Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pandeminin anne bebek bağlanmasına etkileri: Literatür taraması

1. Uluslararası 1. Ulusal Sivas Ebelik Kongresi, Turkey, 9 - 10 May 2022

Ebelikte sanal gerçeklik dönemi - Virtual reality period in midwifery

5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, Turkey, 11 - 14 November 2021

Kırsal alanda ebelik hizmetleri: Kalite ve engeller

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019

Aşılamada önemli bir engel: Aşı reddi - An important obstacle in vaccination: Vaccination rejection

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019 Sustainable Development

Adölesan gebelikler ve ebelik bakımı - Adolescent pregnancies and midwifery care

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016

Epizyotomi: Ne zaman, niçin, nasıl? - Episiotomy: When, why, how?

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016

Ebelik öğrencilerinin ev ziyareti uygulamasına yönelik düşüncelerinin değerlendirilmesi

6. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015

Gebelerin anne sütü ve emzirme mitleri hakkındaki görüşleri

6. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015

Ebelik öğrencilerinin anne sütü ve emzirme mitleri hakkındaki görüşleri

1. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Turkey, 24 - 26 April 2014

Ebelik öğrencilerinin ev ziyareti uygulamasının ilk gününde anksiyete durumlarının belirlenmesi

1. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Turkey, 24 - 26 April 2014

Hemofili C ve gebelik - Hemophilia C and pregnancy

3. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013

Ülkemizde ebelik eğitimi ve standartları - Midwifery education in our country and its standards

3. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013

Spiritual bakım ve ebelik

3. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013

Doğum öncesi bakım hizmetlerinin standardizasyonu - Standardization of antenanal care services

3. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, kadın ve ebelik

4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Samsun, Turkey, 2 - 04 May 2013 Sustainable Development

Ebelik ve bilim

4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Samsun, Turkey, 2 - 04 May 2013

İleri yaş gebeliklerde biyopsikososyal sorunlar ve yaklaşımlar

15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 06 October 2012

Üreme hakları ve ebelik

3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Malatya, Turkey, 11 - 13 April 2012 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Üreme Sağlığına Etkileri

in: Şiddet, GÜRHAN NERMİN, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.67-70, 2021

Töre ve Namus Cinayetlerinin Ana-Çocuk Sağlığına Etkileri

in: Şiddet, GÜRHAN NERMİN, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.71-73, 2021

Midwifery Services in Rural Areas

in: Academic Studies in Health Sciences, EVEREKLİOĞLU CEM, GÜLMEZ SEVİM DUYGU, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.259-276, 2020

Doğum Sonu Dönemde Tromboembolik Durumlar ve Ebelik Bakımı

in: Riskli Doğum ve Sonrası Dönem, Coşar Çetin Fatma, Yeşilçiçek Çalık Kıymet, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.269-276, 2020

Labour Monitoring by Partograph

in: Recent Developments in Nursing and Midwifery, EFE RECEP, OZCANARSLAN FÜGEN, LUKPANOVNA SHAPEKOVA NELYA, SANCAR BEHİRE, ÖZDEMİR AYSEL, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp.574-585, 2018

Suda Travay ve Doğum

in: Ebelerin Travay ve Doğum El Kitabı, ÖZTÜRK CAN HAFİZE, YÜCEL UMMAHAN, HADIMLI AYTÜL, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.117-129, 2018

15-49 Yaş Kadın İzlemi

in: Aile Sağlığı Hizmetlerinde Kadın ve Üreme Sağlığı İzlem Danışmanlığı, ŞENCAN İRFAN, KESKİNKILIÇ BEKİR, SANİSOĞLU SEMA, KABASAKAL AYSUN, YİĞİTBAŞIOĞLU ÖZLEM, ÇALIŞKAN DENİZ, ASLANTEKİN ÖZÇOBAN FİLİZ, Editor, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı, Ankara, pp.12-21, 2017