makedonya, 3 - 05 Temmuz 2017, ss.1-8

Effect of the Political Risk on Capital Asset Valuation in Financial Markets The Case of Turkey

ICOMEP’16 (International Congress of Management, Economy and Policy), İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016

Do Political Risks Matter in the Financial Markets Evidence from Turkey

20th EBES Conference - Vienna, Viyana, Avusturya, 28 - 30 Eylül 2016, ss.44

Analysis of Selected European Countries Financial Market Integration by the New Economic Spatial Approach

15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Isparta, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2014, ss.12

Lojistik Faaliyetlerin İşletmelerin Finansal Performanslarına Etkisi İMKB Üretim Sektöründe Bir Araştırma

1st International Symposium on Accounting and Finance, Gaziantep, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2012, ss.940-956

Aile İşletmelerinin Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir Araştırma Sivas Örnegi

7. KOBİ’xxler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2011, ss.337-346

İktisadi Gelişme Açısından Girişimcilik Kültürü: Sivas Tokat ve Amasya İllerinde Bir Uygulama

3. Uluslararası İktisatçılar Zirvesi, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2011, ss.443-455

Kitap & Kitap Bölümleri

CHAPTER 1 INTERACTION BETWEEN DEFENSE EXPENDITURE AND MACROECONOMIC INDICATORS: A CASE STUDY OF SELECTED COUNTRIES IN THE MENAREGION

NICHE APPROACHES IN A CHANGING WORLD, Rana ÖZYURT KAPTANOĞLU, Editör, IKSAD Publishing House, Ankara, ss.7-448, 2020

İslam Ülkeleri Savunma Sanayii Harcamalarında İşbirliği Olanaklarının Anlamlılığına Yönelik Bir Araştırma: Panel Veri Analizi

Ekonomi ve Finans Alanında Yapılan Ampirik Çalışmalar 2, Cebrail Telek, Ahmet Şit, Erdal Alancıoğlu, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.23-54, 2020

N Harfi ile Başlayan Finansal Kavramlar

Finansın Temel Kavramları, Gündoğdu, Aysel, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.341-369, 2018

Interaction between Domestic/Foreign Savings and Investments in The Context of Globalization

Development Growth, Economic Impacts of Globalization (Global Studies Vol.3), Morady, Farhang Kapucu, Hakan Yalçınkaya, Ömer, Editör, IJOPEC Publication, Londrina, ss.219-242, 2017

Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kuruluşlar

Para Banka ve Finans, Eroğlu Nadir, Aydın Halil İbrahim, Kesbiç Cüneyt Yenal, Editör, Orion Kitabevi, Ankara, ss.317-348, 2016