Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Ebelik öğrencilerinin mizah duygusunun stresle baş etme yaklaşımlarına etkisi

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.94-101, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Determination of midwifery students’ anxiety levels on the first day of home visit practice

IOSR Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS), vol.6, pp.18-23, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Assessment of problem solving skills of students using a care plan, and evaluation of their opinions on the use of care plan

IOSR Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS), vol.6, pp.68-74, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of midwifery education on professional self-esteem and problem solving skills

IOSR Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS), vol.5, pp.68-75, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of the anxiety level of pregnant inpatients diagnosed with abortus

IOSR Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS), vol.5, pp.140-144, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Pregnant women’s opinions about breast milk and breastfeeding myths

International Journal of Nursing Didactics, vol.6, no.5, pp.7-12, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Ebelik öğrencilerinin anne sütü ve emzirme mitleri hakkındaki görüşleri

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.33-37, 2016 (Other Refereed National Journals)

Kadına özgü bir sorun: Menopozda ruh sağlığı

International Journal of Human Sciences, vol.12, no.2, pp.787-798, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İleri yaş gebeliklerde biyopsikososyal sorunlar ve yaklaşımlar

Sted, vol.22, no.2, pp.60-65, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ebelik öğrencilerinin ev ziyareti uygulamasına yönelik düşüncelerinin değerlendirilmesi

6. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015

Gebelerin anne sütü ve emzirme mitleri hakkındaki görüşleri

6. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015

Spiritual bakım ve ebelik

3. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013

İleri yaş gebeliklerde biyopsikososyal sorunlar ve yaklaşımlar

15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 06 October 2012