Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Comparative Clinical Study of Three Fissure Sealants on Primary Teeth: 24-Month Results

JOURNAL OF CLINICAL PEDIATRIC DENTISTRY, cilt.39, ss.113-119, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Clinical evaluation of apex locator and radiography in primary teeth

INTERNATIONAL JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY, cilt.25, ss.199-203, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Flexural and Microtensile Bond Strength of Bulk Fill Materials

JOURNAL OF CLINICAL PEDIATRIC DENTISTRY, cilt.39, ss.241-246, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Traumatic dental injuries in children. Experience of a hospital in the central Anatolia region of Turkey.

European journal of paediatric dentistry, cilt.15, ss.17-22, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

KTP laser on microleakage of compomer restorations in Class V restorations.

The Journal of clinical pediatric dentistry, cilt.38, ss.13-7, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KAWASAKİ HASTALIĞI VE DENTAL YAKLAŞIMLAR

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, cilt.8, ss.989-1001, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Comparison of Shear Bond Strenght of Different Bulk-Fill Composites to a Bioactive Dentine Substitute

Cumhuriyet Dental Journal, cilt.21, ss.274-283, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Shear bond strength of universal adhesive systems to a bioactive dentin substitute (Biodentine®) at different time intervals

Stomatological Disease and Science, cilt.1, ss.116-122, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Effects of Different Curing Unites on Bulk Fill Composites

international journal of oral and dental health, cilt.1, ss.1-5, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PERIPHERAL OSSIFYING FIBROMA ASSOCIATED WITH ACTINOMYCOSIS A CASE REPORT

Journal of Pediatric Dentistry, cilt.2, ss.70-73, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Travmatik Komplike Kuron Kırığı ve Lateral Lüksasyon Tedavisinin Üç Yıllık Takibi: Olgu Raporu

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.380-384, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bitirme ve parlatma sistemlerinin arka diş kompozitlerinin yüzey düzgünlüğüne etkisi

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.9-14, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pyogeniic granuloma: A case report Piyojenik granüloma: Olgu raporu

Cumhuriyet Dental Journal, cilt.13, ss.86-90, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Komplike Kuron Kırığı Olgusunda Cam Fiber Post destekli Kompozit Restorasyonu: Olgu Raporu ve 18 Aylık Takip

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.197-202, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda Daimi Dentisyonda Hipodonti Görülme Sıklığı

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.33-37, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Yapıdaki Kompozit Rezin Materyallerinin Su Emilimi ve Suda Çözünürlük Değerlerinin Karşılaştırılması

Cumhuriyet ÜniversitesiDi Hekimlii Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.22-28, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Travmatik Dudak Ülseri: İnferior Alveoler Sinir Bloğu Komplikasyonu - 3 OlguSerisi

TURKISH ASSOCIATION OF ORAL ANDMAXILLOFACIAL SURGERY26th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS, 28 Nisan - 02 Mayıs 2019

Güncel Lokal Anestezi Yöntemlerine Genel BakışOverview of Current Local Anesthesia Methods

Turkish Association Of Oral and Maxillofacial Surgery 26th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS, 28 Nisan - 02 Mayıs 2019

ÇOCUK HASTALARDA MEZİODENS PREVALANSI VE KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

25. ULUSLARARASI İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI KONGRESİ, 9 - 11 Kasım 2018

Karma Dişlenme Döneminde Ön Çapraz Kapanışta Tedavi Yaklaşımı : Vaka Sunumu

TDB 23. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, 21 - 24 Eylül 2017

Açık apeksli daimi dişte revaskülarizasyon tedavisi

23. türk pedodonti derneği kongresi, 24 - 28 Eylül 2016

Travma Sonrası Intrüze Olan Maksiller Santral Dişte Tedavi Yaklaşımı: Bir Olgu Sunumu

8.Uluslararası Akdeniz Ülkeleri Pedodonti Dernekleri Kongresi ve 21. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2014

Dıagnostic Accuracy of Icdas, Dıagnodent, Carıescan Pro and Soprolife Camera for the Incıpıent Caries Detection.

8.Uluslararası Akdeniz Ülkeleri Pedodonti Dernekleri Kongresi ve 21. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2014

Plazma Ark Işık Kaynağının Farklı Bulk Fill Kompozitlerin Mikrosertlikleri Üzerine Etkisi.

20. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2013

Aktinomikoz İle İlişkili Periferal Ossifiye Fibrom: Olgu Raporu.

20. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Kayseri, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2013

0 14 Yaş Grubu Çocuklarda Travmatik Diş Yaralanmalarının Retrospektif Değerlendirilmesi

19. TÜRK PEDODONTİ DERNEĞİ BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2012

Kompozit Kaide Materyallerinin Bükülme ve Mikrogerilme Bağlanma Kuvvetlerinin Değerlendirilmesi.

19. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Belek/Antalya, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2012

Er:YAG Lazer Uygulaması Sırasında Süt Dentini Altında Oluşan Isı Artışı.

İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Malatya, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2012

Temperature Rise During Application Of Er YAG Laser Under Primary Dentine

İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Malatya, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2012, ss.117

Spor eğitimi gören öğrencilerin dişlerin avülsiyon ve replantasyonu hakkındaki ilk yardım bilgi düzeyi.

18. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2011

Fissür Örtücülerin Ozon Gazı ile veya Ozon Gazı Uygulanmaksızın Klinik Başarıları.

18. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2011

Tip III Dens Invajinatusun Kompleks Endodontik Tedavisi 24 aylık Takip

17. TÜRK PEDODONTİ DERNEĞİ BİLİMSEL KONGRESİ, Mardin, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2010

Piyojenik Granüloma: Olgu Raporu.

17. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Midyat/Mardin, Türkiye, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2010

Tip III Dens İnvajinatusun Kompleks Endodontik Tedavisi: 24 Aylık Takip.

17. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Midyat/Mardin, Türkiye, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

DİŞ HEKİMLİĞİNDE DUDAK DAMAK YARIKLI HASTALARA YAKLAŞIM

SAĞLIK BİLİMLERİNDE TEORİ VE ARAŞTIRMALAR CİLT 1, Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, Doç. Dr. Metin Ünlü, Editör, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, ss.13-35, 2020