Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Twin development in the foraminiferal genus Alveolina

PALEONTOLOGICAL JOURNAL, cilt.37, ss.238-243, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Paleontology and stratigraphy of upper cretaceous sediments in the Ilgaz region (Cankiri, Turkey)

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.28, ss.25-34, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yeni Bir Jeoturizm Sahası: Emirhan Kayalıkları (Sivas)

Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER), cilt.4, ss.15-29, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras Yerbilimlerinin Yeni Açılımları

Türkiye Jeoloji Bülteni / Geological Bulletin of Turkey, cilt.60, ss.1-16, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kültürel Jeoloji Açısından Hasankeyf (Batman) Yerleşmesi

Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.60, ss.35-47, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Jeoparklar ve Küresel Ağlar ile Bütünleşmenin Önemi

Jeoloji Mühendisleri Odası Haber Bülteni, cilt.2, ss.5-10, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Batı Pontidlerde (Bilecik-Kastamonu-Merzifon) yüzeyleyen Titonik fasiyesteki kireçtaşlarının biyostratigrafik karşılaştırması

Cumhuriyet Üniversitesi Seri-A Yerbilimleri, cilt.21, ss.19-39, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nurdanella boluensis n gen n sp a Miliolid Foraminifera from the Lutetian of the Bolu Area Northwestern Turkey

Revue de Paléobiologie, cilt.19, ss.79-81, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Miyosen Öncesi Sivas Havzası’nın Kuzey Kenarı: İşhanı Formasyonu


72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 28 Ocak - 01 Şubat 2019, cilt.1, ss.78-80

Taşova (Amasya) Yöresi̇ni̇n Mesozoyi̇k Strati̇grafi̇si̇ ve Ammoni̇t Faunasi

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4 Mayıs - 05 Haziran 2018, ss.156-173

KÖMÜRLÜ MENGEN HAVZASI’NIN EOSEN (BOLU) MİKROPALEONTOLOJİSİ

Uluslararası Katılımlı 19. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, 27 - 29 Ekim 2018

Yıldızeli (Sivas) ile Akdağmadeni (Yozgat) arasındaki Paleojen Tortullarının Biyostratigrafisi

18. PALEONTOLOJİ-STRATİGRAFİ ÇALIŞTAYI, Tekirdağ, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.137

Yıldızeli (Sivas) ile Akdağmadeni (Yozgat) arasındaki Paleojen Tortullarının Biyostratigrafisi

Uluslararası katılımlı 18. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, Tekirdağ, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.137-138

Hoya formasyonu (Hazro-Diyarbakır) Bartoniyen Bentik Foraminiferleri

Uluslararası katılımlı 18. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, Tekirdağ, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.105-106

Batman güneydoğusu Geç Kretase Bentik Foraminiferleri

17. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, Balıkesir, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2016, ss.159-160

Yeni bir jeoturizm noktası Emirhan Kayalıkları

4th InternationalGeography Symposium, 23 - 26 Mayıs 2016