Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2009 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 2004 - 2009 Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 1998 - 2004 Yrd.Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2011 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 2016 - 2018 Bölüm Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

 • 2016 - 2018 Dekan

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

 • 2009 - 2011 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 2006 - 2007 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Sürdürülebilir Turizm

 • Lisans Genel Jeoloji

 • Yüksek Lisans Tez Çalışması

 • Doktora Uzmanlık Alan Dersi

 • Doktora Tez Çalışması

 • Lisans Doğal Miras Unsurları ve Jeoturizm

 • Doktora Paleojen Bentik Foraminiferleri

 • Lisans Kentsel Korumada Yönetsel Boyut

 • Doktora Paleoekoloji

 • Yüksek Lisans Jeolojik Miras

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Doktora Stratigrafik Mikropaleontoloji

 • Yüksek Lisans Türkiye Üst Kretase Bentik Foraminifer Biyostratigrafisi

 • Lisans Genel Jeoloji

 • Doktora Türkiye Tersiyer Yüzlekleri

 • Yüksek Lisans Foraminiferlerin Anatomisi ve Morfolojisi

 • Lisans Jeoloji

 • Doktora Seminer Dersi

 • Yüksek Lisans Alveolinler

 • Lisans Paleontoloji

 • Yüksek Lisans Ortam Göstergesi Olarak Bentik Foraminiferler

 • Lisans Paleontoloji

 • Lisans Paleontoloji Laboratuvarı

 • Lisans Paleontoloji

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Lisans Mühendislik Projeleri

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Lisans Yer Bilimi

 • Lisans Fen Bilimlerinde Özel Konular II

 • Lisans Mühendislik Projeleri

 • Lisans Stratigrafi İlkeleri

 • Lisans Stratigrafi İlkeleri

Yönetilen Tezler