Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The prevalence of exfoliation syndrome in Turkey

ACTA OPHTHALMOLOGICA, cilt.94, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

A Population-Based Survey on the Incidence of Burn Injuries in Sivas-Turkey

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.30, ss.1552-1560, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Duygusal Emeğin Tükenmişlik Üzerindeki Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma

Social Sciences Studies Journal, cilt.6, ss.2858-2870, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KAMU HASTANE BİRLİKLERİNİN ÜLKE SAĞLIK POLİTİKALARINA KATKISINI BELİRLEMEDE SAĞLIK PERSONELİNİN ALGISI [SİVAS İLİ ÖRNEĞİ]

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.21, ss.105-127, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Turizmi Uygulamaları ve Türkiye’xxye Getirilerine İli,şkin Bir Değerlandirme

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.20, ss.428-450, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SAĞLIK KURUMU ÇALIŞANLARINDA ZAMAN YÖNETİMİ (SİVAS İLİ ÖRNEĞİ)

Journal of International Social Research, cilt.12, ss.1445-1463, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sağlık Turizmi İşletmelerinde Müşteri Memnuniyeti (Samsun ve Sivas İli Karşılaştırması)

Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, cilt.3, ss.1260-1273, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Avrupa Ülkelerindeki Gelişmeler Işığında Türkiye’xxde Engelli Evde Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Sivas İli Örneği

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.279-291, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kamu Sağlık Kuruluşlarında Satın Alma Sisteminde Karşılaşılan Problemlere Yönelik Araştırma

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.7-23, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİREYLERİN SAĞLIK HİZMET KULLANIM KÜLTÜRLERİNİN SAĞLIK EKONOMİSİ PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, cilt.5, ss.1034-1044, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1997 Sivas population health survey household situation

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.41, ss.263-275, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sağlık Kuruluşlarında Uygulanan İç Denetim ve Dış Denetimin Çalışanlar Üzerine Etkileri

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejilşeri Araştırma Dergisi, cilt.5, ss.165-183, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SAĞLIK MEVZUATI GÖREV TANIMLARI VE ÇALIŞANLARININ MESLEK GÖREV TANIMLARINA YÖNELİK FARKINDALIKLARI

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, ss.1085-1095, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Excessive numbers of students in Medical Faculties, Analysis of Cumhuriyet University

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.40, ss.319-325, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hizmet İşletmelerinde Maliyet Analizi: Sivas Numune Hastanesinde Yatan Hastalarda Maliyet Analizi

Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi, cilt.1, ss.160-171, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1.Ekim 1998-30 Eylül 2000 Tarihleri Arasında Hava Kirliliğinin Sivas Göğüs Hastalıkları Hastanesi’xxne Yatışlar Üzerine Etkisi

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.13, ss.75-78, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sivas’xxta Sıtma Durumu

Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.21, ss.145-147, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sivas İlinde Hava Kirliliğinin Ölümler Üzerine Etkisi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.265-268, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEK HASTALIKLARI MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

1.ULUSLARARASI HARRAN MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Şanlıurfa, Türkiye, 8 - 10 Mart 2019

Sağlık Çalışanlarının Meslekleri ile İlgili Mevzuat Bilgisi Farkındalıkları

2. Uluslararası 12.Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Bodrum/ Muğla, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.899-908

Sivas İlinde Hava Kirliliğinin Ölümler Üzerine Etkisi

V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi İstanbul, Türkiye, 12 - 16 Ekim 1996

Kitap & Kitap Bölümleri

Kanser ve Ekonomi

Her Yönüyle Kanser, Prof.Dr. Hilmi Ataseven, Doç.Dr..Koray Sayın, Editör, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, ss.639-642, 2020

Hasta Hakları

Sağlık Sosyolojisi, Dr.Yılmaz Daşlı - Dr.Erol Bulut, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.269-295, 2019

Göçmenler ve Sağlık Personelinin Hukuki Sorumluluğu

Göçün Tripodu, Prof.Dr.Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu, Editör, Kitapana, İzmir, ss.192-199, 2017