Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effects of Preoperative Fasting on Patients Undergoing Thoracic Surgery

JOURNAL OF PERIANESTHESIA NURSING, cilt.36, sa.2, ss.167-173, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The relationship between spiritual well-being and quality of life in cancer survivors

Palliative & Supportive Care, cilt.19, ss.1-9, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Effect on Quality of Life of the Changing Body Image of Individuals with Obesity Surgery

BARIATRIC SURGICAL PRACTICE AND PATIENT CARE, cilt.14, ss.74-80, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The efficacy of integrating spirituality into undergraduate nursing curricula

NURSING ETHICS, cilt.21, ss.929-945, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Anxiety of Relatives of Patients Undergoing Coronary Angiography Stent or Balloon Procedures

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi-HEMAR-G, cilt.16, sa.3, ss.1-15, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Sleep quality of hospitalized patients in surgical units.

Nursing forum, cilt.47, ss.183-92, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Predictors of preoperative anxiety in surgical inpatients

JOURNAL OF CLINICAL NURSING, cilt.21, ss.956-964, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Breast Cancer Risk Factors in Turkey: a Hospital-based Case-control Study

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.12, ss.2317-2322, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Risk of Breast Cancer, Health Beliefs and Screening Behaviour among Turkish Academic Women and Housewives

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.12, ss.817-822, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

A model defining the needs of patient care at home after open heart surgery: functional health patterns

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.18, ss.183-189, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Meme Kanserli Kadınlarda Cerrahi Tedavi Sonrası Beden İmajı ve Cinsellik Arasındaki İlişki

Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, cilt.17, sa.3, ss.244-251, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

The Effect of Bariatric Surgery on Nutrition Literacy: A Case-Control Study

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.5, ss.424-433, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Fate of the Scientific Papers in Surgical Nursing Congresses in Turkey: Do We Publish What We Have Presented?

EAS Journal of Nursing and Midwifery, cilt.2, sa.4, ss.39-42, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Progressive Breathing Relaxation Training on Preoperative Anxiety and Surgical Stress Response

International Journal of Caring Sciences, cilt.13, sa.2, ss.1287-1296, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

New Coronavirus (2019-nCoV/COVID-19) and Vitamin C

Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, cilt.40, sa.2, ss.260-264, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Determination of Knowledge and Attitudes Related to Pain of Nursing Students in Turkey

International Journal of Caring Sciences, cilt.13, sa.1, ss.716-724, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Determination of Procedural Pain Intensity: Adult Intensive Care Unit Survey

International Journal of Caring Sciences, cilt.13, sa.1, ss.497-506, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kök Hücre Tedavisi Yapılan Periferik Arter Hastalarının Roy Uyum Modeli’ne Göre Değerlendirilmesi: İki Olgu Sunumu

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.166-172, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşire, Hekim ve Hastaların Hemşirelik İmajına İlişkin Görüşleri

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.38-44, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Bariatrik Cerrahi Geçiren Hastaların Roy’un Uyum Modeline Göre Değerlendirilmesi: İki Olgu Sunumu

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.65-73, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Effect on Quality of Life and Body Image of Mastectomy Among Breast Cancer Survivors

EUROPEAN JOURNAL OF BREAST HEALTH, cilt.14, ss.205-210, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Learning needs of adult patients surgery

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.39, sa.1, ss.402-411, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

BİR GRUP KADININ MEME KANSERİ RİSK DÜZEYİNİNBELİRLENMESİ

ULUSLARARASI HAKEMLI HEMŞIRELIK ARAŞTIRMALARI DERGISI, cilt.2017, sa.9, ss.53-72, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Opinions of Nurses in Relation to Evidence-Based Practice

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, cilt.25, sa.1, ss.1-11, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hastaların ameliyat sonrası yaşadıkları ağrıya yönelik hemşirelik yaklaşımları: Hasta görüşleri

Ağrı, cilt.23, sa.2, ss.71-79, 2011 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Akademisyenlerin Serviks Kanseri Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, cilt.14, sa.4, ss.102-109, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Bir grup kadının ilaç kullanımı ile ilgili bazı davranışları Akılcı mı

Cumhuriyet Tıp Dergisi, cilt.33, ss.266-277, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ANXIETY AND PAIN ASSOCIATED WITH PROCESS MAMMOGRAPHY: INFLUENCE OF PROCESS INFORMATION BEFORE

The Journal of Breast Health, cilt.6, sa.2, ss.62-68, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Üniversitede Çalışan Kadınların Meme Kanser Risk Faktörleri Yönünden İncelenmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, sa.3, ss.65-71, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakıma İlişkin Görüşleri

HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ, cilt.3, ss.41-52, 2009 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Periferik Arter Hastalığında Yaşam Kalitesi ve Etkili Bazı Faktörlerin Belirlenmesi

Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences, cilt.21, sa.3, ss.382-390, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hemşirelik Bakım Hizmetinin Kalitesini Geliştirme Yolu Olarak Kanıta Dayalı Uygulama

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.41-48, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ameliyat Öncesi Öğretimin Ameliyat Sonrası Komplikasyonlara ve Hasta Memnuniyetine Etkisi

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.40-51, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Bakım Kalitesinin Bir Ölçütü Hasta Memnuniyet

C.Ü Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,, cilt.5, sa.2, ss.69-70, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik imajının cinsiyet ile ilişkisi

3. uluslararası sağlık bilimleri kongresi, 29 Kasım - 01 Aralık 2018

The Determination of the Quality of Life of Individuals Before and After Bariatric Surgery

II. ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR KONGRESİ – SAĞLIK ve SPOR BİLİMLERİ, 5 - 08 Temmuz 2018

The effect of the changing body image of individuals with obesity surgery on quality of life

T.C. Trakya ÜniversitesiTrakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 23 - 25 Kasım 2017

Determination of knowledge and attitudes related to pain of nursing students.

T.C. Trakya ÜniversitesiTrakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 23 - 25 Kasım 2017

The effect on quality of life and body image of mastectomy among breast cancer survivors

T.C. Trakya ÜniversitesiTrakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 23 - 25 Kasım 2017

MASTEKTOMININ BEDEN İMAJI VE SEKSÜELFONKSIYON ÜZERINE ETKISI: OLGU SUNUMU

5. Uluslararası 16. Ulusal hemşirelik Kongresi, 5 - 08 Kasım 2017

The effect on quality of life and body image of mastectomy among breast cancer survivors

Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress, 23 - 25 Kasım 2017

KARACİĞER TRANSPLANTASYONU ÖNCESİ HASTALARIN KAYGI VE YAŞAM KALİTESİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

2. Uluslararası ve 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 Kasım - 05 Aralık 2017

Terapotik Hipotermi

14. uluslararası katılımlı kalp damar cerrahisi kongresi, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2016

Kalp Damar Cerrahisinde Periferik Ağrı

14. uluslararası katılımlı kalp damar cerrahisi kongresi, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2016

Meme Kanseri Sonrası Kemik Mastazı Olan Hasta Olgu Sunumu

20. Ulusal Cerrahi Kongresi 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2016

MEME KANSERİ SONRASI KEMİK METASTAZI OLAN HASTA OLGU SUNUMU

20. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, 15. CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2016

Cerrahi Kliniklerde Yatan Hastaların Ameliyata Özgü Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi

4. Uluslar arası, 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

Uygulamalı Patofizyolojinin Esasları

İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, 2018