Publications & Works

Articles Published in Other Journals

MATERYALİZMİN STATÜ TÜKETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.27, no.2, pp.43-62, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dış Ticarette Yeni Ekonomik Mekansal Yaklaşım Analizi

XIV. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2013, pp.100-101

Sivas İli Termal Turizm Potansiyeli

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 May 2010, pp.706-720

Books & Book Chapters

Viral Marketing in Digital World

in: Digital Marketing Applications, Hatice Aydın, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.77-89, 2019

Üretim Planlama ve Kontrol

in: Üretim Yönetimi, Mehmet Ali Mordoğan,Nalan Üstüntaş, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.105-116, 2017