Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

New Data on the Dasycladales from the Lower Eocene of Seyitgazi Region, Eskisehir, Central Turkey

TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, cilt.20, ss.213-242, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Twin development in the foraminiferal genus Alveolina

PALEONTOLOGICAL JOURNAL, cilt.37, ss.238-243, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Paleontology and stratigraphy of upper cretaceous sediments in the Ilgaz region (Cankiri, Turkey)

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.28, ss.25-34, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kültürde yerbilimlerinin izleri

Mavi Gezegen, cilt.25, ss.35-50, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Bir Jeoturizm Sahası: Emirhan Kayalıkları (Sivas)

Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER), cilt.4, ss.15-29, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Cultural Geology and Geological Heritage; new initiatives for earthsciences

TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY, cilt.60, ss.1-16, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Kültürel Jeoloji Açısından Hasankeyf (Batman) Yerleşmesi

Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.60, ss.35-47, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Jeoparklar ve Küresel Ağlar ile Bütünleşmenin Önemi

Jeoloji Mühendisleri Odası Haber Bülteni, cilt.2, ss.5-10, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Ağcakışla (Sivas-Şarkışla) Yöresi Alt-Orta Eosen Çökellerinin Bentik Foraminifer Biyostratigrafisi

Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.56, ss.189-202, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akçataş-Cebeci yöresinin (KB Tosya-GD Kastamonu) Tanesiyen- İlerdiyen bentik foraminifer biyostratigrafisi

Maden Tetkik ve Arama Dergisi, cilt.137, ss.67-77, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Haymana (Ankara güneybatısı) yöresi Maestrihtiyen-Daniyen bentik foraminifer paleoekolojisi

Cumhuriyet Üniversitesi Yerbilimleri, cilt.22, ss.31-49, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Batı Pontidlerde (Bilecik-Kastamonu-Merzifon) yüzeyleyen Titonik fasiyesteki kireçtaşlarının biyostratigrafik karşılaştırması

Cumhuriyet Üniversitesi Seri-A Yerbilimleri, cilt.21, ss.19-39, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Merzifon (Amasya) Yöresindeki Jura-Kretase Yaşlı Kireçtaşlarının Calpionel Biyostratigrafisi

Cumhuriyet Üniversitesi Yerbilimleri, cilt.18, ss.123-148, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Chrysalidina (Pfendericonus) kahleri Hottinger ve Drobne’in Bolu Yöresi Lütesiyen’indeki Varlığı

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.24, ss.35-42, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Padriciano (İtalya), Sopada (Slovenya) ve Batı Pontid (Türkiye) Tanesiyen’inin Bentik Foraminifer Topluluğu

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.23, ss.87-98, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Nurdanella boluensis n gen n sp a Miliolid Foraminifera from the Lutetian of the Bolu Area Northwestern Turkey

Revue de Paléobiologie, cilt.19, ss.79-81, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Adriyatik Platformu ve Torid Platformu’nda Bentik Foraminiferlerle K/T Geçişinin Karşılaştırılması

Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.41, ss.165-175, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Batı Pontidlerin Paleosen-Eosen Bentik Foraminifer Toplulukları

Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.41, ss.63-78, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sirelina orduensis Meriç ve İnan (1996)’ın Ilgaz Yöresindeki Varlığı Hakkında

Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.39, ss.103-109, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Harabekayış Formasyonunun (Elazığ) Bentik Foraminifer İçeriği

Cumhuriyet Üniversitesi Yerbilimleri, cilt.12, ss.39-51, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Harabekayış Formasyonunun (Elazığ) Tanımlaması

Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.8, ss.135-147, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The pre-Miocene Northern Margin of the Sivas Basin. The İşhanı Formation

Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 28 Ocak - 01 Şubat 2019

Miyosen Öncesi Sivas Havzası’nın Kuzey Kenarı: İşhanı Formasyonu


72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 28 Ocak - 01 Şubat 2019, cilt.1, ss.78-80

Taşova (Amasya) Yöresi̇ni̇n Mesozoyi̇k Strati̇grafi̇si̇ ve Ammoni̇t Faunasi

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4 Mayıs - 05 Haziran 2018, ss.156-173

KÖMÜRLÜ MENGEN HAVZASI’NIN EOSEN (BOLU) MİKROPALEONTOLOJİSİ

Uluslararası Katılımlı 19. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, 27 - 29 Ekim 2018

Yıldızeli (Sivas) ile Akdağmadeni (Yozgat) arasındaki Paleojen Tortullarının Biyostratigrafisi

18. PALEONTOLOJİ-STRATİGRAFİ ÇALIŞTAYI, Tekirdağ, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.137

Hoya formasyonu (Hazro-Diyarbakır) Bartoniyen Bentik Foraminiferleri

Uluslararası katılımlı 18. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, Tekirdağ, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.105-106

Yıldızeli (Sivas) ile Akdağmadeni (Yozgat) arasındaki Paleojen Tortullarının Biyostratigrafisi

Uluslararası katılımlı 18. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, Tekirdağ, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.137-138

Batman güneydoğusu Geç Kretase Bentik Foraminiferleri

17. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, Balıkesir, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2016, ss.159-160

Yeni bir jeoturizm noktası Emirhan Kayalıkları

4th InternationalGeography Symposium, 23 - 26 Mayıs 2016