Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of renal and hepatic functions in cattle with subclinical and clinical ketosis

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.40, ss.47-52, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Evaluation of Important Biomarkers in Healthy Cattle

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.20, ss.749-755, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Parvoviral Enteritisli Köpeklerde Total Oksidan-Antioksidan Durum ile Oksidatif Stres İndeksinin Değerlendirilmesi

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, cilt.32, ss.161-164, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Scottish Fold Irkı Bir Kedide Feline İneksiyöz Peritonitis Olgusu

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlılk Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.45-50, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Investigation of The Prevalence of Subclinical Ketosis in Sivas Region Dairy Cows

Eurasian Journal of Veterinary Sciences, cilt.30, ss.123-128, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Serum Vitamin D Levels in Sheep with Caseous Lymphadenitis

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, cilt.28, ss.77-80, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ŞAP Hastalıklı Besi Sığırlarında Salya ve Eritrosit Arginaz Aktiviteleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesii Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.91-93, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Atta Akut Levamizol Zehirlenmesi

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.24, ss.47-50, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Primer Ketozisli Süt İneklerinin Tedavisinden Önce Subkutan İnsülin Uygulamasının Kan Glikoz Düzeyleri Üzerine Etkileri

Yüzüncü Yıl Üniversitesii Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.13-16, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Büyük hayvanlarda acil klinik muayene

International Animal Rescue Conference, 08 Temmuz 2017, ss.98-99

EHRLICHIA CANIS, BORRELIA BURGDORFERI AND ANAPLASMA PHAGOCYTOPHILUM IN DOGS IN İZMİR, TURKEY

1. Uluslararası Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2017

Sivas yöresindeki süt sığırlarında subklinik ketozisin prevalansının araştırılması

11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Samsun, Türkiye, 21 - 24 Mayıs 2015, ss.236-237

Determining of the serum procalcitonin and neopterin levels of septicemic calves

The World Congress On Controversies, Debates And Consensus In Veterinary Medicine (COVET), PRAG, Çek Cumhuriyeti, 22 - 25 Ekim 2014, ss.62

Kazeöz lenfadenitisli koyunlarda serum D vitamini düzeyleri

10.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2013, ss.108

Sağlıklı sığırlarda serum neopterin IL-8 ve IFN seviyelerinin belirlenmesi

6.Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Kars, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2013, ss.98-99

Sağlıklı Sığırlarda Serum Neopterin Interleukin 8 veInterderon Gamma Seviyelerinin Belirlenmesi

6. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Kars, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Listeriozis

Zoonoz Hastalıklar, Erman Or, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.19-22, 2019

hematolojik hastalıklar

köpek ve kedilerin klinik hekimliği, Nuri ALTUĞ, Editör, Güneş Kitabevi, Ankara, ss.681-744, 2019