Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1992 - 1997 Doktora

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 1990 - 1992 Yüksek Lisans

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 1986 - 1990 Lisans

  Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1997 Doktora

  Batı Pontid’lerde Paleosen/Eosen Yüzlekleri ve Bentik Foraminiferleri

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 1992 Yüksek Lisans

  Elazığ çevresinde yüzeyleyen Üst Maestrihtiyen-Paleosen yaşlı birimlerin Paleontolojik incelemesi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce