Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 6. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Sempozyumu

  Moderatör

  Sivas, Türkiye

 • 2018 Türk Kalp ve Damar Cerrahi Derneği 15. Kongresi

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2018 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16. Cerrahi Hemşireliği Kongresi

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2017 2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2016 14. Uluslararası Katılımlı Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2016 Meme Kanserine Multidisipliner Yaklaşım

  Moderatör

  Sivas, Türkiye

 • 2014 13. Uluslararası Katılımlı Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2010 17. Ulusal Cerrahi Kongresi

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2009 6.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi"

  Çalışma Grubu

  Aydın, Türkiye

 • 2007 4. Uluslararası 11.Ulusal Hemşirelik Kongresi

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2006 19.Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı)

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2005 VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

Ödüller

 • Ekim 2011 Fiziksel Aktivite ve Meme Kanseri Riski: Literatür İncelemesi

  Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 121

h-indeksi (WOS): 6