Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sağlık Kurumlarında İlişki Yönetiminin Marka İmajına Etkisi: Sivas İli Örneği

Uluslararası Ekonomi Finans ve İşletme Kongresi, Sivas, Turkey, 25 May 2023

Dış Ticarette Yeni Ekonomik Mekansal Yaklaşım Analizi

XIV. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2013, pp.100-101

Sivas İli Termal Turizm Potansiyeli

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 May 2010, pp.706-720

Books & Book Chapters

Pandemi Sonrası Dönemde Etkinlik Pazarlaması

in: Pandemi Sonrası Pazarlama Strataejileri, Cansu Tor Kadıoğlu, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.97-115, 2022

Influencer Pazarlaması

in: Değişen Tüketiciyi Anlamak Güncel Araştırmalar, Cansu Tor Kadıoğlu, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.83-105, 2021

Kış Turizm Merkezlerinin Pazarlama Sorunları

in: Türkiye'nin Kış Turizm Merkezleri ve Potansiyeli, Prof. Dr. Erkan Sağlık, Prof. Dr. Muharrem Tuna, Editor, Eğitim Yayınevi, pp.41-52, 2020

Thorstein Veblen and Conspicuous Consumption

in: Current Perspectives on Consumer Psychology, Hatice Aydın, Aysel Kurnaz, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.89-100, 2020

Viral Marketing in Digital World

in: Digital Marketing Applications, Hatice Aydın, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.77-89, 2019

Üretim Planlama ve Kontrol

in: Üretim Yönetimi, Mehmet Ali Mordoğan,Nalan Üstüntaş, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.105-116, 2017

Metrics

Publication

14