Akademik İdari Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2019 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

 • 2012 - 2019 Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2008 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

 • 1992 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

 • 2011 - 2012 MYO Müdür Yardımcısı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Suşehri Sağlık Yüksekokulu

 • 2003 - 2008 MYO Müdür Yardımcısı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu

Verdiği Dersler

 • Lisans CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ

 • Yüksek Lisans Uluslararası Sağlık HUkuku ve Hasta Hakları

 • Doktora Cerrahi Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar I

 • Yüksek Lisans CERRAHİ HEMŞİRELİĞİNE TEMEL OLUŞTURAN KAVRAMLAR

 • Doktora Cerrahi Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar II

 • Yüksek Lisans UZMANLIK ALANI

 • Yüksek Lisans KANITA DAYALI UYGULAMA

 • Yüksek Lisans ULUSLARARASI HUKUK ve HASTA HAKLARI

 • Doktora Cerrahi Hemşireliği Uygulaması II

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Ön Lisans İlkyardım

 • Lisans HEMŞİRELİKTE İLAÇ YÖNETİMİ

 • Lisans Kanıta Dayalı Uygulama

 • Doktora UZMANLIK ALANI

 • Ön Lisans Cerrahi Hastalıklar Bilgisi

 • Yüksek Lisans Kanıta Dayalı Uygulama

 • Lisans Afetlerde Hemşirelik Ve İlk Yardım

 • Doktora CERRAHİ HEMŞİRELİĞİNDE YENİLİKLER I

 • Doktora Cerrahi Hastalıkları Hemşireliğinde Yenilikler II

 • Doktora Cerrahi Hemşireliği Uygulaması

 • Yüksek Lisans Seminer

 • Doktora Seminer

 • Doktora Acil Bakım Hemşireliği

 • Lisans SPİRİTUAL BAKIM

 • Lisans HASTA ÖĞRETİMİ

 • Yüksek Lisans CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ II

 • Lisans Afetlerde Hemşirelik Ve İlk Yardım

 • Yüksek Lisans Hemşirelikte Farmakoloji

 • Doktora Kültürler Arası Hemşirelik

 • Lisans İLKYARDIM

 • Lisans KANITA DAYALI UYGULAMA

 • Yüksek Lisans CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ I

 • Ön Lisans İlkyardım ve Sağlık Bilgisi

 • Ön Lisans İlkyardım ve Sağlık Bilgisi

 • Ön Lisans Cerrahi Hastalıklar Bilgisi - II

 • Ön Lisans Cerrahi Hastalıklar Bilgisi - I

 • Ön Lisans Cerrahi Hastalıklar Bilgisi - III

 • Yüksek Lisans Yara Bakımı

 • Lisans Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım - II

 • Ön Lisans Cerrahi Hastalıklar Bilgisi

 • Lisans Biyolojik Bilimler II

 • Lisans Dönem Projesi (BÖ/T)

 • Lisans Sağlığın Bozulması ve Bakım II

 • Lisans Sağlığın Bozulması ve Bakım II

 • Lisans Sağlıklı Yaşam II

 • Lisans Biyolojik Bilimler II

 • Lisans Bitirme Ödevi/Tezi

 • Lisans Biyolojik Bilimler - I

Yönetilen Tezler