Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MATERYALİZMİN STATÜ TÜKETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.27, ss.43-62, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dış Ticarette Yeni Ekonomik Mekansal Yaklaşım Analizi

XIV. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sarajevo, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2013, ss.100-101

Sivas İli Termal Turizm Potansiyeli

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 2010, ss.706-720

Kitap & Kitap Bölümleri

Viral Marketing in Digital World

Digital Marketing Applications, Hatice Aydın, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.77-89, 2019

Üretim Planlama ve Kontrol

Üretim Yönetimi, Mehmet Ali Mordoğan,Nalan Üstüntaş, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.105-116, 2017